NEJ-partiet – Danmarks eneste økonomisk ansvarlige parti

Af Lilian Parker Kaule 29

Skal vi se en forandring, skal vi aldrig stemme ‘som vi plejer’, men stemme på politikere som sætter en ære i at værne om skattekronerne, og som tager ansvar for hver enkel sag, de stemmer for.

Kære skatteyder, jeg udfordrer dig til at læse det næste afsnit og registrere, hvad der farer igennem hovedet på dig. Hvis du efter næste afsnit tænker “Skidt pyt! Jeg betaler jo min skat med glæde” er du bygget af et imponerende, helt ualmindelig tålmodigt og tilgivende stof, og jeg kan forestille mig, at du vil få mere ud af at bruge tiden på mindfullness meditation, end at færdiggøre dette blodindlæg.

Til alle andre dødelige, held og lykke…

Vi lever i et repræsentativt demokrati, hvor vores politkere tager det “repræsentative” så bogstavligt, at de agerer middelmådigt og jævnligt træffer beslutninger, som repræsenterer IQ niveauet på samfundets nedre kvartil. Som da vores politikere valgte at smide 6,8 milliarder efter tog-fornyelser, som, udover at være mange år forsinket og 2,9 milliarder dyrere end planlagt, viste sig at være så ustabile og fejlbehæftede, at de blev kasseret igen. For at blive ved transportområdet, skal det nye top-avancerede signalsystem også nævnes. Det er angiveligt skabt til højhastighedstog (som vi i øvrigt ikke har i DK) og er allerede to år forsinket. Hver en krone i det 20 milliarder store budget er i øvrigt disponeret, så lur mig om vi ikke også kan forvente os en ekstra regning på nogle milliarder. Vores politikere repræsenterer også de langsommelige og de ubeslutsomme ved at udrulle et 5 milliarder(!) dyrt elektronisk billetsystem, som var 8 år undervejs. Man skal ikke være softwareudvikler for at vide, at Rejsekortet næppe er så avanceret, at det behøver at koste 5 milliarder og tage 8 år at udvikle. Til sammenligning tog det Uber 6 måneder at udvikle den første prototype og yderligere 5 måneder at lancere app’en i San Francisco. Apropos softwareudvikling, repræsenterer vores politikere også samfundets IT-analfabeter. IT-system efter IT-system bestilles på skatteydernes regning, for efter et langt og pinligt forløb at blive erklæret uegnet og kasseret. Som fx Skats IT-system til inddrivelse af gæld som ender med at koste samfundet 14 miliarder efter 11 års total fiasko. Arbejdsmarked- og Arbejdsskadestyrelsen, Domstolsstyrelsen, Politiet og Forsvaret har også alle skrottet deres mislykkede IT-systemer for over ca. 3 milliarder, mens den amerikanske kapitalfond Advent tjener 23 millioner for hver måned deres nye IT-system til Udbetaling Danmark er forsinket. Selv samfundets krejler bliver repræsenteret af vores politkere, når de sælger DONG og vaccineproduktionen på Statens Serum Institut til spotpris.

Jeg kunne blive ved, men ovenstående eksempler tegner et tilpas klart billede af manglende politisk lederskab, sjusk og ansvarsløshed. Spørgsmålet er nu, hvad det gør ved dig? Bliver du oprørt, irritabel, opgivende eller noget helt fjerde?

Personligt oplever jeg en splittet følelse, som en anden politisk Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Jeg bliver dels vred over at politikerne udviser så lidt respekt for andre folks penge, men jeg bliver også opgivende og apatisk over udsigten til, at det ikke bliver bedre.

Da skandalen omkring udbytteskat havde fyldt spalterne i et års tid, og der blev tilføjet yderligere 3,2 milliarder til det i forvejen svimlende beløb på 9,1 milliarder, fangede jeg for eksempel mig selv i blot at trække på skuldrene. Sagen havde nået et punkt som var så absurd højt, at det var tragikomisk.

