Kontanthjælp som klippekortordning

Af Lilian Parker Kaule 56

Vi har ikke brug for flere justeringer af kontanthjælpsydelserne. Vi har brug for et helt nyt system baseret på frihed og ansvar. Et system hvor staten må acceptere individuelle prioriteringer, og hvor individer må acceptere konsekvenserne af deres prioriteringer.

Kontanthjælpen er ikke længere en hellig ko i dansk politik. I 2014 fik vi en kontanthjælpsreform, i 2016 fik vi et kontanthjælpsloft og forleden blev kontanthjælpen igen taget under kærlig behandling i Debatten på DR2.

Der har været – og der er stadig – et enormt behov for at reformere de danske offentlige ydelser, særligt kontanthjælpen. Men de forsøg, vi har set indtil videre, har næppe været nogen reformering – nærmere justeringer. Man har, i ønsket om at bremse den stigning vi har set på ca. 55% flere kontanthjælpsmodtagere de sidste 8 år, justeret nogle beløb, omdøbt kontanthjælp for unge under 30 til ‘uddannelsesydelse’ og rykket ved nogle kommaer. Alt sammen i håb om at folk på kontanthjælp vil flytte sig tættere på arbejdsmarkedet eller i uddannelse.

Når man har set, hvilket ramaskrig de eksisterende justeringer af kontanthjælpen har medført, kan man måske forstå, hvorfor politikerne ikke har turde ryste posen alt for meget. Men netop det politiske mod til at ryste posen, er hvad vi har brug for, når godt en million danskere er på offentlig forsørgelse. Hvis vi venter med at reformere systemet til stemningen i meningsmålingerne er gunstig, kan vi vente for evigt. I stedet bør politikerne sætte sig ned og designe kontanthjælpssystemet udfra den grundtanke det var tiltænkt – at kontanthjælp skal være et sikkerhedsnet uden at blive en sovepude.

Her er et bud på, hvordan det kunne se ud:

1. Et simpelt system

Vi bør først og fremmest starte med en massiv sanering, så kontanthjælpssystemet bliver simpelt og gennemskueligt. Kontanthjælpssystemet tæller i dag 96(!!!) forskellige ydelser, tillæg og fradrag. Hvis vi inkluderer alle de andre forskellige sociale tillæg og fradrag, man er berettiget til som ‘social klient’ i systemet, kan man godt forstå, hvorfor vi har brug for en hær af sagsbehandlere ude i kommunerne til at administrere, rådgive og afgøre, hvad folk er berettiget til. Principielt burde vi kunne nøjes med to forskellige ydelser. En kontanthjælpsydelse hvis du skal forsørge dig selv, og en kontanthjælpsydelse hvis du skal forsørge et eller flere børn.

2. Tidsbegrænsning

Dernæst bør vi tage et endegyldigt omgør med muligheden for at være på livslang offentlig forsørgelse. Kontanthjælp var aldrig tiltænkt som et permanent forsørgelsesgrundlag, men blot et sikkerhedsnet hvis man i en kort periode ikke kan forsørge sig selv. Derfor burde vi introducere kontanthjælp som en klippekortsordning. Med en klippekortsordning vil man hele sit liv være berettiget til (for eksempel) 36 måneders sammenlagt kontanthjælp. De kan benyttes efter behov, men når de er opbrugt er der ikke mere kontanthjælp at hente.

Vi kan alle kan få ondt i livet og risikere at stå i en situation, hvor vi ikke kan forsørge os selv. Vi burde principielt havde taget vores sikkerhedsforanstaltninger, forsikret os eller sparret sammen til uforudsete ulykker, men vi kan alle begå fejl. Bliver vi aldrig klogere af de fejl vi begår, eller bliver vi af andre årsager ved med at hænge i kontanthjælpen som forsørgelsesgrundlag, tangerer det enten af opportunisme, eller systemsvigt, som alligevel ikke løses ved mere kontanthjælp.

3. Færre regler

Hvordan kontanthjælpsklip fordeles og tages i brug over en hel livsperiode, bør ikke dikteres politisk. Jeg har aldrig mødt en kontanthjælpsmodtager som har bedt om at komme i tåbelig aktivering, til gengæld har jeg mødt mange kontanthjælpsmodtagere, som har fået besked på hvad de ikke må gøre for at blive selvforsørgende. Det bør ikke være ulovligt at bruge den periode, man modtager kontanthjælp til at opstarte virksomhed eller påbegynde uddannelse, hvis man mener det er den bedste hjælp til at komme på fode igen. Da frihed og ansvar går hånd i hånd i en liberal optik, bør det være et individuelt anliggende hvordan man administrer behovet for kontanthjælp, omvendt har man også et personligt ansvar for at komme på fode igen.

Jeg kan godt forstå, når nuværende kontanthjælpsmodtagere føler sig stigmatiseret og forfulgt i den offentlige debat, men bag deres reelle behov for hjælp og brug af kontanthjælpen som sikkerhedsnet, gemmer der sig stadig jobparate langtidsledige som vækker harme blandt de folk som betaler for deres valg af livsform. Vi har ikke brug for flere justeringer af kontanthjælpsydelserne. Vi har brug for et helt nyt system baseret på frihed og ansvar. Et system hvor staten må acceptere individuelle prioriteringer, og hvor individer må acceptere konsekvenserne af deres prioriteringer.


