København har brug for en radicool party-borgmester

Af Lilian Parker Kaule 18

Vi kan også bare oprette en ansvars-borgmesterfunktion. En borgmester med ansvar for alt det, de andre borgmestre ikke ønsker at tage ansvar for. Det ville også give alle de eksisterende borgmestre meget mere tid til at klippe røde bånd over…

Radikale Venstre i København vil ifølge DR have en party-borgmester. København har allerede en sundheds-, social-, børne og unge-, beskæftigelses og integrations-, teknik og miljø-, kultur og fritids-, samt en overborgmester, men Radikale Venstre mener altså, at der mangler en borgmester til at tage ansvar for by- og nattelivet i indre by.

Har man tendens til kritisk tænkning, forekommer endnu en borgmesterpost måske unødvendig, da ansvaret for Københavns natteliv allerede ligger hos den eksisterende kultur og fritidsborgmester, mens ansvaret for renhold af byens gader ligger hos den eksisterende teknik og miljøborgmester. Selv den eksisterende kultur og fritidsborgmester giver dog Radikale Venstre ret i den herskende ansvars-forvirring på rådhuset.

Det er heller ikke en helt billig ide, Radikale Venstre er kommet på, og her tænker jeg ikke på borgmesterlønnen på ca. en million, men på alle de administrative omkostninger. Sidst der blev oprettet en ny borgmesterfunktion tilbage i 2006, kostede det 141 mio. årligt, hvoraf 23 mio. gik til politisk betjening alene.

Som sagt, min første indskydelse var, at det var et fjollet, dyrt og unødvendigt forslag. Men ok, i en tid hvor Alternativet har gjort det street at tænke ud af boksen og vende ting på hovedet, vil jeg prøve noget nyt. Jeg vil være radicool og tage en magentafarvet ja-hat på. Man skal ikke slå kreative forslag ned, de skal blot kultiveres en smule.

Hvis en borgmesterfunktion betyder der kommer styr på området, hvorfor så nøjes med en party-borgmester?

Vi kunne også bruge en fornufts-borgmester, som kunne få til opgave at fornuftssikre alle kommunale påfund. Det kunne have sparret os for blinkende bænke, “god cykelkarma”, high-tech bycykler, partnerskabstræer og andre skøre kommunale påfund. Der ville være nok at tage fat på, måske vi kunne få brug for hele to fornufts-borgmestre?

Vi kunne også bruge en budget-borgmester til at tage ansvar for at budgetterne bliver overholdt. I mit første år på rådhuset, husker jeg hvordan kommunale byggeprojekter overskred deres budgetter for 420 millioner, og det er sandsynligvis ikke blevet bedre med tiden.

Apropos overskrevet budget kunne vi også bruge en Eurovision-borgmester. Altså en borgmester som skal sikre at vi aldrig nogensinde får Eurovision til byen igen. Samme borgmester kunne også stå for at kanalisere CPH maraton udenom København og alle andre events, som lukker hele byen af.

København har også brug for en vejarbejds-borgmester. En borgmester som har ansvar for, at koordinere vejarbejde og sikre fremkommelighed, så store dele af byen ikke er konstant opgravet.

Eller hvad med en deadline-borgmester, som har ansvar for at sager bliver afsluttet til tiden. Både byggesager såsom metro byggeriet, men også sagsbehandling i social- og beskæftigelsesforvaltningen, hvor borgere kan blive syltet i systemet i årevis.

Vi kan også bare oprette en ansvars-borgmesterfunktion. En borgmester med ansvar for alt det, de andre borgmestre ikke ønsker at tage ansvar for. Det ville også give alle de eksisterende borgmestre meget mere tid til at klippe røde bånd over eller tage på flere eksotiske studieture rundt om i verden.

Indtil vi har fået oprettet de mange nye borgmesterfunktioner, kan de nuværende politikere passende minde dem selv om, at ansvaret ligger hos dem, næste gang de skulle komme i tvivl.

 


 

18 kommentarer RSS

 1. Af lisbeth Sørensen

  -

  Det vigtigste for københavns kommune er uden tvivl at den ikke får en borgerlig borgmester, overborgmester eller ansatte i det hele taget…

  Mht. en partyborgmester lyder det naturligvis som noget der er tiltænkt en radikal for at få adgang til statskassen..Men ideen var ikke dum som en menig ansvarlig i københavns kommune med et lille team muligvis. Det er meget muligt at det faktisk kunne skræppe godt i kommunekassen. En decideret borgmesterpost er ikke nødvendigt..det skal blot være en der er god til at se potentiale og vækst indenfor underholdning.