Desværre er det ikke et helt ualmindeligt reaktionsmønster. Den menneskelige psyke er indrettet til at tage brodden af langvarige negative følelser, hvilket er en ganske hensigtsmæssig mekanisme i et civiliseret samfund, hvor vi ikke kan gå rundt og rase ud over 10 år gamle begivenheder. Lige så hensigtsmæssigt det er for os at kunne sige ‘skidt pyt’ og ryste vrede af os på det personlige plan, lige så uhensigtsmæssigt er det på et samfundsmæssigt plan.

Skal vi se en forandring, skal vi aldrig stemme ‘som vi plejer’, men stemme på politikere som sætter en ære i at værne om skattekronerne, og som tager ansvar for hver enkel sag, de stemmer for. Det er desværre blevet bredt acceptabelt i dansk politik, at der kan træffes eklatant dårlige valg uden, at det får negative konsekvenser. Det er ligeledes blevet acceptabelt at indgå studehandler, hvor et parti indgår aftaler mod partiets politik for at opnå andre ønskværdige resultater, og kalde det ‘at tage politisk ansvar’. Den uhensigtsmæssige konsekvens er stigende politikerlede og partipolitisk hjemløshed.

Man kan ikke finde et parti, som decideret taler for sløseri med skattekroner, eller som vil forsvare skandale projekter – man kan måske højest finde politikere som forsøger at bortforklare og sende ansvaret videre. Om end selv ikke politikerne på venstrefløjen har som erklæret mål at smide skattekroner bort, er der trods alt heller ingen, som har som erklæret mål at holde igen og passe bedre på skattekronerne. Det kan måske virke banalt og unødvendigt at eksplicitere en politisk mærkesag om økonomisk ansvarlighed. Der er trods alt mere end aldrig før behov for netop dette fokus.

Der har åbnet sig en politisk spillebane for de økonomisk ansvarlige i dansk politik. For hver krone politikerne spilder på mislykkedes projekter, skal der hentes en ekstra krone op af lommerne på skatteyderne, derfor bliver al politisk debat sekundær i forhold til sikre en forbedret økonomisk styring, både hvad angår drift i det offentlige, men i særdeleshed hvad angår projektstyring.

Giv os, som er trætte af at se skattekroner blive hældt ud i kloakken, et sted at sætte krydset. Man kunne passende kalde det “NEJ-partiet, Danmarks økonomisk ansvarlige parti”. Modsat Venstre – Danmarks liberale parti, skal det være af gavn og ikke blot af navn. Når politikerne igen udviser respekt for borgernes penge, og vi skal til at debattere EU, tvungen barsel, kønskvoter, indvandring og hvad der ellers er mange forskellige meninger om, kan partiet passende opløse sig selv igen og derved udvise noget så sjældent som politisk integritet.

 


 

29 kommentarer RSS

 1. Af Britta Due Andersen

  -

  Du forlanger dybest set, at alle ansatte i det offentlige skal være fejlfri i deres arbejde. I det private begår mennesker også fejl. Vi hører bare ikke om det, for hvem vil fortælle om fiaskoer? Mennesker fejler sådan er det bare, og jo mere kompliceret samfundet bliver jo flere fejl.

 2. Af Otto Fabricius

  -

  Det er ikke kun et spørgsmål om økonomisk ansvarlighed, men – og måske først og fremmest – det offentliges manglende professionalisme og kompetence som indkøber.

  Jeg kunne tilføje andre eksempler, hvor samarbejde mellem stat eller kommune på den ene side – og private leverandører eller entreprenører på den anden side har være unødigt langsommeligt og fordyrende.

  Men det er jo rigtigt, at det er utroligt, at det får lov at fortsætte på denne måde. Hvorfor er der ikke en eller flere politikere, der påtager sig det ansvar at få analyseret disse forløb og gennemgribende revidere den måde, hvorpå det offentlige disponerer??