56 kommentarer RSS

 1. Af J. Hanse n

  -

  Hvorfor skriver Kaule ikke bare tingene ligeud?

  At så længe hun ikke mangler noget, så op i røven med alle de dårligt stillede.

 2. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Lilian Parker Kaule

  Hvorfor i alverden bringer du det totale antal personer på offentlig forsørgelse ind i en debat om kontanthjælp – som berører ca. 165.000 mennesker – uden i det mindste at forklare, hvilke grupper, der er omfattet, udover studerende?

  Det har i hele mit lange liv undret mig, hvorfor det altid er folk med deres på det tørre, der får ondt i en vis legemesdel, når det drejer sig om, hvordan vi sikrer de dårligst stillede tålelige vilkår.

  “VORES PENGE!”, som Simon Emil Ammitzbøll skreg for åben skærm mens han – som et andet curlingbarn – stampede i gulvet.

  “Jeg kan godt forstå, når nuværende kontanthjælpsmodtagere føler sig stigmatiseret og forfulgt i den offentlige debat….”.

  Det kan jeg sandelig også.

 3. Af Niels Larsen

  -

  Jeg er helt uenig – og jeg er ellers én af de udskældte højreorienterede.

  Jeg går ind for et samlet loft over, hvor meget den enkelte kan modtage pr. måned og jeg går ind for, at det skal være mindre end man kan få på dagpenge.

  Men jeg går også ind for, at folk skal kunne leve for det, de får.

  Samtidig går jeg ind for at kun danske statsborgere skal have mulighed for at opnå offentlig hjælp – og det får vi forhåbentlig indført over en kortere periode.

 4. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Lilian Parker Kaule

  P.S. En rigtig glædelig jul til dig og til alle de frivillige hjælpeorganisationer, der sørger for at 20.000 fattige danske enlige forældre og børn også kan få en god oplevelse i morgen.

 5. Af Jens Jonassen

  -

  Nu kun 1 mio på offentlig forsørgelse? Tidligere hed det da 2.1 mio, 2.8 mio osv. når man havde de liberale briller på og behovet for at trampe nedad var tilstede på en vilkårlig blog. Men ok. Der var muligvis også lidt for meget Komiske Ali over de andre tal…

 6. Af Helge Nørager

  -

  Byrådet i Århus har lige hævet deres vederlag med 30%.
  Det skriger til himmel, om bundløs uretfærdighed.
  Partier hævede deres parti støtte med 40 %.
  Men de svageste de skal trynes og have mindre.
  Fatter de politikkere ikke at den sociale sammenhængs kraft forsvinder ?.
  Men skidt de hæver bare deres egen løn igen, og 30 og 40% mere er da helt retfærdigt,
  Husk på at det er dyrt at dulme nerver med luksus og alkohol, narko og andet, så synet af eget ansigt ikke medfører opkastninger.

 7. Af B. Mortensen

  -

  LILIAN PARKER KAULE

  “Med en klippekortsordning vil man hele sit liv være berettiget til (for eksempel) 36 måneders sammenlagt kontanthjælp. De kan benyttes efter behov, men når de er opbrugt er der ikke mere kontanthjælp at hente.
  Vi kan alle kan få ondt i livet og risikere at stå i en situation, hvor vi ikke kan forsørge os selv. Vi burde principielt havde taget vores sikkerhedsforanstaltninger, forsikret os eller sparret sammen til uforudsete ulykker, men vi kan alle begå ”

  Jeg tillader mig, at spørge, hvad skal der ske med borgeren og hvad skal borgeren leve af, efter de 36 måneder hvis der stadig ikke er arbejde, at få?

  Hvorfor skal vi som borgere i en nation begynde, at betale til et privat forsikrings selskab frem for vi alle løfter i samlet flok?

 8. Af Helge Nørager

  -

  Engang var julens glædens tid for alle.
  I dag og de sidste 3 til 4 år har Julen været rædslernes tid for de svage, studerende, arbejdsløse og syge.
  En symbolpolitisk finanslov er lige vedtaget, og de skal finde besparelser på alt, for sikkert allerede 1 Feb. året efter er der mindre til rådighed.
  Ingen studerende eller syge og arbejdsløse, bør længere lægge planer mere end 1 finanslovs år frem.
  Det er umuligt at spå om hvilke besparelser som de symbol glade politiske dæmoner kan udtænke, for at berige dem selv.
  Men for de svageste og udstødte kan, December passende bruges på at søge ny bolig, eller planlægge besparelser.
  Det er så meget passende at politikere, kan give sig selv julegaver på 30-40 % lønstigninger.
  Det er hårdt at være hård og ond, men symbol politikken skal gennemføres og det kræver de bedste ledere, så højere løn er nødvendigt for at kunne tiltrække de værste egoister, der fuldt ud fatter at symbolpolitik, er meget bedre end realpolitik.

