Giv folkeskolen tilbage til folket

Af Alex Vanopslagh 36

Så skete det – LA har fået en klar og tydelig sejr ved at gå i regeringen. Merete Riisager har fået åbnet op for, at 50 folkeskoler kan blive såkaldte forsøgsskoler. I praksis betyder det, at børnene kan slippe for det makværk som det fejlslagne eksperiment i heldagsskolen har udviklet sig til. Det betyder helt konkret, at forsøgsskolerne nu ikke er tvungne til at have lange skoledage med trætte elever eller er tvunget til at have understøttende undervisning, som er pædagogisk embedsmands-lingo for at blande frikvarterer og undervisning sammen i et rodet miskmask og tidsspilde.

Og det er ubetinget en fantastisk nyhed. Men hvorfor i grunden kun nøjes med 50 forsøgsskoler? Hvorfor ikke gøre alle folkeskoler til forsøgsskoler? På den måde kan vi slippe folkeskolen fri fra politikernes skadelige ideer og systemets rigide kontrol og give det tilbage til forældrene, lærerne og børnene. For det er hvad, det her handler om – det er systemet imod folket. Og det er grundlæggende et spørgsmål om, hvem du har mest tiltro og tillid til, når det kommer til at give dine børn et fagligt løft i gode, trygge og varme rammer. Er det 90 mandater på Christiansborg eller er det forældrene og lærerne i fællesskab?

One-size-fits-all fits nobody

Det er tudetosset at tro, at vi kan skabe en god folkeskole fra et skrivebord i centraladministrationen. Men det er det, som vi har forsøgt i flere årtier – senest med heldagsskolen, som er endnu et forsøg på at lave en one-size-fits-all folkeskole til vidt forskellige børn og vidt forskellige lokalområder.

Hvis vi derimod udelukkende havde frie skoler – hvilket i dagens kontrolsamfund kaldes forsøgsskoler – ville de kunne tage hensyn til de lokale behov, de enkelte børn og det omkringliggende samfund og dets særlige karakteristika.

Nogle steder ville der være skoler med fokus på kreativ læring og leg, andre skoler vil have fokus på det boglige, nogle tredje skoler vil fokusere på niveaudelt undervisning og så fremdeles. Det smukke er, at der vil være noget, der passer til de fleste børn og familier, fordi de er forskellige. De er ikke en grå, ens masse, som skal spyttes ud af en heldagsskole og videre i uddannelsessystemet, så det kan give overskud til Velfærdsstaten A/S.

Det er en mærkværdig ting, at vi lader vores politikere diktere store dele af undervisningen og derved kvæle mangfoldighed, idérigdom og det lokale engagement i folkeskolen. Der er nogle ting, der er for vigtige til at overlade til politikere og embedsmænd – dine børns uddannelse og skolegang er helt klart en af dem.

Så hurra for forsøgsskolerne, der er et lille skridt i retningen af at give folkeskolen tilbage til folket. Lad os få mange flere af dem!

36 kommentarer RSS

 1. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Det vil overhovedet ikke hjælpe på Folkeskolens største problem, som er, at drengene bliver svigtet groft – tværtimod!

  Men der findes heldigvis stadig gode kræfter, der ikke er bange for, at børnene bliver for kloge.

  “DrengeAkademiet 2017

  Er du – eller kender du – en dreng i 7. eller 8. klasse, der er udfordret i dansk og matematik, og som vil bruge de første 2 uger af sin sommerferie på at dygtiggøre sig?
  DrengeAkademiet foregår i uge 26 og 27 på Flakkebjerg Efterskole ved Slagelse, hvor drengene bor under hele opholdet. Tilmeldingsfrist d. 30. april.

  LøkkeFondens DrengeAkademi er for fagligt usikre drenge, som har viljen til at bruge 2 uger af deres sommerferie på at forbedre sig markant både fagligt, socialt og personligt. Akademiet er en læringscamp med intensiv faglig og personlig læring, der følges op med et etårigt mentorprogram, der støtter drengene i at fastholde udviklingen derhjemme.”

  Dét tilbud burde omfatte alle elever, der har brug for det.