 3. Af Christian Stokholm

  -

  Selv om jeg ikke tilhører jeres parti, er jeg helt enig i jeres kritik af dårlig ledelse og projektstyring samt økonomisk slendrian. Eksemplerne er horrible og koster samfundet dyrt. Tak for jeres indlæg.

 4. Af gerald wiltek

  -

  Problemet er ansvars flugt. Den ene middelmaadige beslutning efter den anden, med indbygget forsinkelse, og ansvaret kan ikke laengere placeres hvis man end ville, for personen er ikke laengere politiker eller virker ikke laengere i samme embede.
  Der er kun to loesninger. Begraens skaden der kan forvoldes ved at naegte at betale skat, og faa indfoert direkte demokrati, hvor enhver politiker kan stille til ansvar , og enhver beslutning sendes til bindende folkeafstemning.
  Det virker i Schweiz, hvorfor skulle det ikke virke her?
  Og saa kan man faa stillet politikere til ansvar og for en domstol om noedvendigt.

 5. Af Niels Jensen

  -

  Vil har jo set problemet med at få placeret et politisk ansvar for skandalerne i SKAT. Stort set samtlige partier i Folketinget har snavsede fingre i den sag, som strækker sig over efterhånden et par årtier. Når et flertal er involveret, så er der også flertal for ikke at placere ansvar. Keine hexerei, nur behaendigkeit. Og så forstår politikerne ikke, hvorfor deres troværdighed ligger så lavt hos befolkningen. God søndag.

 6. Af P Christensen

  -

  Ansvaret for skandalen i SKAT er 100 % politisk.
  Det samme er ansvaret for et stadig mere dysfunktionelt men stadigt dyrere Danmark.

  I følge de “kloge” er stadigt flere i arbejde i et opsvings-Danmark.
  De offentlige kasse burde altså bugne, men der præsenteres kun spareplan på spareplan.
  Pengene kommer formentlig aldrig ind i SKAT.
  Det er katastrofal politisk amatørisme.

 7. Af jørgen pe

  -

  Man har efterhånden indtryk af at folketinget er blevet en legeplads for retarderede børn med store medfødte hjerneskader. Det er selvfølgelig synd for dem at de er så tilbagestående og udviklingshæmmede, men det er endnu mere synd for de mange mere normale mennesker som skal lide under deres skøre, ubegavede og hensynsløse opførsel. Virkelig lide. For folk lemlæstes psykisk og fysisk eller omkommer, som følge af de retarderedes vanvid. Milliarder og atter milliarder smides ned i bundløse huller, og resultatet er LANGT RINGERE velfærd, sundhed, trivsel og sikkerhed. Alene det at politikernes flertal efter mange år stadig ikke har fattet at digitalisering og IT-projekter IKKE er løsningen på alle problemer, er jo en mental falliterklæring. Er deres hjerner helt forkrøblede, eller hvad er der galt? Nul moral?

 8. Af NEJ-partiet – Danmarks eneste økonomisk ansvarlige parti | Kapitalens lakajer | michaltheil

  -

  […] Source: NEJ-partiet – Danmarks eneste økonomisk ansvarlige parti | Kapitalens lakajer […]

 9. Af R. Harald Kristiansen

  -

  Det ville fremfor alt klæde blogskriver at sætte sig ind i EU’s udbudsregler. Danmark er del af EU og her gælder der bestemte regler for udbud af opgaver og licitation. Der er regler for hvordan opgaver kan blive udliciteret inden for landets grænser og maksimumsbeløbet for at udlicitere opgaver i Danmark er ganske beskedent. Samme regler gælder i alle EU lande.

  En lille smule professionalisme kunne man forlange fra en blogforfatter i et blad som Berlingske, et blad, der repræsenterer den danske økonomiske elite.

  Og i øvrigt burde den unge blogskriver i det hele taget sætte sig bedre ind i danske samfundsforhold inden hun skriver sine blogs. Gang på gang er der faktuelle fejl i dine blogs.