 9. Af J. Hanse n

  -

  Med en klippekortsordning vil man hele sit liv være berettiget til (for eksempel) 36 måneders sammenlagt kontanthjælp.
  Skriver Kaule.

  Jeg er 60.
  Og har aldrig været arbejdsløs eller på kontanthjælp.
  Hvornår skal jeg have udbetalt mine 36 måneder, Kaule.
  Eller må de 36 måneder overgå til mennesker i nød?
  Eller kan de måske bruges til skattelettelser til de rigeste.
  Eller minister pensioner.

 10. Af Jesper Lund

  -

  @Lilian Parker Kaule

  Der mangler et vigtigt punkt i dit “kontanthjælpssystem”. Etablering af fattigdomsreservater, hvor dem, der ikke længere er berettet til offentlig støtte, kan få lov til bygge et blikskur som bolig. I dag er det jo ulovligt at bygge et blikskur noget sted i Danmark. Det bør fattige have mulighed for.

  Skolepligten for fattiges børn bør også ophæves. Børnene har jo ikke tid til gå i skole, når de skal bruge det meste af deres tid på lede efter madrester, så deres familie kan overleve.

  Dit system er ganske simpelt ikke tænkt til ende. Går du ind for gratis aktiv dødshjælp til fattige? Som eneste offentlig betalt ydelse.

 11. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt en ret tåbelig bemærkning – “Hvornår skal jeg have udbetalt mine 36 måneder, Kaule.” – der vel blot viser, at man ikke har forstået noget! 🙁

  Kontanthjælp er jo ikke et gode, alle skal have, hvis man ikke har brug for det 🙂

 12. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Jan Petersen

  “Kontanthjælp er jo ikke et gode, alle skal have, hvis man ikke har brug for det.”

  Gælder det også folkepensionen?

  Den har man heller ikke betalt ind til.

 13. Af P Christensen

  -

  “Der har været – og der er stadig – et enormt behov for at reformere de danske offentlige ydelser, særligt kontanthjælpen.”

  Korrekt.
  De skal først og fremmest bringes tilbage til at være DANSKE ydelser.
  Over årene er de nemlig i stadigt højere grad blevet til GLOBALE offentlige ydelser,
  qua den stadigt større indvandring og heraf følgende flere indvandrere på offentlig forsørgelse.
  På det punkt er de udtryk for yderligere U-landshjælp eller for at hjælpen tages fra
  de ulande der har brug for det.

 14. Af Hr. Hans Jensen

  -

  Sålænge Danmark skal have råd til at bombe millioner af uskyldige børn i Mellemøsten fra sikre fly.

  Er det da klart.

  At der ikke er råd til at betale folk der sulter og fryser ihjel på gaden i Danmark en anstændig kontanthjælp.

 15. Af Ivo Santos

  -

  Er der noget vi ikke har brug for så er det direktører, og andre højrestående stillinger, som tjener over 1 mio. om året og som sender deres formue til udlandet, og som i øvrigt ikke ejer deres eget hus da de benytter en eller anden fidus til at slippe for at betale den skat de burde have betalt.

  Er der noget vi har stærkt brug for, så er det at sociale tabere og andre uheldige personer kan komme i praktik og evt. arbejdsområde der passer til deres talentområde.

  Altså!, hvis en langtidsledig har talent for kontor eller administration så bør vedkommende tilbydes i første omgang tilbydes praktik og evt. uddannelse inden for det område, og ikke sættes til at feje gader eller lave havearbejde, eller hvad ved jeg.
  Og en anden ting er så hvordan det kan være at det tilsyneladende er således at en landtidsledig er mindre troværdig end i forhold til en som tjener mange penge og har en god stilling?. I en hel del situationer har det vist sig at det nærmest er omvendt. Eksempel!, Jeg behøver vel kun at nævne Stein Bagger sagen eller Nordisk Fjer sagen for den sags skyld eller hvorfor ikke Se & hør skandalen. Det er lige før jeg stoler mere på en hjemløs end på en direktør eller leder, eller lign.

 16. Af Ole Skovgaard

  -

  Er der mere Champagne Fritz ?

 17. Af Anders Højgaard

  -

  Dem ude på den røde fløj kærer sig om, at ingen har mere end dem. Folk der har lidt problemer, er de dybest set ligeglade med, de udgør bare et alibi for at opstille en moral til opretholdelse af egen selvfølelse. De blå er mest fokuseret på at beholde mest muligt kage selv, de kageløse kan rende og hoppe. Det er aldrig nogensinde i verdenshistorien sket, at tumperne ude på fløjene (nogen fløje overhovedet), har bragt noget godt med sig. Det eneste der virker, er at tage sig af de praktiske problemer vi møder, funktionel og et for et. Det er der bare ikke nogen god utopihistorie eller besnærende vision i, det er bare hårdt arbejde.