 2. Af Henrik Thor Christensen

  -

  Folkeskolen er en pigeskole!! Find en privatskole til dine børn, så ved du hvad du får!!

 3. Af Per Frederiksen

  -

  Det er positivt, at Riisager åbner for at gøre forsøg med en kortere og måske mere lokalt målrettet skoledag. Hun er i øvrigt minister nummer 6 på området i de 7 år, jeg har arbejdet på min nuværende skole – det giver ikke ligefrem arbejdsro.
  Vi skal dog passe på med romantiseringen af den lokale indsats. Det er nødvendigt med en vis central styring af skoleområdet. Min egen kommune, Holbæk, er f.eks. på fallittens rand, og der beskæres grænsende til det vanvittige på skoleområdet. Lærere samler flasker ind eller betaler materialer af egen lomme, klassekasser har været i spil til køb af bøger, og der drøftes højlydt beløb, der svarer til prisen på en frokostpizza for at undgå at komme under administration.
  En helt kommunalt styret folkeskole her ville ende i ren spareøvelse med meget ringe kvalitet til følge (og i øvrigt en øget søgning mod privatskoler).
  Forsøgsskoler er en god måde at udvikle folkeskolen, men IKKE alle på en gang, det har ingen overblik over, og det skal ske under visse vilkår, der ikke frister svagtbemidlede byråd til at lukke huller i kassen, før der tænkes i læring og udvikling.
  Jeg tror simpelt hen ikke på, at kommunerne er i stand til at tage ansvar for noget, der er viklet ind i egen økonomi. Vi ser det for tiden, hvor det kommer frem, at rigtigt mange kommuner taber omkring en tredjedel af de sager, der ender hos Ankestyrelsen – oftest over for svage borgere.
  Jeg så gerne, at staten satte de administrative rammer for folkeskolen hårdt – selvfølgelig under lokale hensyn. Og så skal vi, der ved noget om det, nok sætte dagsorden for læring og udvikling.

 4. Af Jan Johansen

  -

  Det er ret påfaldende, at den tidligere statsminister, Helle Thorning-Schmidt, og den tidligere minister, Mette Frederiksen, fik travlt med at melde deres børn ud af folkeskolen, da brikkerne til en helt ny særlig folkeskolelov næsten var lagt på plads i 2013. Mon de allerede på det tidspunkt kunne se, hvor den daværende undervisningsminister, Christine Antorini, og borgmesteren i Høje-Taastrup, Michael Ziegler (KL), ville lande med deres – i egen indbildning – helt enestående skoleprojekt. Nu skulle alle børn og unge på de kommunale skoler bliver en hel del dygtigere ved, at man blandede skoletid og fritid sammen over en længere skoledag for alle børnene – også dem som tidligere blev sendt på specialskoler. Den længere skoledag skulle delvis finansieres ved, at lærerne fik en del flere undervisningstimer. De behøvede skam ikke at forberede sig så meget til den daglige undervisning og det på trods af, at forandringen blev en meget stor omvæltning for lærerne og langt mere belastende med flere såkaldte inklusionsbørn som en del af et i forvejen meget broget elevklientel, incl. flere og flere børn af anden etnisk herkomst. Ja, de to daværende ministre (se øverst) så rigtigt. Deres børn skulle ikke nyde noget af det makværk, som forlods blev rost til skyerne. De blev sendt på privatskole, og mange socialdemokrater og radikale klappede i deres små hænder. Vor Herre Bevares!

 5. Af den hvide pimpernel

  -

  Der er mange gode og fornuftige betragtninger i oplægget. Rigtigt er det at folkeskole”reformen” under helle t-s og cri stine ant. har været et stort flop, ligesom så meget andet under “verdens dygtigste leder” iflg. et amerikansk dameblad. (bzzzzzz)

  Et af de helt store problemer i DK er at verdensfjerne teoretikere tror at alt kan klares ved brug af overfladiske skrivebordsplaner. Noget som også afspejles i de skadelige, dødssyge og menneskefjendske reformer som R, S, V, K og DF mfl. har gennemført på skole-,
  kommune-, sundheds- og velfærdsområderne mv. F.eks. fungerer sundhedsreformerne helt ad helvede til, og mængden af unødvendige lidelser og dødsfald er nærmest eksploderet. Alene lukningen af mange hospitaler og skadestuer har påført danskerne kolossale mængder af bøvl, besvær, udgifter og tidsspilde.