 2. Af Jørgen F.

  -

  …Problemerne med byens natteliv er reel, men skyldes snævertsynet omkring Langebro og Knippelsbro. Alt i København skal tilsyneladnede placeres i cykelafstand fra Rådhuset og broerne. Selv nye broer og tunneller placeres lige op af de gamle.

  Men byen vokser og nydelserne skal spredes ud. Løsningen er at udvikle flere ‘gå i byen’-centre end Latinerkvarteret. Men det kræver ny infrastruktur.

  Dels burde vi have en metroudvidelse i det nordlige havneindløb fra Østerport til Langelinie under havnen til Refshaleøen og herfra videre ud til Lufthavnen.

  Det ville give alle turister muligheden for at komme direkte til Krydstogshavnene fra lufthavnen, og alle fra Nordsjælland ville samtidigt undgå at skulle ind omkring indre by for at komme til Kastrup.

  Det ville også give alle de, der udnytter de rekreative arealer omkring havnen nem mulighed for at komme over på Refshaleøen, og denne ville så kunne udvikles til et nyt gå i byen centrum. Et område, der ikke ville genere så mange fastboere og forretninger som Latinerkvarteret jo reelt gør.

  Sydhavnen burde også forbindes med en ny metro omkring Vejlands Alle til gavn for alle der skal til Bella og Lufthavnen fra syd – og den ville måske samtidigt give anledning til at man droppede berøringsangsten omkring fælleden.

  Fælleden, og specielt de omkringliggende områder burde udvikles som Københavns egen ‘Central Park’. Og en Metroline ad Vejlands Alle, under havnen, ville kunne forbinde allerede eksisterende Kultur og Turist-institutioner på Vestamager, som f.eks. den nye Royal Arena, med resten af byen og lufthavnen, og give meget mere liv omkring fælleden.

  Også her er der bedre plads til nyt natteliv – både lokal og som internationalt fra hotellerne og Bella uden det generer eksisterende fastboere.

  De boremaskiner, der er ved at være færdige med Cityringen skal bare på arbejde igen hurtigst muligt. Det er heri det vigtige politiske arbejde i København består.

 3. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Københavnsk kommunalpolitik er blevet en kvalmende, amoralsk sump, som det er desværre er ret svært at tage alvorligt. I en del år var en af den københavnske venstrefløjs mærkesager, at opkalde en central plads i København efter to homopædofile mænd – og den ene af de to mænd havde endda frivilligt meldt sig som tysk soldat under den nazistiske besættelse, samt havde siddet i fængsel for et seksuelt overgreb på en fjortenårig dreng. Hvis venstrefløjen var kommet igennem med dén kvalmende mærkesag, så var Københavns ry blevet ødelagt for evigt.

 4. Af lisbeth Sørensen

  -

  “Dels burde vi have en metroudvidelse i det nordlige havneindløb fra Østerport til Langelinie under havnen til Refshaleøen og herfra videre ud til Lufthavnen.”

  Ja, ville være forfærdeligt at du er nødt til at gå 3oo meter til Østerbro station og derfra tog til lufthavnen..Ja, ikke længere end 3oo meter fra hver en borgerlig elitær enklave til lufthavnen..Via metro naturligvis. 🙂

  Jeg tror der er brug for en borgmester i københavn, med ansvar for at få overført flygtninge og indvandrer til Østerbro, Gentofte,,Hellerup, Vedbæk fra Nørrebro, Ballerup og Ishøj..De københavnske forstadskommuner må arbejde tæt sammen med kbh kommune mht. at tvinge disse borgerlige enklaver til at modtager massivt med indvandrer og flygtninge., -Såvel som sørger for at blå børn ikke har det bedre i blå kommuner, end røde i røde..

 5. Af Michael Gatten (RV)

  -

  Kære Lillian. Vores forslaget om en ‘bylivsborgmester’-funktion handler i sit udgangspunkt hverken om yderligere bureaukrati eller flere politiske poster – tværtimod!

  Forslaget, idéen og ønsket om bringe en ’Bylivsborgmester’-funktion (bemærk ordet ‘funktion’) på banen, er at få en kontinuerlig støtte til byens kultur- og natteliv, som kan være den samlede tovholder for de kreative miljøer i byen, der får byen til at summe, som smidiggør processerne for alle, både borgere, restauratører, musikbranchen, spillesteder, festivalarrangører og andre kulturaktører, og som samtidig fungerer som en konstruktiv og dialogbaseret problemknuser, når det eksempelvis handler om reducering af gener fra nattelivet, lige fra støjgener til manglende renhold.

