Billige boliger til middelklassen og dyre herberg til hjemløse giver ingen mening

Af Lilian Parker Kaule 26

Nogle herberg koster 40.000 kroner om måneden, nogle det dobbelte, og på et herberg i Aarhus tager de 99.666(!) per hjemløs om måneden – men så tilbyder de også en daglig sandwich…

 

Vi mangler en ny socialpolitik i Danmark. Vi har, så længe jeg husker, talt om at gøre ‘det der virker’, men fortsat med at gøre, det vi altid har gjort. Måske indført et par nye buzzwords, sendt nogle medarbejder på mindfullness kursus eller indført et nyt IT-system.

En af de største barrierer for at indrette et hjælpsomt og effektivt socialsystem er den samme, vi finder i mange af vores andre overførelsessystemer. De var nok alle i sin tid tiltænkt en specifik gruppe borgere, men rummer i dag borgere med vidt forskellige behov og ressourceniveauer.

Vores hjælpeapparat er derfor blevet så universelt og udvandet, at det er blevet jævnt dårligt for mange, i stedet for at være godt for de få og mest udsatte.

Hvis vi starter med at kigge på det boligpolitiske område, finder vi i den ene ende af spektret de unge ressourcestærke universitetsstuderende, som forventer, at staten skal skaffe dem en billig bolig. I den anden ende af spektret; de udsatte hjemløse med misbrugsproblemer. Begge grupper er støt stigende.

I følge den nyeste optælling fra SFI i 2015 har vi 6.138 hjemløse personer i Danmark. Halvdelen holder til i hovedstadsområdet, og næsten 4 ud af 5 kæmper samtidig med psykisk sygdom, misbrug eller begge dele.

Vi har ca. 2.300 sengepladser til hjemløse fordelt på 75 boformer (herberg, forsorgshjem, etc.), hvilket med lidt simpel hovedregning, burde gøre det klart for alle, at vi har et pladsproblem blandt udsatte hjemløse. Dette kalder mere på politisk handling end det pladsproblem, der opleves ude på RUC ved hver semesterstart.

Den socialdemokratiske løsning i København har været at opføre sølle 55 “skæve” boliger til kommunens hjemløse siden 2004, mens der blev fundet penge til at opføre over 3.000 billige boliger til det københavnske cafe-latte segment – alene i 2017(!)

Hvis vi ikke tager et opgør med, hvem der først og fremmest bør hjælpes af det offentlige, vil vi fortsat se politiske prioriteringer, der mest af alt er styret af, hvor stemmerne kommer fra, fremfor at være styret af det største behov for hjælp. Der er såmænd ikke noget i vejen for at gå til valg på billige boliger til middelklassen, det er bare ikke socialpolitik, det er bestikkelsespolitik.

Første skridt mod en bedre og mere effektiv socialpolitik bør derfor være at klippe navlestregen over til de mange selvkørende, ressourcestærke borgere, der som sultne gøgeunger skriger på skatteyderbetalte boliger, skatteyderbetalt rygestopkurser, gadefestivaller, morgenvækning, bycykler, skibakker mv. Listen er uudtømmelig og er den primære årsag til, at der år på år ikke er midler til at tage tiltrækkelig hånd om samfundets svageste.

Når liberale bliver anklaget for at være usolidariske og ikke kerer sig om samfundets svageste, er der derfor en vis grad af sandhed i kritikken – såfremt man ved “samfundets svageste” i virkeligheden mener samfundets store middelklasse og deres velfærdsprivilegier. Hvis vi derimod taler om de få reelt svageste i samfundet, tror jeg ikke man kan finde en liberal, som mener, vi gør nok for denne gruppe – tværtimod.

Næste skridt bør være at kigge kritisk på eksisterende praksis og spørge os selv, om vi nu også har indrettet vores socialpolitik hensigtsmæssigt. Vi kan starte med at kigge på udgiftniveauet og sammenholde det med, hvad vi rent faktisk får for de penge, vi bruger på området.