  Behandlingen af kræftsyge og andre er ofte skandaløs og superbureaukratisk. I psykiatrien er tilstandene visse steder rædselsvækkende, når man dykker ned i hvad der egentlig foregår. Igen og igen omkommer patienter pga. slendrian og grove lægefejl, og der føres nærmest “hellig krig” mod de pårørende. Selvom disse ofte er en stor resource, og patienternes livline.

 6. Af den hvide pimpernel

  -

  En lang række eksperter, læger, sygeplejersker, overlæger, pårørende og dansk sygeplejeråd osv. har udtalt stærk kritik af de senere års sundhedspolitik. Se Berlin gskes artikel MENNESKEHANDEL I PSYKIATRIEN, se også jp den 5. april, forsiden, og søndag den 9. april midt i avisen, om et bizart forløb. Der er også MORDET PÅ PSYKIATRIEN, og “moderne dansk psykiatri: VELKOMMEN TIL STENALDEREN.

 7. Af Helge Nørager

  -

  Og er der nogen evidens for at forsøgsskoler gavner børn ?.

  Eller er børn forsøgskaniner i en række forsøg, uden anden formål end at de ikke er som loven foreskriver ?.

  Og så ser vi hen af vejen og nogen af de 50 eksperimenter kan bruges ?.
  Og de forsøg som gav endnu dårlige resultat end loven, er som kollateral damage, helt nødvendigt.
  Det er jo kun børn.

 8. Af Helge Nørager

  -

  Det bør huskes at forsøgsskoler i liberal optik er for at finde besparelser og dermed billigere folkeskoler.
  Så der kan frigives flere penge til privat skoler.

  Husk nu at borgernes penge har det bedst i deres lommer, og at borger har frit valg af alle ydelser som hospitaler, skoler osv der er jo private forsikringer, vagtværn, private socialrådgivere og skadestuer.
  Det er derfor vigtigt at skabe de bedste rammer for de private skoler.
  Så flere eksperimenter udi hvordan vi bedst skaber en billigere folkeskole.
  De frigivne midler kan passende bruges til topskatte lettelser, da det koster lidt at sende Olfert i privatskole.
  Og husk nu at kommunal reform, domstols reform, reform af Skattevæsen, reform af politi alle disse reformer er skabt af en flok folkevalgte ledere fra partiet Venstre.
  Og deres guru og ham som er chef arkitekt er statsminister,

  Men uha sikken en gyser, tør svenden af panden, det er jo de fremmedes skyld.
  Undskyld at jeg forskrækkede nogen ved at antyde at partiet Venstre og deres ministre har noget med alle disse rædsler at gøre.
  Dumme mig.
  Det er jo alt sammen de fremmedes skyld.

 9. Af den pimpernel

  -

  PS: Oveni plager politikerne så lægerne (og indirekte de syge) med alle mulige tossede IT-projekter, som virker meget dårligt. En stor del af lægernes tid går til spilde pga. IT-fjollerier.

 10. Af Per Frederiksen

  -

  @
  “AF HELGE NØRAGER – 14. APRIL 2017 20:21
  Og er der nogen evidens for at forsøgsskoler gavner børn ?.”

  Er der nogen evidens for, at evidens er evident?

 11. Af Helge Nørager

  -

  Hej Per, jeg har papir på hjerneskade, dømt ordblind i folkeskolen og helt sikker på at du blot forsøge at håne mig og score billige point.
  Har du svært ved forstå hvad jeg mente, er det vist dig som er seriøst underbemidlet i opfattelses evner.

  Men tak for korrektion.

 12. Af Helge Nørager

  -

  Evidens

  Danske ordbog.