  I eksempelvis Amsterdam er deres såkaldte ‘Nattelivsborgmester’ en stor succes, hvor den funktion (altså heller ikke en “rigtig” borgmester) ikke alene selv er en aktiv aktør, men også tager initiativ til målrettede initiativer, som eksempelvis såkaldte ”gadeværter”, der er tilstede i nattelivet og som skaber ro og orden, reducerer støjgener og forebygger konflikter, der i nogle tilfælde kan udvikle sig til direkte vold og hate crimes i nattelivet. I Amsterdam og flere andre europæiske sturbyer fungerer deres ‘Nattelivsborgmester’-funktion altså – og det den kunne den uden tvivl også i København i en tilpasset Københavnermodel.

  Fra Radikale Venstre vil vi gerne se hele by- og nattelivet i en sammenhæng, og som noget positivt, der skaber noget helt unikt for vores hovedstad med plads til alle – også for de borgere i byen, der i dag kæmper med støj, manglende renhold etc. Derfor er vi også helt overbeviste om, at det vil være et kæmpe løft for København med en ”Bylivsborgmester”-funktion, hvor vi ikke dikterer tingene fra et skrivebord på rådhuset, men smidiggør processerne i samarbejde med de københavnske borgere og kulturaktører med en fysisk person, en ’bylivs/nattelivs”-koordinator om man vil, der rent faktisk får tingene til at glide i gensidig dialog – også efter rådhuset lukker ned efter kl. 16 eller i weekenden, hvor by- og kulturlivet jo netop for alvor udfolder sig og skaber rammerne for det København vi elsker og holder af.

 6. Af Svend Jensen

  -

  Det eneste København og Danmark har brug for, er en “Trump” type, som kan vifte fluerne væk fra lagkagen og skylle det blår ud som de godtænkende har stukket i folks øjne. Sende godhedsindustriens råstof tilbage til hvor det blev gravet frem, da en del af det højeksplosivt og potentielt farligt at omgås.
  Danskernes sikkerhed fremfor danofobe udlændinges wellness.

 7. Af lisbeth Sørensen

  -

  “I eksempelvis Amsterdam er deres såkaldte ‘Nattelivsborgmester’ en stor succes, hvor den funktion (altså heller ikke en “rigtig” borgmester) ikke alene selv er en aktiv aktør, men også tager initiativ til målrettede initiativer, som eksempelvis såkaldte ”gadeværter”, der er tilstede i nattelivet og som skaber ro og orden, reducerer støjgener og forebygger konflikter, der i nogle tilfælde kan udvikle sig til direkte vold og hate crimes i nattelivet.” AF MICHAEL GATTEN (RV) – 29. JANUAR 2017 16:46

  I det tilfælde, hvorfor ønsker i en borgmester til en million kr. plus årligt til at varetage jobbet her?
  Giver ikke mening, når andre modeller blot er “borgmester af ord”…..Ud Over at så mange andre i landet på offentlig luksus overførselsindkomst får alt for mange penge..Fx læger hvor hvor den gennemsnitlige løn for alm. praktiserende læger er 1.3 millioner, med ekstra skattefradrag hvis de er villig til at have klinik i udkantsdanmark..

  Så hvem af jer to har ret? Forslaget er en reel borgmesterpost, eller blot et job som Michael Gatten siger? Og i sidste tilfælde, er forslaget da udmærket i så stor en by som København hvor nattelivet mv. bringer milliarder ind i indtægter..Hvis man kunne få dette udvidet, og med mere sikkerhed i nattelivet mv via bedre organisering, er det nok et nødvendigt og fornuftigt tiltag at foretage sig?..

 8. Af P Christensen

  -

  København har snarere brug for en asfalt-borgmester.
  De fleste veje har ikke set ny asfalt siden først i 1970erne.
  Dvs. et halvt århundredes brandbeskatning har ikke materialiseret sig i intrastrukturen.
  Hvad pengene især er gået til, ved de fleste ikke-radikale.
  Og så vil overborgmesteren Frankie-Boy ovenikøbet bruge penge på at hente
  verdens største dopingcirkus Tour De France til byen.

 9. Af lisbeth Sørensen

  -

  Indlæg i filteret?

 10. Af hvorfor favoriseres lisbeth sørensen

  -

  to indlæg med kritik af debatsabotører kom ikke på??

 11. Af Niels Larsen

  -

  København har brug for at begå en massakre på de røde partier og få en borgerlig ledelse.