  Hvis flest muligt skal have det så godt som muligt, skal vi sørge for, at alle har værdige handlemuligheder, og så stædigt blive ved med at tilbyde dem, også når det ser lidt udsigtsløst ud. Man kunne for eksempel langsomt hæve aldersgrænsen for kontanthjælp og erstatte den med tilbud om arbejde og uddannelse, som det idag sker for folk under 30. For de lidt ældre kunne man tilbyde deltagelse i aktiviteter som faktisk gavner og nytter noget i det omfang folk kan, i stedet for at opfinde strafarbejde. Hvis vi giver hinanden lidt rum og en hånd når det er nødvendigt, kan der nemt blive plads til alle.

 18. Af Else Marie Arevad

  -

  Jeg er helt enig i, at kontanthjælpen skulle være en midlertidig arbejdsmarkedsydelse og ikke en slags livsvarig borgerløn.. Men hvis den ændres til en klippekortordning som foreslået af Lilian Parker, bør det gøres lettere at få bevilget førtidspension, hvis man lider af en kronisk uhelbredelig sygdom. For vi ved jo godt, at mange af de nuværende kontanthjælpsmodtagere er for syge til at tage et arbejde og derfor hænger fast i kontanthjælpen i årevis.

 19. Af Niels Andersen

  -

  1 mio. på offentlig forsørgelse, men hører de offentligt ansatte ikke også til den kategori? Så er der vel 2 – 2,5 mio. på offentlig forsørgelse.

  Årsagen til de mange nedskæringer på kontanthjælpen skyldes de mange ikke-vestlige migranter, som kommer på ikke kun livsvarig kontanthjælp, men generationsvarig kontanthjælp, hvor de mange efterkommere også havner på offentlig forsørgelse.

  Hvis vi ikke får stoppet den vedvarende og stigende import af lavintelligente analfabeter fra syd, så har vi kun udsigt til yderligere nedskæringer og skattestigninger.

  Og det er alene den kedelige økonomiske fremtid. Kulturelt, værdi- og sikkerhedsmæssigt ser fremtiden endnu mere dyster ud. Nærmest dystopisk.

 20. Af Ditte Nielsen

  -

  Nu er grunden til at folk er på kontanthjælp i MANGE år altså IKKe folk selv..

  Det er kommunerne der bryder loven og nægter at hjælpe folk…

  Og så længe man kan ryge i kassen for syg til afklaring, for syg til job, for syg til noget, men for rask til pension…

  Ja så vil folk strande på kontanthjælp

 21. Af Niels Andersen

  -

  Kære Ditte Nielsen.

  Desværre er der alt for mange arbejdsduelige plattenslagere blandt kontanthjælpsmodtagerne, som benhårdt satser på at blive tilkendt livsvarig offentlig forsørgelse eller højlønnede flexjobs. Og blandt plattenslagere er hovedparten af de ikke-vestlige migranter, men også mange etniske danskere.

  Derfor kommer mange desværre i klamme pga. de mange nytteløse forsøg på at komme plattenslagerne til livs.

 22. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Lilian Parker Kaule

  “Med en klippekortsordning vil man hele sit liv være berettiget til (for eksempel) 36 måneders sammenlagt kontanthjælp. De kan benyttes efter behov, men når de er opbrugt er der ikke mere kontanthjælp at hente.”

  Du glemte helt at nævne kontanthjælpsmodtagernes børn.

  Hvilke planer har du for dem, når klippekortet er opbrugt? Uden kontanthjælp vil forældrene naturligvis ikke være i stand til at sørge for deres børn.

  Skal vil tilbage til fattiggårde og børnehjem.

  Fortsat god jul!

 23. Af Lisbeth Sørensen

  -

  Flere indlæg i filteret? kommer de nogensinde på?

 24. Af Niels Juul Hansen

  -

  Kære Niels Andersen,

  Hvorfor starter du ikke et privat konsulentfirma, hvor du tilbyder det offentlige dine professionelle spidskompetencer. Et firma, der er i stand til at gennemskue hver enkelt kontanthjælpsmodtager, og som kan fortælle myndighederne, hvem der er reelle modtagere, og hvem der plattenslagere.

  Det kunne du tjene en formue på,

  Hvorfor har ingen tænkt på det noget før?

 25. Af Margrethe Jensen

  -

  Jeg er ikke en af dem, der har sit på det tørre. Jeg synes, der er en pointe i det, debattøren skriver. Mennesker må acceptere konsekvenserne af deres valg og ikke bare give kommunen/skattebetalerne ansvaret for deres liv. Forleden så vi i fjernsynet en enlig mor på barsel med sit 3 barn. Hun beklagede sig over at hun er blevet “ramt af kontantshjælpsloftet”.
  Hvorfor i alverden tænker hunikke over konsekvenserne, inden hun sætter barn nr. 3 til verden. Hun kan jo ikke engang forsørge sig selv eller de to børn hun har i forvejen.
  Der er ingen politikere, der tør sige, at man bør kunne forsørge sig selv og sit barn/børn, inden man tænker på at sætte dem i verden. Selvfølgelig kan vi alle fejle, og de, der virkelig er sølle og ikke i stand til at forsørge sig selv skal selvfølgelig hjælpes. Der vil være bedre hjælp til dem, hvis ikke de “slappeste” spærrer for de “sølleste”, som Ditlev et eller andet udtrykte det i en debat. Kontanthjælpen skal kun være en midlertidig hjælp og ikke en sovepude. I 70erne skulle man betale modtagne ydelse tilbage.