  “vished om at et bestemt fænomen er en umiddelbar kendsgerning som man ikke behøver argumentere for eller bevise “

 13. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt et nyt og særdeles brugbart emne for enhver folkeskoleelev – undervis eleverne i at spotte og dechifrere plantet fake shit news på MSM. Det vil resultere i en helt ny magthaver kritisk årgang af kommende voksne ansvarsfulde medborgere 🙂

 14. Af Per Frederiksen

  -

  @ “AF HELGE NØRAGER – 14. APRIL 2017 21:21
  Hej Per, jeg har papir på hjerneskade, dømt ordblind i folkeskolen og helt sikker på at du blot forsøge at håne mig og score billige point….”

  Hej Helge. Jeg er bestemt ike ude på at håne dig. I øvrigt er jeg specialklasselærer og arbejder med at få børn i den situation, du var i, til at komme videre i et godt liv.
  Grunden til min sarkasme (undskyld, hvis den ikke var tydelig) er, at netop ordet ‘evidens’ er blevet godt og grundigt slidt op i uddannelses- og skoledebatten de seneste år. Især politisk er det blevet en metode i kampen om sandheden, at enhver politiker kan hive sin egen professor ind i arenaen som såkan argumentere med sig egen udgave af ‘evidens’ for netop det område, som politikere har som ideologi.
  Som medarbejdere i det system kan vi godt blive trætte af det, og måske ønsker vi bare, at der kommer øget fokus på tillid til, at vi, som fagfolk, kan vurdere, hvad der er værd at prøve af, og hvad der hører til i papirkurven.
  Hvad med ‘intuition’ eller ‘overbevisning’ i stedet for ‘evidens’?

 15. Af k jensen

  -

  Undertegnede har noget familie på als. Det lokale hospital i Augustenborg er nu
  lukket, og for at besøge deres syge barn skal de nu køre over 100 km hver dag frem og tilbage til åbenrå, til det såkaldte superhospital. Det eneste super er vist de kilometerlange gange. Men i psykiatrien får man en dårlig behandling, både som patient og som pårørende. Man passer ikke ordentligt på de mest syge, men lader dem smutte afsted ud i terrænet eller ind til åbenrå, med stor risiko for at de i deres uklare og forvildede tilstand omkommer eller kommer slemt til skade. De pårørende tages ikke alvorligt. Slet ikke. Og så er der en del skøre regler og lægefejl som medvirker til at de syge skal gennem mange flere lidelser og længere tids sygdom end nødvendigt. Jeg kan godt forstå at kritikken af psykiatrien bliver skarpere og skarpere.

 16. Af Jesper Lund

  -

  Alex Vanopslagh har franske rødder. Er det inspiration fra Marine Le Pen der får ham til at anvende en “folket”-retorik? LA som de sande repræsentanter af “folket”

 17. Af Flemming Lau

  -

  Evidens for noget, er at det antages at være indtil vished grænsende sandsynligt, men er ikke et faktum. Mao stilles der ikke samme kriterier som til den eksakte naturvidenskab, og dermed er der åbnet for alletiders slagsmål som fx er kartofler er godt ernæringsmæssige middel..? Den Luxus har de fattigste i verdenen ikke, de er bare glade for deres daglige skålfuld upolerede ris.

 18. Af Jakob Schmidt Rasmussen

  -

  @Jesper Lund

  Det, der er sært, er selvfølgelig ikke, at en folkevalgt politiker henvender sig folket; det sære er, at du er allergisk overfor begrebet “folk”.

  For i et demokrati er det selvfølgelig fuldstændigt naturligt, at en folkevalgt politiker henvender sig til folket.

  Demokrati betyder som bekendt folkestyre…

  Det er kun den pseudoelitære del af venstrefløjen, der foragter nationen, folket og demokratiet, og som foretrækker islamistiske indvandrere, der er imod folkestyre, fremfor folket.

 19. Af Flemming Lau

  -

  Er kartoflen et godt ernæringsmæssige middel..?

 20. Af Flemming Lau

  -

  Er kartoflen et godt ernæringsmæssige middel..?

 21. Af Jakob Schmidt Rasmussen

  -

  Danmark for Folket…

  Hvis en politiker forsøgte sig med dét slogan i vore dage, så ville hun med statsgaranti blive beskyldt for at være nazist af den pseudoelitære del af venstrefløjen.