  Fru Lulian Kraule, sæt dig ind i tingene inden du skriver dine blogs. Sidste gang jeg læste din blog handlede den om hjemløse og omkostninger omkring hjemløse.

  Fru Kaule, du repræsenterer den unge generation af højreorienterede kvinder, derfor bliver du til skade for din generation, når du udviser så eklatant manglende faktatjek.

  Jeg kan sagtens være enig med dig på nogle punkter, vedrørende vores politikere generelt, men ret skal være ret. Og iøvrig byggede Danmark selv sine tog i lang periode før italienerne lavede disse katastrofalt dårlig fungerende tog, som Danmark har tabt milliarder på. Det er ikke altid klogt, at tage det billigste tilbud. Desuden det er ekstremt vigtigt, at embedsværket er i stand til at lave holdbare kontrakter i så dyre projekter.

 10. Af torben ibsen

  -

  Artiklen har helt ret i, at næsten alle offentlige projekter er dårligt tænkt, dårligt anskaffet og dårligt gennemført. Omkring Rejsekortet kan man nok godt mene, at det nemt kunne afskaffes og erstattes af en app på vores mobiltelefoner. Den kan noget så detaljeret som at analysere vores søvnmønstre og ved præcis hvor vi er. Og om vi bevæger os eller ej. Så kan den nok også finde ud af, om vi kører i tog og hvornår vi står på og af.
  Så langt kan man nemt blive enige med skribenten. – Men at projekterne skulle blive bedre af at man er 100 procent liberal, tror jeg ikke på. Man kunne lige så godt fremhæve, at diabetikere vil være meget bedre, for de er nødt til at have styr på tingene hver eneste dag uden fejl. Eller at folk fra region Midtjylland med deres jyske sindighed ville være den helt rigtige befolkningsgruppe til fornuftig styring af projekter.
  Når man så ser på, hvem Liberal Alliance faktisk har sat i folketinget som deres fremmeste repræsentanter, så bliver ideen om de 100 procent liberales store talenter da helt til grin. Kan man forestille sig Joachim B. Olsen eller Thyra Frank styre noget som helst? Og hvad med den nuværende trafikminister?
  Nej. Det er forvaltningsapparatets struktur, den er helt gal med. Og så det, at vi hele tiden vælger politikere bland nogen, som garanteret aldrig kommer til at bruge tid på at rende til møder i Mensa. Og politikere, som går mere op i fine biler med chauffør end stålsatte, liberale principper.

 11. Af Ole Skovgaard

  -

  Ikke uenig i det meste af det der bliver skrevet her. Men en yderligere grund til, at man bliver træt af politik er at Journalister, public affairs, kommunikation, Djøfer i skøn symbiose med politikerne sidder på meningsdannelsen, dagsordenen det politiske system omfordelingen af midler osv… mens de i weekenderne flasher deres mobiltelefoner (Finaiseret af de uvidende7 uuddannede) i jagten på billigst mulige ydelse via UBER Praise the Lord i et på alle måder “frit” dansk marked med verdens højeste offentlige andel af BNP. Omfordeling ? E Ty Mon Fis Brute (Osse du min søn brutus) Over and Out Twist and Shout.

 12. Af R. Harald Kristiansen

  -

  Det ville fremfor alt klæde blogskriver at sætte sig ind i EU’s udbudsregler. Danmark er del af EU og her gælder der bestemte regler for udbud af opgaver og licitation. Der er regler for hvordan opgaver kan blive udliciteret inden for landets grænser og maksimumsbeløbet for at udlicitere opgaver i Danmark er ganske beskedent. Samme regler gælder i alle EU lande.

  En lille smule professionalisme kunne man forlange fra en blogforfatter i et blad som Berlingske, et blad, der repræsenterer den danske økonomiske elite.