 12. Af lisbeth Sørensen

  -

  “De fleste veje har ikke set ny asfalt siden først i 1970erne.”

  Dyt, dyt…Alt for dytten…Vejene her er bedre end alle andre steder i verden jeg kender, på nær Tyskland..Og der kun til dels!..
  De ni sporet motorvejetids i udkantsdanmark i DF/V kommuner med et fåtal af borgere, skal være en fortids hændelse kun, som fremtiden sidder tilbage og griner af, og græder over alle de spildte kroner der kunne have gjort så meget ellers for folket..

  “Det eneste København og Danmark har brug for, er en “Trump” type, som kan vifte fluerne væk fra lagkagen og skylle det blår ud som de godtænkende har stukket i folks øjne. ”

  Bliver aldrig en populist for enden af københavns rådhus..Københavnerne er alt for kloge..Sådan populisme kan dog sælges i udkantsdanmark uden tvivl.

 13. Af lisbeth Sørensen

  -

  “to indlæg med kritik af debatsabotører kom ikke på??”

  Ja, to indlæg med personangreb, uden et ord om emnet kom ikke på siger pre.ben..Hvilken skam, hvorledes overlever debatten til i morgen?
  Har mange indlæg i filtre overalt, og får ingen kommentarer igennem Støvring, UEJ m.fl. Men Pre.bens ævl kommer igennem alt med sine kun personangreb og om “uhyggelige tilstande” i sverige..Og læse nu fakenews også please 36o grader, snapsen, orion expressen mv.

  NL…København får aldrig nogensinde en blå ledelse..Borgerne er alt for kloge!

 14. Af Urban Hansen

  -

  Hvad med at ansætte en klappekage borgmester.

 15. Af N - Niller

  -

  Ja man skal være temmelig radicool eller skal vi ikke kalde det radi-blæst for at komme med sådanne et forslag.
  I dette elitære parti er der ingen jordforbindelse- den har de sluppet for længst.

 16. Af hvorfor pisser tante B på demokratiet?

  -

  De Berlin gske debatter degenererer mere og mere, pga. en manipulerende redigering der lader tågehorn, støjsendere, id i ot er og debatsabo tø rer dominere debatterne. Vi er flere som har fået nok, og ikke gider spilde mere tid på denne debat-svindel.

 17. Af P Christensen

  -

  (Også) København er gode til at plukke borgerne for pengene og levere ingenting i modydelse.

  http://www.tv2lorry.dk/artikel/royal-arena-vaekker-vrede-hos-naboer-hvor-skal-vi-parkere

  Igennem et halvt århundrede er kommuneskatterne flerdoblet,
  mens kvaliteten overhovedet ikke er fulgt med. Tværtom.

  Men bureaukratiet er steget markant.
  For hvor skulle man ellers gøre af de mange flere med højere uddannelser,
  som især de røde har plæderet for?

 18. Af lisbeth Sørensen

  -

  København er losseplads for andre kommuners indførte indvandrer mv. Derfor skal vi have indvandrerghettoer bygget i Gentofte; Hellerup Vedbæk mv. De blå enklaver skal mærke smerterne og problemerne ved fattige borgere..Den kommunale udligning er til grin, og er slet ikke god nok..Skolerne er langt bedre i disse blå enklaver overalt end i røde kommuner..København skal have mange flere penge fra disse kommuner til at kunne få et bedre system og service for Danmarks største by..

  Færdselsbøderne skal op i københavns De skal være som i Finland, landet hvor milliardærer kan få en trafik bøde på 800.000 kr.Altså bøderne skal være ift. ejerskab af værdierne…Nu vil regeringen ændre boligskatterne således at den ikke bliver progressiv mere..Dette betyder at reelt manden med huset til loo millioner kommer til at betale alt for lidt til samfundet. Dog er disse skatter også ligegyldigt..Kun skatter på ejerskab af samlet værdier tæller mht. at kunne komme den stærkt stigende ulighed under forbryderregeringen til livs.

  Uligheden stiger og stiger i Danmark. De fattigste lo% har på et år i gennemsnit fået 13.ooo kr. færre nu under den forbryderiske liberalistiske regering der hader fattige mennesker og ønsker armod på ethvert gadehjørne. Den rigeste 1% ejer nu 32 gange mere end de fattigste i gennemsnit…..Disse blå forbrydere skal i fremtiden have straffe ift. samfundsomkostninger for penge kriminalitet..fx. l million kr. og dødsstraf..Fadbamsen vil så ikke kunne være statsminister længere nej, men det må vi leve med!

Kommentarer er lukket.