  Dette segment vil hellere støtte islamister, der er imod demokrati og menneskerettigheder, og som endda er morderiske antisemitter, end de vil nedlade sig til at støtte noget så usselt, som folket…

 22. Af Flemming Lau

  -

  Problemet med folkeskolen idag, er mangel på disciplin og respekt, en politisk slagside fra lærerkræfternes side, manglende fokus på kreativitet som det der skal få gang i innovationen af samfundets produktion. Mao at kunne omsætte teori til praksis. Til sidst og ikke mindst, få nu ansat de faginspektører der skal tjekke om fagene ude på skolerne sjofles. Gruppearbejde om Kinas rigsproduktion gennem et helt år i Orienterings fagene historie geografi og biologi er et åbenlyst tilfælde..!

 23. Af Mehmet Sami Gür

  -

  ALEX VANOPSLAGH,

  hader du at modtage en ganske almindelig kommentar fra en læser som mig med et tyrkisk bavn til dit indlæg her på debat siden?

  Også selvom min kommentar opfylder alle kriterier ift. god tone og retorik?

  Er det derfor du blokerer mig? Er det så ikke censur og stridende med demokrati og ytringsfrihed?

  At være tilhænger/medarbejder af berlingske er måske det samme som at være fremmedfjendsk…?

 24. Af Erik Jensby

  -

  Der er dog en portion egenansvar som vi har meget lidt lyst til at tale om. Drengene kommer for sent i seng pga. skærm og spil. Det er f…. svært at lære noget med et massivt søvnunderskud.

 25. Af P Christensen

  -

  Giv Danmark tilbage til befolkningen.
  Folkeskolen er endnu et eksempel på statens negative indflydelse på
  det (nu snart historiske) kommunale selvstyre.
  Det er under afvikling og er blevet både ringere og dyrere det seneste halve århundrede.

  Iøvrigt har vel stort set alle folketingsmedlemmer flyttet deres
  børn til privatskoler. Væk fra deres egne fejlslagbe reformer og væk fra
  de høje indvandrerkvoter som folketinget også er ansvarligt for.

  Fra at servicere lokale borgere, er kommunerne idag blevet globale socialkontorer
  for de mange immigranter som folketinget – ikke kommunerne – har inviteret.

 26. Af jan hansen

  -

  Hele Danmark bør gives tilbage til folket. Men Chrborg og regeringen har helt andre planer. Flertallet i den forrykte og anti-danske borg ønsker at forære Danmark væk til EU og en række tvivlsomme firmaer i Saudiarabien, Sydamerika, Nordamerika og Fjernøsten. Se blot hvordan man sælger ud af danskernes fælles ejendom, til spotpriser. Lige fra danskernes værn mod smitsomme sygdomme til store industrier og landbrug osv., hvorved tusindvis af arbejdspladser sendes til udlandet, medens stadig flere danskere til gengæld presses ud i fattigdom, skilsmisse og social elendighed. Oveni har man også travlt med at overgive danskernes byer, kvinder, velfærd og landområder til kulturfremmede. Der er begyndt at føre sig frem som det nye herrefolk. Sandheden er at danskerne….. “takket” være korrupte pampere, pladderhumanistiske feminister og grupper af tumper og røde fascister forklædt som humanister….. er på vej ned ad en glat og slimet slidske som ender i en afgrund med endeløse ulykker og rædsler. Ikke et eneste parti kan vi stole på. Det største forræderi i Danmarks historie er i gang. Det begynder at se meget sort ud. Se den korte og snaphanen.

 27. Af Helle Walther

  -

  Magen til bræk overskrift har jeg sjældent set. Folkeskolen ER folkets skole, vi har en reform som skal implementeres, det tager tid, normalt fem år minimum, har fyrre års erfaring hermed, modsat dig. Vi har en gruppe dygtige lærere, nogle trænger til opdatering/udannelse, og folkeskolen skal have de resurser, der er brug for,. Der er bred opbakning fra de fleste partier i Folketinget. Så tag lige og begrund dit indlæg med facts og ikke postulater.
  Merete Riisager snyder sin egen LA politik ind af bagdøren, usmageligt. Kalder det forsøg.