Ved at studere tilbudsportalen viser det sig, at der er stor variation på, hvad de forskellige herberg mener det skal koste at give hjemløse husly. Nogle herberg koster 40.000 kroner om måneden, nogle det dobbelte, og på et herberg i Aarhus tager de 99.666(!) per hjemløs om måneden – men så tilbyder de også en daglig sandwich, juice, adgang til bad og en samtale med en medarbejder…

Uden at være ekspert på boligpriser eller drift af herberg er min umiddelbare tanke, at man kan få rigtig meget bolig for knap 100.000 kr. om måneden. I hvert fald burde 100.000 kr. kunne huse langt flere end én enkelt hjemløs. Hvis der var tale om behandlingshjem, ville udgiftsniveauet måske være mindre absurd, men her er kun  tale om husly i aften/nattetimerne, da de hjemløse som regel skal være ude igen morgen efter. Så hvordan kan det være, at udgifterne har fået lov til at blive så ekstremt høje? For hvis man tilbringer bare ét minut på et herberg, såsom Mændenes Hjem på Vesterbro, kan man konstatere, at det ikke er de luksuriøse forhold, som presser priserne op.

Jeg vil normalt være fortaler for udlicitering til det private, men ifht. drift af herberg ser vi et eksempel på en mærkelig hybrid, der hverken opererer på markedsvilkår eller på statsligt monopol. Måske kan jeg på dette område være fristet til at se fornuften i at lade det være en opgave staten påtager sig, så der ikke opstår problemer når hjemløse krydser kommunegrænser og “hjem-kommunen” og “opholds-kommunen” skal deles om ansvaret for en god servicering.

Jeg vil normalt også kritisere staten for at udkonkurrere private initiativer, men her vil jeg med glæde se til, hvis staten udkonkurrerer private herberger og iværksætter boformer, som sikrer alle hjemløse tag over hovedet. Dels fordi der er et reelt behov og efterspørgelse som overgår udbudet, og dels fordi jeg ikke mener private organisationer skal tjene penge på udsatte borgere på skatteydernes regning.

Staten kan lade sig inspirere af de gode erfaringer, vi har fra skæve boliger. Hovedpointerne fra evalueringsrapporterne er at tilbyde husly – uden at være formynderisk. Det skal være ok at have sin firbenede bedste (og måske eneste) ven med, og det skal være ok at være misbruger med et dertilhørende misbrug, der skal passes.

En alternativ og mere liberal løsning, for at sikre tag over hovedet på alle hjemløse, kunne være at lade pengene følge dem. Men mon ikke det er et alt for ultraliberalt og ekstremt forslag. Tænk hvis vi lod vores mest udsatte borgere bestemme selv, det kunne være de så ville vælge noget helt andet, end det vi tilbyder dem som samfund.

 


 

26 kommentarer RSS

 1. Af Lisbeth Sørensen

  -

  “Billige boliger til middelklassen og dyre herberg til hjemløse giver ingen mening”

  De skal naturligvis blot konfiskeres fra dem med 2 eller flere boligere..Og måske også dem der bare sidder på deres luksusbolig men kun bor der et par uger om året..Tusindvis af disse eksistere skrive Berlingske.

  “I følge den nyeste optælling fra SFI i 2015 har vi 6.138 hjemløse personer i Danmark.”

  Totalt useriøst..Der er 13.ooo hjemløse over et år i Danmark, og de er steget 25% siden 2009.
  “Der er mere end 13.000 hjemløse i Danmark, hvis man regner alle med i løbet af et helt år. Hvis man tæller over en uge – som det sker hvert andet år i uge 6 – er der i 2015 ifølge Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI) 6.138 hjemløse.

  Da SFI indsamlede tal for 2013 var der 5.820 hjemløse. Der er altså 318 personer flere i 2015 end to år tidligere. Det svarer til en stigning på fem procent.

  Tællingen i 2015 viser, at der er sket en stigning på 23 procent sammenholdt med 2009, hvor der blev talt 4.998 hjemløse personer i Danmark.

