Den dag sundhedsvæsnet bryder sammen…

Af Lilian Parker Kaule 57

Ja, fedmeoperationer, øjenlågsreduktioner og fertilitetsbehandling er alle ydelser folk med behovet skal have adgang til, men det burde ikke udbydes på det store offentlige tag-selv-bord.

Der var engang, at vi i Danmark kunne bryste os af et sundhedsvæsen i verdensklasse. Det er, ligesom vores EM mesterskab i fodbold, efterhånden rigtig mange år siden, og utilfredsstillende med mindre man er mere end almindelig middelmådig og derfor kan stille sig tilfreds med en præstation, der rækker et kvart århundred tilbage i tiden. I et land som har en topplacering hvad angår skattetrykket, skal man som minimum forvente en topplacering, ikke kun hvad angår sundhedsvæsnet, men hvad angår alle offentlige institutioner. Desværre er vores sundhedsvæsen gledet helt ned på en sørgelig 34. plads i forhold til overordnet kvalitet og en 42. plads hvad angår effektivitet.

Efterspørgelsen af sundhedsvæsenets ydelser er støt stigende og kan forventes fortsat at stige i takt med, at vi bliver flere ældre, flere behandlingsmuligheder tilbydes og ny medicin og teknologi udvikles. Skal vi have sundhedsvæsnet tilbage i topform, bliver vi derfor nødt til at forholde os til andet end hvor mange flere ressourcer, der skal tilføres. Vi bliver nødt til at erkende, at alle ressourcer er knappe, og da samtlige offentlige institutioner efterlyser flere ressourcer, vil det blive et urimeligt tyndt lag velfærd, vi kan strø ud til alle, hvis vi ikke vænner os fra, at alt skal finansieres over skatten.

Det første vigtige og måske kontroversielle opgør vi bør tage, er misforståelsen om sundhedsvæsenet som værende gratis. Faktum er, at omkring 20% af sundhedsudgifterne allerede finansieres via direkte brugerbetaling, og resten betaler vi indirekte over skatten, men vi har i Danmark vænnet os til at brugerbetaling er høj og centreret omkring få ydelser som fx. tandlægebesøg og medicin. Vi bør udjævne brugerbetaling blandt alle ydelser, både fordi det ikke giver mening at differentiere mellem en forstuvet finger og en knækket tand, men også for at undgå at uhensigtsmæssige mange ressourcer går til spilde pga. udeblivelser og ukritisk forbrug af ydelser.

Kilde: Notat fra Cepos. Holstein (2013)“Brugerbetaling og efterspørgselsreaktion”

 

Det næste vigtige og måske lige så kontroversielle opgør, bør være at koble sundhedsudgifterne helt fra skatteligningen. Det første skridt på vejen kunne passende være en begrænsning af ydelser, der skal betales over skattebilletten. Jeg vil selv nødigt ønske at blive begrænset i mine mulighed for at blive behandlet, men der er en verden til forskel for, hvad der er ret og rimeligt at bede min nabo betale for. Ja, fedmeoperationer, øjenlågsreduktioner og fertilitetsbehandling er alle ydelser folk med behovet skal have adgang til, men det burde ikke udbydes på det store offentlige tag-selv-bord. Derfor burde vi i første omgang gøre alle former for helbredsforsikringer skattefrie, således at vi gradvis gør det mere attraktivt selv at prioritere et højt behandlingsniveau, samtidig med at vi gradvis vænner os fra, at Staten åbner op for flere og flere ydelser.

På den lange bane kunne vi skæve til Schweiz, som har gjort det obligatorisk for alle borgere at indbetale til en privat helbredsforsikring. Samtidig er alle forsikringsselskaber forpligtet til at optage alle ansøgere underordnet deres sygehistorik. En tilsvarende ordning i Danmark bør selvfølgelig medføre en modsvarende sænkelse af skatten, således at danskeres økonomisk råderum som minimum forbliver uændret.

En tredje mulighed kunne være at vi krampagtigt fastholder vores velfærdsprivilegier, accepterer et middelmådigt sundhedsvæsen og udskyde debatten til den dag, sundhedsvæsnet bryder sammen…


 

57 kommentarer RSS

 1. Af Jens Petersen

  -

  Det er helt på sin plads at tage dette op, men det er et stort spørgsmål for mig om det er hensigtsmæssigt at det er en forsikringspolice og ultimativt en PL baseret beslutning om en livsforlængende eller en livsreddende operation er bevilliget.