 26. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt apropos kontanthjælp – danskere / flygtninge / indvandrere – en artikel på EB.dk:

  Indvandrere på kontanthjælp: Her er chok-tallene
  Nye tal dokumenterer kæmpe repræsentation af flygtninge og indvandrere i kontanthjælpssystemet

  http://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/danskpolitik/indvandrere-paa-kontanthjaelp-her-er-chok-tallene/5989724

 27. Af J. Hanse n

  -

  AF ELSE MARIE AREVAD – 23. DECEMBER 2016 17:46

  Nogle af os er så heldige, at vi kan gå igennem livet uden at have behov for kontanthjælp eller lignende.
  Og med den livskvalitet som det medfører.

  Andre er knap så heldige.
  Og skal ind imellem hjælpes.
  Det har et rigt og ordentligt samfund som Danmark råd til.
  Vi har faktisk ikke råd til det modsatte.
  Hvis vi skal kunne bevare et samfund hvor få har få meget og få for lidt.

 28. Af Finn Bjerrehave

  -

  Klippekort, enten job i Netto eller Aldi, eller en kost og spand, og det offentlige rum bliver rengjort,
  Ingen kontanthjælp uden arbejde. Finn Vig, bor på Månen.

 29. Af Camilla Bacher

  -

  Afskaf kontanthjælpen og erstat den med en kommunal jobgaranti. Giv alle, som mangler forsørgelse, mulighed for at gå på kommunen og få anvist et job til en samlet løn der svarer til kontanthjælpssatsen. Man skal følge overenskomsten, så der ikke er tale om løndumping. Et job som ufaglært med fx renholdelse af kommunale arealer etc vil svare til ca 4 dages arbejde. Så har den arbejdsløse stadigvæk en dag om ugen dedikeret til at søge et permanent job. Fordele er åbenlyse: Den arbejdsløse fastholdes i at have noget at stå op til hver dag. Samfundet får noget retur for kontanthjælpen. Vi slipper helt for historier om Syrienskrigere på kontanthjælp og den slags, da man ikke både kan samle skrald i Danmark og slås i udlandet. Eneste ulempe er lidt administration, men det vil være være uanset hvad, når man skal have staten til at hjælpe.

 30. Af Jan Petersen

  -

  Ref ovennævnte artikel – det er en dyr “arbejdsreserve” Danmark importerer. Et minus på minimum 11 milliarder kr om året 🙁

  Den regning skal selvsagt betales af øvrige klienter på kontanthjælp . . . man er vel solidarisk 🙂

 31. Af j vest

  -

  I princippet kan det være smart med klippekort. Men i praksis er tre års kontanthjælp jo ikke meget, hvis man bliver arbejdsløs som følge af udflytning af arbejdspladser til Kina, som følge af robotters fremmarch, som følge af tusindvis af løntrykkeres indstrømning fra øst og syd, som følge af nedskæringer og massefyringer, som følge af sygdom, EU-forbud mod handel med Rusland, som følge af bankkrak og firmakrak, eller som følge af kriminalitet og lovsjusk mv. der får virksomheden til at gå fallit. I alle disse tilfælde er man blevet arbejdsløs eller fattig uden egen skyld, og kan risikere at være arbejdsløs meget længe, eller man lykkes aldrig med at få et job igen.

  Politikerne har stort set ikke lavet andet end lort og ulykker for danskerne, gennem de sidste 15-20 år. Fra at det var de dygtigste, klogeste og måske egnede der regerede, er vi kommet dertil at det er pøbel, de uegnede og de totalt uegnede der styrer landet.

  Borgen er et intellektuelt og moralsk fallitbo og dens politik (der svarer til Merkels og de svenske pamperes/ kommunisters/ feministers/ pladderhumanisters og rødfascisters) vil med stor sandsynlighed føre til statsbankerot og aldeles rædselsfulde tilstande samt Danmarks undergang indenfor forbløffende kort tid. Vores 3000 år lange og stolte historie lakker mod enden, efter alt at dømme.

 32. Af Søren Jens Rasmussen

  -

  My God – og som en god Hollandsk kollega replicerede – my son – hvorfor skal vi Danskere igennem denne ligegyldige debat om at hjælpe vores Danske frænder.

  Når selvgode tåber prøver at påtvinge deres medborgere nye religiøse og kulturelle normer over en kort tid – og samtidigt påtvinger deres medborgere stigende skatter for at finansiere deres multikulturelle eventyr – siger Danmark STOP!

  ER DET SÅ SVÆRT AT FORSTÅ?????

 33. Af Jesper Lund

  -

  Margrethe Jensen

  Hvis kontanthjælpssystemet indrettes som Lilian Parker Kaule foreslår, vil sikkert rigtig mange ende med ikke at få offentlig ydelser, og hermed ikke have nogle midler at leve for.