  Den største stigning i antallet af hjemløse er sket blandt de 25-29-årige. I 2015 blev der registreret 799 hjemløse personer i denne aldersgruppe mod 617 i 2013. Det svarer til en stigning på 29 procent.

  Der er også sket en stigning i antallet af hjemløse borgere mellem 50 og 59 år. I 2015 er der 951 personer i denne gruppe mod 833 personer i 2013.”http://www.husforbi.dk/undervisning/hvad-er-en-hjemloes/

  “Den socialdemokratiske løsning i København har været at opføre sølle 55 “skæve” boliger til kommunens hjemløse siden 2004, mens der blev fundet penge til at opføre over 3.000 billige boliger til det københavnske cafe-latte segment – alene i 2017(!)”

  Socialdemokratiet er naturligvis blevet borgerligt nu også. Men vi kan takke for at vi ikke var under borgerlig administration. Så var der ikke blevet bygget blot en.

  Der er absolut ingen tvivl om at måden hjemløsheden håndteres er den usleste i Danmark. Vi er kun så store som vores mindste, så se at få ryddet op.
  Heller ingen tvivl om at liberalisten her, ser en ypperlig mulighed her til at få velfærdseroderet endnu mere i hele samfundet end hvad der er sket siden VKO tiden, og især med den nye liberalistiske regering. At liberalisten ser sig som forsvareren for den hjemløse ellers, er sådant set en hån mod ethvert tænkende og følende menneske angående hjemløse.

  “En alternativ og mere liberal løsning, for at sikre tag over hovedet på alle hjemløse, kunne være at lade pengene følge dem. Men mon ikke det er et alt for ultraliberalt og ekstremt forslag. Tænk hvis vi lod vores mest udsatte borgere bestemme selv, det kunne være de så ville vælge noget helt andet, end det vi tilbyder dem som samfund.”

  Denne kan jeg godt bruge..Måske skal borgerlønnen fratages huslejen mv. automatisk. Hjælp dem til at forstå at de faktisk kan købe et hus for 2oo.ooo kr. om måneden på Lolland som kun vil koste dem 15oo kr. om månedet mv. I Stedet for at nedlægge alle de landsbyer i udkantsdanmark , hvad så¨med at omdanne dem til hjemløse midlertidige boliger? Vil også hjælpe på administrationen med geografisk koncentration. Hjemløse skal ikke i institutionsboliger de fleste, de skal blot have en bolig. Og at tvangs overtage midlertidigt borgerlige rige ubrugte boliger i landet, vil være en ypperlig start også. De er tit også pæne boliger som kunne hjælpe den hjemløse på fode igen, og kunne gøres uden at give dem penge for det..Altså løsningen er midlertidigt gratis for samfundet.

 2. Af ole hansen

  -

  Et godt og intelligent debatoplæg. Hovedproblemet er mangel på god vilje i regeringen og i partierne. Politikerne snakker meget om solidaritet, velfærd og omsorg, men det meste af snakken er rendyrket hykleri. I årevis har boligpolitikken været asocial, og nu har partierne udbredt deres asociale holdninger til alle aspekter af samfundslivet. Alle mulige grupper af danskere behandles nu med kynisme og foragt af magthaverne og “systemet”. Familierne, forældrene, skatteborgerne, husejerne, bilisterne, de arbejdsløse, de fraskilte mænd, trafikofrene, voldsofrene, de syge, de gamle, børnene, de unge, de hjemløse, de gamle. Overgreb og uretfærdigheder fabrikeres på samlebånd af lovfabrikken.

  Se under bloggen “Overgreb må aldrig accepteres” om hvordan ofre for tortur og frygtelige lidelser spises af med 8.12 kr…. otte kroner og tolv øre…. pr. time lidelserne har varet, mens juristerne beregner 3000-5000 kr. til sig selv pr. time for at skrive et brev eller jonglere med nogle paragraffer.
  Læs på diverse blogs om Vs og Løkkes smadring/forringelse af sundhedsvæsnet, og læs om de uhyrligheder patienter og pårørende kan blive udsat for på visse sygehuse mv.