  Og i øvrigt burde den unge blogskriver i det hele taget sætte sig bedre ind i danske samfundsforhold inden hun skriver sine blogs. Gang på gang er der faktuelle fejl i dine blogs.

  Fru Lulian Kraule, sæt dig ind i tingene inden du skriver dine blogs. Sidste gang jeg læste din blog handlede den om hjemløse og omkostninger omkring hjemløse.

  Fru Kaule, du repræsenterer den unge generation af højreorienterede kvinder, derfor bliver du til skade for din generation, når du udviser så eklatant manglende faktatjek.

  Jeg kan sagtens være enig med dig på nogle punkter, vedrørende vores politikere generelt, men ret skal være ret. Og iøvrig byggede Danmark selv sine tog i lang periode før italienerne lavede disse katastrofalt dårlig fungerende tog, som Danmark har tabt milliarder på. Det er ikke altid klogt, at tage det billigste tilbud. Desuden det er ekstremt vigtigt, at embedsværket er i stand til at lave holdbare kontrakter i så dyre projekter. A.

 13. Af Mehmet Sami Gür

  -

  DU FORLANGER DET UMULIGE!

  Hvilket parti skal det så være? Eller hvilken/hvilke politiker/politikere skal vi stemme på. Det er allesammen lige gode og korrupte. Selvom jeg har stemmeret, så stemmer jeg ikke for ligesom at protestere hele systemet.

 14. Af jørgen pe

  -

  LPKs debatoplæg er glimrende. Men ro sa ha rald fra den radikale/radigale sump, vil så gerne belære alle andre om at hun, ligesom jel ved, ze nia og sti ne bo sse, véd hvordan tingene hænger sammen. Ro sa har det helt store overblik, iflg. ro sa selv. Men sandheden er at hvordan man end vender og drejer det, så er borgens politik en katastrofe. Politikernes svigt, dumheder og udskejelser kan ikke undskyldes med EU-regler eller andre bortforklaringer. Den samlede politik er kortsynet, familiefjendsk, folkefjendsk og vejen til grufulde og dødbringende tilstande. Vi er nu lige i hælene på de blå-gule.

 15. Af Jens Frederik Hansen

  -

  Jo større offentlig sektor, desto større muligheder for at begå den slags fejl. En helt banal, men desværre fuldstændigt korrekt kausalitet.
  Løsningen er altså enkel: “Mindre offentlig sektor,” Eller sagt på en anden måde: “Privatiser, privatisér og gør det så lidt mere.”

 16. Af Niels Larsen

  -

  Britta Due Andersen

  Hvis det danske erhvervsliv begik lige så store og omkostningstunge fejltagelser som vore helt igennem uduelige politikere eksellerer i, så ville arbejdsløshedsprocenten her i landet være på 90%.

  Alene det, at de seriøst kan overveje at smide 2½ milliard i et så forældet og døende distributionssystem som Post Nord siger alt.

 17. Af I. Hansen

  -

  Al den fascination af, at bare alt ligger i det private regi, så er alt bedre, er jo en illusion.
  alle disse håbløse “ydelser” – det være sig IC tog eller div. IT systemer …og meget mere……er jo “fabrikeret” af private firmaer!!……….

  At det offentlige – herunder at ligge på maven for EU’s “herligheder” …….i dette tilfælde tåbelige udbudsregler til korrupte lande med underbetalt arbejdskraft og skjult statsstøtte………er helt i hegnet med at gennemskue “varen/ydelsen” som de køber, gør manøvren totalt håbløs.

  Som så meget andet i både off. som i privat, så er det et ledelsesproblem – uanset hvor meget lor ten altid trilles ned af bakken.
  Med ledelses mener jeg også politikerne.

  Generelt vedr. liberalisering: INTET er nogen sinde blevet billigere af at indsætte et mellemled (privat virksomhed). SLET ikke et mellemled som har mere focus på sine aktionærer og/eller kapitalfonden, end på kunden og borgerne.