  Du kan selvfølgelig hævde at disse mennesker selv er skyld i deres situation og må acceptere det som en konsekvens af deres valg.

  Mit spørgsmål er så, hvorledes vi indretter vores samfund, så disse fattige uden midler har et sted at være? Fattiggårde eller områder, hvor de kan få lov til bygge blikskure som boliger?

  Det er ikke ukendt fra udlandet med boligområder bestående blikskure og børn, der leder efter madrester.

  Hvis kontanthjælpssystemet indrettes som Lilian Parker Kaule foreslår, må vi være indstillet på at der skal “plads” til ludfattige i Danmark, f.eks, på Amager Fælled.

  Vi må også tage konsekvenserne af vores valg, nemlig vores valg med hensyn til hjælpe andre, eller rettere, at undlade.

 34. Af J Nielsen

  -

  “1 mio. på offentlig forsørgelse, men hører de offentligt ansatte ikke også til den kategori? Så er der vel 2 – 2,5 mio. på offentlig forsørgelse.”

  Vi kan jo starte med politiet og hæren. Der skal da bare uddeles klippekort. 36 måneder og så er det ud og finde sig et rigtigt arbejde.

  Hvad i øvrigt med et klippekort til livet som sådan. Bare for at følge tankegangen til dørs. Den perfekte dåbsgave: klip.

 35. Af Niels Juul Hansen

  -

  Venligst frigiv indlæg i filter.

 36. Af J Nielsen

  -

  “Der mangler et vigtigt punkt i dit “kontanthjælpssystem”. Etablering af fattigdomsreservater, hvor dem, der ikke længere er berettet til offentlig støtte, kan få lov til bygge et blikskur som bolig. I dag er det jo ulovligt at bygge et blikskur noget sted i Danmark. Det bør fattige have mulighed for.”

  Den tilstand kan tages et skridt videre, som det er filmatiseret i Jess Ørnsbos “Strejferne” fra omkring 1980. Der er ikke grund til at tillade skure eller den slags luksus. En familie kan sagtens eksistere i et lettere ombygget folkevognsrugbrød, altid på farten i et system af ringveje.

  En af Otto Brandenburg bedste roller. Selv om ideen er taget fra en SF roman af N E Nielsen.

 37. Af j vest

  -

  Rettelse til 19.15: bliver arbejdsløs……….som følge af nedskæringer og massefyringer… som følge af EU-forbud mod handel med Rusland… eller som følge af sygdom/ bankkrak/ firmakrak/ kriminalitet eller lovsjusk mv. der får virksomheden til at gå fallit.

  Hvordan man end vender det, har Borgens politik længe været fantastisk asocial, fladpandet og landsskadelig. Partiernes samlede politik er katastrofal og begynder at ligne et oplæg til folkefordrivelse og folkemord.

 38. Af Jesper Lund Jesper Lund

  -

  Margrethe Jensen

  Hvis kontanthjælpssystemet indrettes som Lilian Parker Kaule foreslår, vil sikkert rigtig mange ende med ikke at få offentlig ydelser, og hermed ikke have nogle midler at leve for.

  Du kan selvfølgelig hævde at disse mennesker selv er skyld i deres situation og må acceptere det som en konsekvens af deres valg.

  Mit spørgsmål er så, hvorledes vi indretter vores samfund, så disse fattige uden midler har et sted at være? Fattiggårde eller områder, hvor de kan få lov til bygge blikskure som boliger?

  Det er ikke ukendt fra udlandet med boligområder bestående blikskure og børn, der leder efter madrester.

  Hvis kontanthjælpssystemet indrettes som Lilian Parker Kaule foreslår, må vi være indstillet på at der skal “plads” til ludfattige i Danmark, f.eks, på Amager Fælled.

  Vi må også tage konsekvenserne af vores valg, nemlig vores valg med hensyn til hjælpe andre, eller rettere, at undlade.

 39. Af jørgen vest

  -

  VELFÆRDEN FORRINGES MED KORTE MELLEMRUM

  Der er et par gode pointer mv. i lil li an par ker s oplæg, som er med til at rette opmærksomheden mod to væsentlige ting: 1: som følge af Danmarks stadige svækkelse og forringede økonomi (pga. kortsynet radikal politik) er en afvikling/afskaffelse af velfærdsstaten allerede i gang, og det kan sagtens ende med klippekort til alle, arbejdsløse, syge, folkepensionister osv. Og løbetiden kan også blive meget kortere end de 36 måneder. 2: Velfærdssystemet er temmelig hyklerisk indrettet. Officielt skal man kun hjælpe folk, men i praksis fastholder man ofte i arbejdsløshed, pga. en række dårligt gennemtænkte regler. (som politikerne må tage ansvaret for) F.eks. de regler som gør det vanskeligt eller umuligt at starte egen virksomhed eller ny uddannelse. Folk kan jo ligefrem blive kriminaliseret, hvis fornuftige initiativer kommer i konflikt med reglerne.