 3. Af ole hansen

  -

  PS: på Sørines blog om “Lars løkke forstår ikke” er der mere om hvordan politisk stupiditet er ved at ødelægge vores velfærd og sundhedsvæsen.

 4. Af Lisbeth Sørensen

  -

  “Den socialdemokratiske løsning i København har været at opføre sølle 55 “skæve” boliger til kommunens hjemløse siden 2004, mens der blev fundet penge til at opføre over 3.000 billige boliger til det københavnske cafe-latte segment – alene i 2017(!)”

  Problemets kerne her, er også at de hjemløse alle bor i de store fire røde byer i Danmark, Kbh, Odense, Århus og Aalborg., og at det er dem der må skaffe alle pengene til at løse problemet skabt af den borgerlige menneskers grådige, usympatiske hjemløsepolitik der fratager dem muligheden for at bo i deres dyrerer kommuner..

  Vi ser det samme med indvandrerghettoer og de problemer de forårsager. Alle i røde byer..Der skal naturligvis bygges indvandrerghettoer og hjemløse boligere en masse i blå kommuner nu. Skylden er ikke københavns kommune, men liberalistiske rige blå kommuner der ikke bærer sit ansvar og gør sit for at løse problemet.

 5. Af P Christensen

  -

  Vores socialistiske omfordelingssamfund kan vi også “takke” de såkaldte blå for.
  Den hårde beskatning af arbejdsindkomst for at kunne honorere privates enorme gældssætning
  finder ikke sit idiotiske lige andet steds i verden.
  Og Venstres såkaldte “håndværkerfradrag” hvor A betaler til Bs håndværkerudgifter
  alt imens det hele genererer endnu mere offentlig administration,
  siger alt om Venstre: de er ikke liberale – de er krejlere.

 6. Af Per Torbensen

  -

  I Valby har Frank renoveret bygninger,som huser 155 flygtninge omkring Toftegårds plads for millioner,samtidig glemte han lige sine egne-men sine egne er ikke lige så værdifulde og har åbenbart ikke den samme PR-værdi-vi de selv gode for borgernes penge-fuldstændig isoleret fra virkeligheden med måske 4000 tusinde hjemløse i København eller flere?Smuk politik som fremmer et højre skred-nå men Frank er nok også højre og socialisterne klapper i.

 7. Af Lisbeth Sørensen

  -

  “Ved at studere tilbudsportalen viser det sig, at der er stor variation på, hvad de forskellige herberg mener det skal koste at give hjemløse husly. Nogle herberg koster 40.000 kroner om måneden, nogle det dobbelte, og på et herberg i Aarhus tager de 99.666(!) per hjemløs om måneden – men så tilbyder de også en daglig sandwich, juice, adgang til bad og en samtale med en medarbejder…”

  Også enig mht. at de private liberalister skal ud af hjemløse markedet..Det offentlige kan altid varetage opgaven billigere, end at måtte købe den fra private liberalister og deres grådige profit på andres menneskers nød..

  Denne følger naturligvis direkte efter at murstensøkonomien er altødelæggende for alle samfund, urealistisk. Boligbobler ødelægger gang på gang hele økonomien. Vi må have statskontrol mht. boligpriser som de har i Cuba. Et samfund opbygget på at man kan tjene flere penge på at eje mursten, end at arbejde er ikke holdbart.

  Mht. lejereguleringer har DK faktisk Europas bedste..Men de er stadig alt for dårlige og dyrere og vi skal væk fra murstensøkonomien hvor borgerlige tjener penge på fattige menneskers bolig…http://politiken.dk/oekonomi/privatoekonomi/art5465836/Du-kan-f%C3%A5-den-dyre-husleje-tilbage

  Torbensen…Naturligvis er Enhedslisten den eneste magt i københavn der reelt kan rette op på hjemløseproblemet..Og det ironiske er at det i virkeligheden vil koste få penge, når man blot relatere til den politisk, og tvinger alle kommuner og hele landet til at betale for det. Det skal være slut med borgerlige kommuner´s løbende væk fra ansvar her.