 28. Af r jensen

  -

  Helle Walther lyder som en rød snik-snakker fra S, R, V, SF eller lignende. Som en der vil forsvare den skøre “reform” hvad enten der er noget at forsvare eller ej.

 29. Af Jesper Lund

  -

  Merete Riisager er udemokratisk i den forstand at hun ikke respekterer magtens tredeling. Hun gennemtrumfer LA’s folkeskolepolitik gennem dekreter (læs: forsøgsordninger) og blæser på flertallet bag skolereformen (læs: folkets ønske).

 30. Af Jan Johansen

  -

  Sikke noget sludder, Jesper Lund! Befolkningen har aldeles ikke ønsket den famøse folkeskolereform. Det var et rent spareprojekt, der forlods blev fremhævet som et epokegørende skoleprojekt, men som viste sig at være det værste makværk i Den danske Folkeskoles historie. Politikerne vidste godt, at de kunne have hentet inspiration i såvel Finland og Canada, men de bildte befolkningen ind, at blot børnene fik en længere skoledag og lærerne mindre forberedelse til et efterhånden særdeles broget elevklientel med mange børn og unge af anden etnisk oprindelse + de såkaldte imclusionsbørn, der blev trukket hjem fra diverse specialskoler, så ville alt blive fantastisk. Det blev det langt fra. Det var en ren spareøvelse og bemærk, at Helle Thorning- Schmidt og Mette Frederiksen trak deres børn ud af Folkeskolen. De blev sendt i privatskoler!!!

 31. Af M Jørgensen

  -

  Der var simpelthen ikke kemi imellem de to centrale personer som skulle forhandle reformen på plads.
  Fra dag et var det tydeligt Ziegler og Bondo Christensen ikke var på samme sendelængde.
  Så kan det kun gå galt.

 32. Af Jan Johansen

  -

  M. Jørgensen
  Nu var der jo slet ikke tale om en forhandling. Der var tale om et urimeligt overgreb mod lærerstanden, og det er vel en stærk medvirkende årsag til at folkeskolereformen endnu ikke fungerer optimalt. Det var og er et katastrofalt eksperiment!

 33. Af Niels Chr. Sauer

  -

  Helle Walter taler om, at reformen være fredet i fem år, fordi det tager tid at indføre den. Men når ni ud ti af dem, der skal leve med den – elever såvel som pædagoger og lærere – allerede nu samstemmende siger, nej RÅBER, at de lange skoledage er en pest, er det en frækhed uden lige at ignorere det. Skal det fortsætte et par år mere alene af hensyn til reformpolitikernes forfængelighed, skylder de hele befolkningen en kæmpeundskyldning for de mange års meningsløse fortræd, de påtvang de 650.000 medborgere, hvis hverdag de således forpestede mod bedre vidende.