 40. Af Jesper Lund

  -

  CAMILLA BACHER
  Kommunerne kan ikke skaffe jobs nok. Det kaldes nyttejobs.

 41. Af j v

  -

  Indlæg om at arbejdsløsheden kunne have været tæt på nul, er i filtret.

 42. Af j v

  -

  Kritikken hagler nu ned over Merkel, der beskyldes for forræderi, for at at være anti-tysk, for at være komplet uduelig. Og vold, ballade, brændende bygninger og dramatiske optøjer præger nu snesevis af tyske byer. Se you tube ang. Merkel og migrant-krisen.

 43. Af Morten Harder

  -

  Et super empatisk indlæg her i den søde juletid – glædelig jul 🙂 – Ironi kan være anvendt!

 44. Af Niels Juul Hansen

  -

  Kære Jesper Lund,

  Tak fordi du skærer det ud i pap, hvad konsekvenserne er, hvis ultraliberale som Lilian Parker Kaule en skønne dag skulle få magt som agt.

  Heldigvis er det i dag sådan, at hvis de allermest liberale i folketinget, LA, ønsker nogen form for indflydelse, så må de kravle ned fra træet og pakke deres liberale synspunkter i mølposen.

  God jul!

 45. Af Svend Jensen

  -

  Citat: “…gemmer der sig stadig jobparate langtidsledige som vækker harme blandt de folk som betaler for deres valg af livsform….”

  Hvis man vil gøre kontanthjælp tidsbegrænset og nedbringe antallet af jobparate langtidsledige, kan samfundet ikke bare lukke af for overlevelseshjælp.
  I stedet bør man anvende Grundloven. Den kræver af folk, at de med deres arbejdskraft bidrager til at forsørge sig og sine.
  Men men men – Så skal samfundet da sandelig også sørge for at de nødvendige arbejdspladser findes på arbejdsmarkedet. Hvordan ledige skal kunne forsørge sig selv og sine, uden at arbejdspladserne er der, overgår min forstand. Skal de stjæle maden?
  Kapitalistlakajerne taler sjældent om arbejdsgivernes og samfundets pligt til at stille det nødvendige antal arbejdspladser til rådighed. Det er simpelthen unfair og en krænkelse af den stiltiende samfundpagt.

 46. Af michael parly pedersen

  -

  Brækken sidder mig højt oppe I halsen, efter at have læst et så dumt og afstumpet debatindlæg. Lilian Parker Kaule har tydeligvis på ingen måde sat sig ind i, hvor forskellige mennesker på kontanthjælp er, og hvor forskellig artede og sammensatte deres baggrunde eller evt. lidelser og sociale baggrunde kan være. Enkelte kontanthjælpsmodtagere gider måske ikke arbejde, men det er få. Andre har måske stærkt belastede baggrunde med alvorlige og gentagne sygdomme bag sig, som har gjort at de ikke har kunnet få fodfæste på arbejdsmarkedet, selvom de har kæmpet en brav kamp for det. Andre igen kommer måske fra familiemæssig baggrunde med incestuøse overgreb tæv og mishandling bag sig, eller måske alkoholiske eller syge forældre, som ikke har kunnet hjælpe dem igang med livet eller en uddannelse, hvilket har betydet at de konstant har halter bagefter I skolen og socialt. Hertil kommer naturligvis, at der ikke er udbud af job nok, eller job som visse mennesker har evnen til at bestride. Med Lilian Parker Kaules vanvittige løsningsmodel vil der komme et pænt stort antal kontanthjælpsmodtagere der havner helt på bunden, og hvis børn derfor havner I en endnu værre og mere uløselig situation end dem selv. Resultatet vil blive, at vores parker og gader vil live fyldt med hjemløse, og at nye og mere rummelige fængsler skal bygges, da flere vil forsøge at klare sig gennem liver via kriminalitet af den ene eller anden slags. Måske ved at sælge stoffer til børn og unge, så en samfundsudvikling i en endnu mere nedadgående spiral vil være sat igang. Stop dog den ultraliberalistiske kynisme – den først direkte mod fascisme.

 47. Af Jesper Lund

  -

  Kære Niels Juul Hansen

  Ja, man må håbe at de liberale, især de ultraliberale, indser hvilket samfund, vi ender med få, hvis deres politiske holdninger ville blive gennemført.

  Også god jul!

 48. Af Lisbeth Sørensen

  -

  AF NIELS JUUL HANSEN – 23. DECEMBER 2016 19:54
  Venligst frigiv indlæg i filter.

  Dette system lader kun at eksistere for højrefløjens liberalister i denne blog?
  Måske burde B få opdateret sit ytringsfrihedsfilter til en mere moderne udgave?

 49. Af michael parly pedersen

  -

  Jeg glemte så lige at få den med, som har knoklet gennem det meste af livet, og som grundet arbejdsskader og nedslidning med mellemrum har måtte udgå af arbejdsstyrken, og derved har fået huller i cv’et eller handicap, så arbejdsgiverne ikke gider røre ved dem med en ildtang. .Mulighederne er mange – men op i røven med dem, er tanken tilsyneladende.