  Et land er kun så stort som dets mindste medborger! Og naturligvis skal vi heller ikke redde hele verdens hjemløse, nej!

 8. Af jens andersen

  -

  Behandlingen af de hjemløse viser hvordan asociale holdninger har vundet frem inde i nærmest samtlige partier. Når man så ser på hvordan behandlingen af børn, gamle og syge også er blevet forværret i de senere år, plus at danskerne nu diskrimineres på det groveste på mange områder, kan man kun komme til det resultat at der er opstået en dyb kløft mellem politikerne og borgerne. Og postvæsnet, sundhedsvæsnet, forsvaret, politiet, familiemønstret, retssikkerheden, velfærden og meget mere til er man også igang med at nedbryde. Sverige synes at være partiernes ideal. Hvis der ikke snart kommer andre politikere på banen, kommer vi til at leve i et samfundshelvede med endeløse rædsler.

 9. Af - Niller

  -

  At huse flygtninge er efter direktiv fra regering et kommunalt anliggende dvs at kommuner bliver pålagt at sørge for at der er boliger til disse.
  Det kan man så være uenig i – men hvad er alternativet ?
  Og at afvise dem kan vi jo heller ikke-hvis vi skal leve op til vores internationale forpligtelser.

 10. Af Lisbeth Sørensen

  -

  “Det kan man så være uenig i – men hvad er alternativet ,Og at afvise dem kan vi jo heller ikke-hvis vi skal leve op til vores internationale forpligtelser.?”

  Løsningen er giver overfor af undertegnede..Få de borgerlige kommuner til at modtage tvangskvoter af hjemløse, alternativt betale mere til de røde kommuner således at de hjemløse de har forårsaget, kan huses fornuftigt, billigt mv.

  Intet ordentligt samfund ønsker at afvise hjemløses rettigheder til en bolig mv. Og det er vel sagens kerne, at det er præcis hvad blå kommuner og blå regeringer gør?

 11. Af jens an

  -

  Chrborg/regeringen skalter og valter med internationale “forpligtelser”, alt efter hvad man finder opportunt. Menneske- og familierettigheder er også moralsk forpligtende, men dem har V, K, DF, S, SF og R mfl. afskaffet for danskernes vedkommende. I FN er det nu saudi-arabien der er formand for MR mv. Vi burde opsige samarbejdet med FN som efterhånden er et bureaukratisk cirkus domineret af muslimske lande, der har en negativ holdning til Europa.

 12. Af jens andersen

  -

  Hvorfor accepterer en kommune at betale knap 100.000 kr. til et værested om måneden, for hver hjemløs der låner en seng, en stol, et bord og får en smule mad. Det lyder som om der foregår noget slemt. For de penge kunne man jo leje en villa til hver hjemløs. Og der kunne bestilles smørrebrød mv. fra et hotelkøkken. Foregår der lyssky ting?

 13. Af Jan Petersen

  -

  En månedlig pris på 40.000 – 99.666 kr for at sove på et herberg er så langt ude i hegnet, man dårlig aner, hvad man skal skrive. Korrekt betegnelse – et kolbøtte samfund? 🙁

 14. Af hvorfor så meget filter-bøvl?

  -

  to indlæg i filtret??

 15. Af Niels Juul Hansen

  -

  @LILIAN PARKER KAULE

  Flot klaret at skrive en blog om socialpolitik og hjemløse, uden at nævne kontanthjælpsreformen med eet eneste ord!

  Det er vel indbegrebet af Liberal Alliances politik.

  Pisk motiverer de fattige og gulerødder motiverer de rige.