  LA repræsenterer en generation af MIG MIG MIG……….lige så snart de har fået job, så skal ALT hvad de selv har nydt godt af , af direkte og indirekte ydelser, fratages alle andre.
  De repræsenterer i den grad en arrogance, grådighed og kynisme, som er asocial og enøjet ud over alle grænser.

 18. Af Finn Bjerrehave

  -

  Nej til nej-partiet, og vores Danmark består, nemlig ovenstående vrøvl tilhører EB, men Berlingske er efter Tidende forsvandt blevet organ for det ikke borgerlige Danmark, og ovenstående vrøvl er beviset.
  Ja til fejl. Finn Vig

 19. Af Ib Christoffersen

  -

  Jeg stemmer på en person der har udvist lederskab for Danmark. Kan jeg ikke finde nogen i den etablerede politiske elite, så vælger jeg et nyt part med ny person.

  Men når det bliver for slemt, så pakker jeg da afkommet sammen og flytter til varmere himmelstrøg, flytter kapitalen i skattely og overlader fast ejendom til Realkredit Danmark.

  For mit eget liv er for kort til politik 🙂

 20. Af Lis Sørensen

  -

  Ja. Men kommer ikke uden om at alt sejler i økonomisk grådighed under v bønderne og de kulsorte egoister i la la land.

 21. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt er et af de helt store problemer omkring offentlige projekter vel, at de er udtryk for et eller andet politiks kompromis. Hvor selv mega milliard investeringer kan være udtryk for en simpel studehandel om et helt andet emne. Så muligvis er flere projekter behæftet med politiske systemfejl, der helt logisk får projektet til at kuldsejle! But no big problem – skatteyderne betaler.

 22. Af Palle Huld

  -

  Mehmet Sami Gür Det giver da ikke mening hvad du skriver. Hvis man bevidst stemmer på en korrupt politiker, så har man jo mistet enhver ret til at beklage sig. Ja man er faktisk medskyldig.

 23. Af Lars Kronborg

  -

  Nej – ingen forlanger at folk i det offentlige skal være fejlfri – men det må være rimeligt at folk lærer af deres fejl – og eftersom listen over fejl-projekter er alenlang, så er der en pointe i indlægget. Og så er forskellen mellem det private og det offentlige – at en privat virksomhed bliver straffet på deres indtjening hvis projekterne mislykkes – i det offentlige er der altid nogen man kan hive pengene ud af når det fejler.

 24. Af Lars Kronborg

  -

  For et par år siden udtalte Magnus Heunicke, at årsagen til at registreringsafgiften på biler er så høj er, at vi ellers ikke kan opretholde vores velfærdssamfund. Med andre ord – registreringsafgiften har ikke noget med biler at gøre – det er en finansieringskilde.
  Og man bliver nødt til at spørge – hvilket velfærdssamfund. Hvis det nu var sådan at sundhedsvæsenet, job-aktiverings-væsenet, politi-væsenet, DR-væsenet, DSB-væsenet og andre skattebetalte offentlige væsener og deres projekter – alle var i spitzen-klasse kategorien uden sammenligning – så kunne man måske acceptere at leve i et land med verdens højeste skattetryk – men sådan er det jo ikke. Reaktionen fra politikere – ingen – det lader til at de hellere bruger tiden på intern palaver, som regel initieret af tidligere gymnasiale elevrådsformænd. Jeg er helt enig i indlægget – vi trænger virkelig til nogen der siger stop.

 25. Af R. Harald Kristiansen

  -

  Til Jørgen Pe
  Jeg skriver, at vi ikke kan klandre vores politikere de udbuds og licitationsregler, der eksisterer i EU og blogskriver burde sætte sig ind de regler, når hun skriver om tog mm.