 50. Af Ole Skovgaard

  -

  Kære Jesper Lund

  Viva La Revolutione De Neoliberalis. Er der mere Champagne Fritz ?.Forstår slet ikke emnet er interessant for vi lever i landet med verdens højeste erhvervsfrekvens så der er vel ingen der har brug for de penge..

 51. Af Jesper Lund

  -

  Ole Skovgaard
  Jeg forstår så gengæld ikke hvad du mener. Vi diskuterer blogholderens forslag til kontanthjælpssystem.

 52. Af Lisbeth Sørensen

  -

  AF OLE SKOVGAARD – 24. DECEMBER 2016 19:41
  “Kære Jesper Lund

  Viva La Revolutione De Neoliberalis. Er der mere Champagne Fritz ”

  Skovgaard siger som blogejeren blot at de er ligeglad med de svageste…Og vi kan se at mine indlæg aldrig bliver sat på..JA minsann…..Men for en gang skyld lade os skrive noget pænt om Berlingske..De har altså fået nogle røde bloggere ind nu, i nær en generation uden en enkelt..Var godt nok også på tide med oprigtig kritik i disse blogge..

 53. Af Jens Espersen

  -

  Åh gud. Jeg magter simpelthen ikke at lægge øre/øjne til flere ‘liberale’ spark mod bunden af samfundet.

  Jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre hvem der bliver bedre/ringere stillet – Hvor mange der er tale om – Hvor de befindes sig henne i behovspyramiden – Hvor meget deres marginal-lykke vil ændre sig – Hvordan vil den samlet lykke i samfundet vil ændre sig – Hvis du får magt som du har agt?

  Og når du har tænkt lidt over det, så kan du komme tilbage igen.

 54. Af Rita Nielsen

  -

  Allerførst DEL DOG FOR POKKER de forskellige overførselsindkomster op i de respektive grupper, i stedet for at smadre det hele sammen i en mudderkage… Men selvfølgelig gør det overførselsindkomster umuligt for et almindelig menneske at gennemskue, men INGEN er i tvivl om at politikerne og byrådspolitiker benytter sig af dette for at skjule de reelle udgifter til diverse overførselsgrupper.

  Ser vi på Kontanthjælpen , er folk som modtager delt op i flere forskellige grupper,
  Aktivitetsparat, den person der kan komme i job fra dag til dag.
  Uddannelses parat kan starte op inden for et ½ år.
  Sygdom eller social ramt, usikkert hvornår den enkelte bliver aktivitets eller uddannelses parat.
  Ressource forløb er tiltænkt mennesker med komplekse problemer ud over ledighed og som er i risikogruppen for at få tilkendt førtidspension.
  Jeg er ikke i tvivl om at største delen af de der er på kontanthjælp i dag, er på denne ydelse pga sygdom, og fordi læge og speciallæge papirer ikke accepteres og respekteres i jobcentrene/ kommunerne dermed sagt at begge steder trækkes kontanthjælps ramtes sager i langdrag fordi det er langt billigere at holde disse mennesker på en lav ydelse.
  Eller parkerer dem i et ressource forløb som oftest trækkes i langdrag, det gælder også for de mennesker over 40 år, som ressource forløbet egentlig ikke var tiltænkt fra starten.

  Lad os få statsbetalt bolig, el, varme, mobil og internetadgang, tandlæge, Briller/ kontaktlinser, medicin og 6000 kr til kost og diverse, og lad så børne ungeydelsen og børnepengene være børnenes mulighed for at få sæsonbestemt beklædning og fodtøj.
  Mobil og internetadgang skal også være en del af dette, da der er krav om adgang til e-boks og for de der har børn i institution/ skole skal der være adgang til intra.
  Ved sygdom skal læge – vaglæge- 112 kunne kontaktes.

 55. Af Niels Andersen

  -

  Endelig en række gode ideer til at løse den manglende solidaritet ved næsten ubegrænset kontanthjælp. Det er mig en gåde at man kan leve af fællesskabets penge i så lang tid.
  Selvfølgelig skal der være adgang til at få hjælp, men et forenkling og begrænsning synes rigtig godt.

  Meget enig i dine forslag.

 56. Af Lisbeth Sørensen

  -

  AF NIELS ANDERSEN – 2. JANUAR 2017 18:00
  “Endelig en række gode ideer til at løse den manglende solidaritet ved næsten ubegrænset kontanthjælp”

  Ja tak..Lad os få afskaffet de elitære arbejdsløse og kontanthjælpsmodtagere..Et system for dem alle sammen, med lige rettigheder og vilkår..

  Men hvorledes får vi den borgerlige pengekriminalitet under kontrol? Hvor milliarderne siver ud af Skat, hvor liberalister ikke betaler deres korrekte bidrag?

  Hårdere straffe er vel en eneste mulighed? Og dødsstraf for de værste liberalistiske synder her? Hvad med straffe som I USA hvor man kan bo hundrede af år i et fængsel for penge kriminalitet?

Kommentarer er lukket.