 34. Af Jan Johansen

  -

  Ja Niels Chr. Sauer, når man tænker på, med hvilken frækhed den nye folkeskolelov blev presset ned over hovederne på lærerne, pædagogerne og eleverne, så er det en yderligere uforskammet frækhed at fortsætte denne skandaløse optræden. Folkeskoleloven blev dikteret igennem, og lærerne blev mig bekendt truet med alskens ulykker, hvis ikke de makkede ret. Hvem husker ikke, at skolerne ligefrem blev lukket i en måned for at presse lærerne til at acceptere de stærkt forringede vilkår, og hvem husker ikke, hvor stor en belastning det blev for forældrene med alternative løsninger for opsyn og pasning af deres børn. Det var ganske enkelt en grotesk situation, som den daværende regering (socialdemokraterne og de radikale) havde ansvaret for og med dem flere borgerlige partier! Jeg tror, vi er mange, der meget godt forstår, hvorfor mere end 5000 lærere har forladt den danske folkeskole siden de mareridtsagtige tilstande blev indført i 2014, og mon ikke de fleste har bemærket den store flugt af elever fra folkeskolen og til de private skoler. I den forbindelse er det især værd at bemærke, at det var socialdemokraterne, Helle Thorning-Schmidt og Mette Fredeiksen, der førte an. Deres børn skulle ikke belastes med de forringede vilkår i Folkeskolen. De blev hurtigt overført til mere .anstændige tilbud i privatskoler. Ja, det er en dyr pris, de tilbageværende lærere, pædagoger og elever har betalt og især kommer til at betale, hvis ikke politikerne meget snart indser, at det var en kæmpefejl med Christine Antorinis (daværende undervisningsminister) og Michael Zieglers (borgmester og “forhandler” for KL) højt opreklamerede fornyelse af den danske folkeskole. Det blev desværre ikke en fornyelse. Det blev slet og ret en klokkeklar forringelse, for det var og er primært et urimeligt spareprojekt og det i en tid, hvor skolerne er stærkt belastede af flere og flere utilpassede elever, flere og flere elever af anden etnisk oprindelse, med hvad det indebærer af sprogforbistring og ikke mindst et stort tiltagende antal elever fra de tidligere specialskoler og -klasser. Hvordan i alverden kan man helt alvorligt mene, at denne noget brogede elevsammensætning kan få noget som helst fornuftigt ud af blot at få forlænget skoledagene med et par timer ekstra pr. skoledag, altså mindst 10 timer pr. uge? Og hvordan kan man helt alvorligt mene, at lærerne skal kunne forberede sig optimalt i en så kaotisk skoledag? Det er aldeles utilstedeligt! Det bør ændres hurtigst muligt. Skolemodellerne er frit tilgængelige i Finland og Canada, og de er kendt af såvel politikere og embedsmænd. Så se nu at få sadlet om! Det kan kun gå for langsomt!

 35. Af Jan Johansen

  -

  Kan du tåle at høre sandheden?

  Onsdag den 19. april havde FyensStiftstidende en artikel om problemerne med den nye Folkeskolereform og ønsket om at reformere ordningen med nogle forsøgsordninger i Odense. Titlen på artiklen finder man i tillægget, Odense:
  “K (de konservative) VIL HAVE KORTERE OG MERE FLEKSIBLE SKOLEDAGE”.

  Nu kommer afsløringen:
  “Børn- og ungerådmand, Susanne Crawley Larsen (Radikal) stemmer imod det konservative forslag. Hun vil fortsat give reformen ro og lov til at finde sine ben. DET ER HELLER IKKE HELT GRATIS AT VÆRE MED I FORSØGET, FOR HVIS DE YNGSTE KLASSER SKAL HAVE KORTERE SKOLEDAGE, SKAL SFO’en I STEDET UDVIDES, PÅPEGER RÅDMANDEN”.

  Fortæller det ikke ganske klart, at det for en del politikere mere handlede om et spareprojekt med den forhadte Folkeskolerefom? Det handlede i hvert fald meget mindre om en fornyelse og forbedring af den danske folkeskole og det til trods for, at politikerne kender til Finlands måde at drive folkeskole på med succes. Også Ontario i Canada har gennem flere år vist vejen. Det ved de også. Flere politikere har faktisk af flere omgange været på studiebesøg netop der!

 36. Af Jan Johansen

  -

  Tænk om vores politikere i Folketinget + hvem, der i øvrigt var involveret i den højt profilerede Folkeskolelov af 2014, havde tænkt sig godt og grundigt om, så havde meget set anderledes ud i dag. Men de tænkte sig netop ikke om – hverken godt eller grundigt! De valgte modsat finnerne kvantiteten frem for kvaliteten i undervisningen, men det kan da ikke passe, at de var og er uvidende om, at danske børn og unge har næsten dobbelt så mange undervisningstimer som finske børn og unge gennem hele deres nuværende skoletid, uden at de danske elever bare kommer i nærheden af finske elevers faglige niveau. Ja, finnerne har over mange år haft og har stadig et helt andet ambitionsniveau, når det gælder børn og unges skolegang. Mærkeligt at vi ikke hører noget mere fra professor Niels Egelund, der er direktør for Stratetisk Uddannelsesforskning ved Aarhus Universitet + andre tilhørende den pædagogiske elite i Danmark. De må da ha’ en flov smag i munden, hvis de har sagt god for den seneste folkeskolelov!

Kommentarer er lukket.