  Jeg skriver også, at jeg i nogle sammenhænge er enig med blogskriver, vedrørende vores politikeres indsats i Folketinget. Vi har et demokrati i Danmark og vores Folketing består af et bredt udsnit af den danske befolkning. Medlemmerne er både begavede og ikke begavede, men vi har trods alt demokrati og vi har ikke typer som USA’s præsident i Folketinget. Han minder mig sådan om en ung mand, som jeg har med at gøre, vedkommende har ADHD, narcissistiske persolighedstræk og manglende empati. Ingen andre end ham må brilliere. Denne unge mand har en diagnose.

  Ansvarsforflygtigelse og manglende etik er tidens trauma, stort set alle lider af det. Politikere, forældre, unge, gamle og vores superrige, der ikke vil betale skat af det deres dygtige ansatte har frembragt.

  Der eksisterer iøvrigt undersøgelser om blogs og resultaterne tyder på, at ganske få personer, sidder og kommenterer ca. 50% på hver blog, under forskellige navne. Jeg tror, at du er en af dem.

  Jeg vil så informere “Pe”, at jeg ikke er radikal. Jeg bryde mig ikke om de Radikale, de kan ikke rigtig finde ud af, om de står til højre, eller venstre. Jeg har skrevet dette ca. 200 gange. Du må være glemsom, eller så har du for mange aliaser?

 26. Af bent niel

  -

  Vores politikere og medier er i fuld gang med at efterligne Sverige, og de ligger på maven for EU og mer kel. Og de sender social elendighed, kriminalitet, uretfærdighed, sygdom og død ind i stadig flere danske hjem. Og de har også travlt med at splitte og tyrannisere familierne. Kan det blive værre? Ja, det kan det jo, for på et tidspunkt bliver mængden af skandaler, tosserier og forbrydelser så stor, at samfundet kollapser, og bliver til en jungle, en galeanstalt, en terror- og krigszone. Se den korte, 24nyt.dk, 180g og snaphanen osv.

 27. Af Finn Larsen

  -

  Problemer med IT florerer både i det offentlige og i det private. Grundliggende er det et problem med den måde man vælger ledere på og den måde ansvar fordeles.

 28. Af Svend Jensen

  -

  @FINN LARSEN – 20. MARTS 2017 10:14
  IT problemerne skyldes det enorme misforhold mellem teori og virkelighed.
  Den service som et IT system skal tilbyde er sjældent veldefineret af brugeren. Kravene til et IT system har det med at være uskarpe, elastiske og dynamiske. Fordi de offentlige opstillere af krav aldrig kan få det hele med. Den ønskede IT service handler jo oftest om menneskelige relationer i sidste instans – intet er så fleksibelt og foranderligt som menneskelige relationer.
  IT producenterne har derfor med at mangehovedet uhyre at skaffe. De udleverede specifikationer er som regel ufuldstændige og beskrevet på høje abstrakte niveauer. Når de skal omsættes til virkelig software dukker alle de djævelske detaljer op, som ingen har haft nogen mulighed for at se; netop fordi virkeligheden er dynamisk og foranderlig.
  Udvikling at en IT service er uundgåeligt en prøv-fejl-og-forsøg-igen manøvre. Det tager tid og er essentielt et spring ud i ukendt territorium hver gang.
  Humlen er, at både kunden og leverandøren lader som om, de har check på hele projektet. Kunden står til ansvar overfor de finansierende myndigheder og leverandørens folk står til ansvar overfor aktionærerne i IT firmaet. Begge parter krydser fingre og håber på det bedste resultat, men reelt har de ikke den mindste anelse om produktets succes.
  Hav således begge parter undskyldt og bed for dem; thi de ved ikke hvad de gør!

 29. Af j pe

  -

  Det kræver ellers ikke megen hjerne at forstå at når stribevis af IT-skandaler myldrer frem, er det klogest at slå bremserne i. Helles og de rødradikales politikeres tvangsdigitalisering af samfundet er en skandale, og endnu et bevis på at Danmark styres af inkompetente og underbegavede (eller korrupte) umuliusser.

Kommentarer er lukket.