 16. Af Henning Svendsen

  -

  Jeg forstår ikke dette LA de lever i et andet solsystem
  Hjemløse i København kunne sagtens huses på Sundholm!for hjemløse er et vidt begreb der dækker over en masse plat og svinde desuden foregår der også en masse plat på de såkaldte krisecentre
  På en lang række områder har vi samfundet der frivillig melder sig som støtte pædagog til alt mellem himmel og jord og denne Bork der nu har kik på kirken hun har hundrede andre steder hvor hun kan luge ud fra den ene dag til den anden-det sker dog ikke nu skøjter hun bare afsted på avisernes forsider med smarte bemærkninger

 17. Af Arne Nielsen

  -

  Jeg må stærkt advare imod at opfatte studerende som ressourcestærke. Jeg har erfaring for, at mange studerende bor under rystende forhold, og at der er mange eksempler på, at studerende pådrager sig psykisk sygdom som resultat heraf. Der er mange studerende, som slet ikke har formuende forældre i ryggen. Mange er vokset op i skilsmissefamilier, og er helt afhængige af den studiestøtte, de kan få, og som bestemt ikke er rigelig, og som tvinger dem til at bebo rene ruiner. Der er i studiefremmede miljøer et stort ukendskab til disse forhold, og dertil kommer kæmpe uligheder i studerendes forhold under studierne. De studerende, hvis forældre bor i universitetsbyer, er i stand til at byde deres unge langt bedre forhold under studierne, end de, som kommer fra provinsen. Som studerende kan man være nødt til at tilegne sig en sjælsråhed, som er mange andre mennesker helt fremmed. Realiteterne er, at den besiddende klasse ser en interesse i at beholde de akademiske titler indenfor egne rækker, og dertil tjener disse realiteter dette formål. Og dertil kommer, at de studerende, som har afsluttet deres studier med en eksamen, i vidt omfang forholdes adgangen til akademiske stillinger, som i praksis forbeholdes dem, som har forbindelserne i orden. Folketingspolitisk er der ingen interesse i disse forhold, idet partierne i vidt omfang henter deres stemmer i miljøer som er antiintellektuelle og universitetsfremmede.

 18. Af Lisbeth Sørensen

  -

  “Pisk motiverer de fattige og gulerødder motiverer de rige.”

  LA er god her til at glemme at det er kontanthjælpsloftet og generelle sociale nedskæringer der forårsager hjemløsheden. Og den er stigende under blå ledelse igen. Det er, eller skal, naturligvis være billigere at huse fattige mener partiet..Det eneste de behøver er et tæppe og 15 plusgrader på et herberg for 3oo, samt kan nøjes med 13oo kalorier om dagen hvis de ligger helt stille uden at bevæge sig. Så kan de se LA propaganda tv samtidig med en kanal kun når DR er nedlagt som de ønsker, og derefter hører om hvor godt de har det?

 19. Af Lisbeth Sørensen

  -

  “hjemløse er et vidt begreb der dækker over en masse plat og svinde”

  Hjemløshed er ikke plat og svindel, og slet ikke for de hjemløse selv!…Men for dem der lever af dem, er der alt for meget af det ja! Såvel som dem i det private der tjene styrtende på hjemløse via statsmidler, og tager alt for mange penge for at give dem en absolut minimal og ussel service.

  “Jeg må stærkt advare imod at opfatte studerende som ressourcestærke. Jeg har erfaring for, at mange studerende bor under rystende forhold, og at der er mange eksempler på, at studerende pådrager sig psykisk sygdom som resultat heraf”

  Er ingen tvivl om at vi taler om luksusstuderende og fattig studerende…..Brugerbetaling for de rigeste studerende kunne hjælpe meget her. Som naturligvis betyder at vi er villig til at røre mht. 18 års myndigheden og forvente at de rigeste forældre også betaler udover dette år mht. uddannelse, hvis råd..Vi kan starte med top 1% i morgen, og deraf ihvertfald en del brugerbetaling i top 10%?

 20. Af georg christensen

  -

  Billige boliger, til “Alle”, det er netop et stort samfundsproblem. Hvad gør de gamle partier så?, intet overhovedet andet som at give tilskud til privat byggeri. Hvor er “samfunds ånden” blevet af?. Det private boligbyggeri fordres med tilskud , medens samfunds byggeriet glemmes.

  Til sådanne tom hovede politikere kan jeg kun sige: At både arkitekter og bygnings ingenørene let vil kunne skabe billige boliger for ALLE hvis i politikerne gav dem lov til at udfolde sig.. Samfunds betalt og beboer styret, selvfølgelig under samfunds kontrol.

 21. Af R. Harald Kristiansen

  -

  Har fru Kraule undersøgt hvad de 40.000-ca. 100.000 går til. Fru Kraule ved ikke meget om herbergsfunktioner lyder det til.
  De mennesker, der søger herberg er meget ofte misbrugere eller psykisk syge, eller begge dele. I disse tilbud er der også ansatte, der servicerer de besøgende. Det er måske ikke faldet fru Kraule ind.

  Fru Kraule må regne med en vis husleje, omkostninger til ejendomsskatter og andet, rengøring, forplejning, aflønning af personale og omsorgspersoner og så videre. Har fru Kraule regnet med, at ansatte på herbergsfunktioner arbejder uden løn? Arbejdede fru Kraule uden løn som handikaplærer og lærer?

  Fru Kraule burde måske sætte sig mere ind i emnet.

  Fru Kraule burde evt. regne ud hvad fru Pia Kjærsgaard koster per måned med det hele. Tag også et en fra eget parti, f. eks. Joakim B. Olsen og regn ud hvad han koster samfundet. Der kan nok være forskellige meninger om nytteværdien af de to førnævnte i samfundet.

 22. Af R. Harald Kristiansen

  -

  Beklager, blogforfatter hedder selvfølgelig Kaule.

 23. Af jens a

  -

  Flere bloggere er kun med for at bortforklare og sprede misinformation. Sandheden er at man kan blive hjemløs af MANGE årsager. Man kan være helt uskyldig i hjemløsheden. Det kan være alt fra bolighajer og gangstere til storm, brand, sygdom, ulykke, skilsmisse, udeblevne erstatninger, firmakrak, juridisk og økonomisk svindel, bankkrak, arbejdsløshed og meget mere. Ro sa ha rald med de radikale holdninger synes at 100.000 kr. pr. hjemløs pr. måned i et natteherberge er helt OK. Rosa har åbenbart intet begreb om økonomi. Hun burde nok sætte sig mere ind i emnet.

 24. Af hvorfor alt det filterbøvl?

  -

  svar til ro sa ha rald i f ilt ret

 25. Af hvorfor alt det filterbøvl?

  -

  sortlister tan te B bloggere der ikke er røde/radikale nok?

 26. Af Lisbeth Sørensen

  -

  “AF JE NS A – 14. JANUAR 2017 1:12
  Flere bloggere er kun med for at bortforklare og sprede misinformation. Sandheden er at man kan blive hjemløs af MANGE årsager. Man kan være helt uskyldig i hjemløsheden. Det kan være alt fra bolighajer og gangstere til storm, brand, sygdom, ulykke, skilsmisse, udeblevne erstatninger, firmakrak, juridisk og økonomisk svindel, bankkrak, arbejdsløshed og meget mere.”

  Helt enig, pre.b en. eller Jen s A?

  Under DF-dit parti- er hjemløsheden steget ekstremt meget siden år 2001 hvorledes forklare du dette?

  Jo, den steg også under R regering af Dronning Margrethe den anden i nutiden..Vi har ca. 200.000 ubeboet boligerer i Danmark, og vi nedlægger nu hele landsbyer i udkantsdanmark og deres boliger for at opbevare huspriserne..Det er jo hån mod alt fornuft at DK stadig har 12.ooo statsborgere der er hjemløse?

  Måske er grunden at uden dem, kunne alle dem der lever af dem ikke opretholde en elitær tilværelse? Jeg ser ingen anden grund. udover at nogle ønsker at armod ses i gaderne, således at de føler sig selv succesfulde..Lad os da afslutte alt det ævl om herberg, og blot gi dem en anstændig bolig?
  Jeg føler det er svinsk at vi diskutere dette overhovedet i Verdens top 15 rigeste land. Bolig til alle burde være en samfundsret.

  Lad os få en bolig til hver en hjemløs pr. lov..Danmark bliver ikke anstændigt, før dette er facit.

Kommentarer er lukket.