  Det helt stor problem i den danske sundhedssektor er effektiviteten og for praktiserende læger besøgsfrekvensen.

  Venstrefløjen smider altid “overbetaling af privathospitaler” i hovedet på Lars Løkke som formastede sig til at lave en aftale der betød at hvis en operation kostede 10000kr på et offentligt hospital så ville han også tilbyde at et privathospital kunne få 10000kr. Det viste sig ved genforhandlingen at privathospitalerne ville gøre det for 7500kr – ergo var det overbetaling at betale samme priser.

  Tåbelige Astrid Kragh der så flyttede det tilbage til de offentlige hospitaler, satte ventetiden op og pengeforbruget, hun der den samme der jager Thyra Frank for et ønske om mere papirarbejde.

  Det er leveranceapparatet, ineffektivitet og mængden af arbejde der er centrum i dette systems problemer. Der er ingen grund til at gå fra et “single payer” system, men der er kollosal grund til at effektivesere leveranceapparatet.

  • Af Lilian Parker Kaule

   -

   Tak for din kommentar Jens. Hvis man kan opnå en ønsket effektivisering, vil det bestemt give mening at vurdere hvorvidt det ikke er tilstrækkeligt – og ja, så vil der givetvis ikke være behov for at omlægge yderligere. Problemet med hidtige effektiviseringsforsøg, er at de i højere grad skaber forringelser end reelle forbedringer. Tag eksempelvis Sundhedsplatformen som skulle frigive en masse arbejdstid og effektivisere via digitalisering. Det viser sig at hvor det førhen tog under 10 sekunder at bestille en simpel blodprøve, tager det nu omkring 90 sekunder og kræver hele 32 klik med en mus. Eksemplet kommer fra en gigtklinik i Gentofte, og selvom arbejdstiden er værdifuld overalt i sundhedsvæsenet, bøvler man også på landets akutmodtagelser med selvsamme tidsrøver, når prøver skal bestilles og det gælder for alt der skal bestilles; blodprøver, urinprøver, blodsukker, iv-væske, medicin, EKG mm.
   Ydermere viser den seneste opgørelse fra Dansk Sygeplejeråd en stigning i den gennemsnitlige tid sygeplejerskerne bruger på dokumentation fra 99 minutter om dagen i 2012 til 106 minutter i 2016. Hvis blot al dokumentationen var nødvendig og skabte merværdi eller højnede kvalitet i behandlingen, ville det være forståeligt, men en tredjedel af dokumentationen er direkte unødvendig information.

   Så jeg har et ønske om at tro vores politikere der mener at kunne effektivisere sundhedsvæsnet og fjerne unødig bureaukrati, men desværre går det gang på gang den forkerte vej.

 2. Af Finn larsen

  -

  De viste beløb virker meget små.
  1500 kr. per dag per beboer for plejehjem. Det er et skræmmende tal når antallet af gamle eksploderer og den medicinske udvikling til stadighed forlænger vores levetid i netop den fase af livet.

  lad os høre om den liberale tilgang til dette helt uoverskuelige problem

 3. Af Jørgen F.

  -

  Statistik er taknemmeligt!
  Danmark er ganske rigtigt 42 i Bloomberg undersøgelsen, vi bliver kun ca. 80 år i snit. Mens Venezuela er nr. 43, fordi det lykkes dem at holde den del af befolkningen de regner på i live i 75 år, for en 1/8 af de penge pr. indbygger vi bruger i DK. (De har ingen mad i Venezuela pt. – men de overlever tilsyneladende alligevel)
  Kasakstan er nr. 45 fordi de er lidt mindre kosteffektive – de bliver hele 72 år for en 1/12 af de penge vi bruger i DK.
  Mexico – altså landet hvorimod man overvejer at bygge mure for at holde de illegale indvandrere ude – er nr. 17 fordi de bliver 77 år på trods af at de bruger en 1/10 på sundhed af Danmark – og en 1/15 del på sundhed af USA.
  USA, der iøvrigt ligger nr. 50 med en gennemsnitlig levealder på 79 – alligevel valfarter folk fra nr. 17. til nr. 50 på listen.
  Var der nogen, som sagde Galimatias…

 4. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Liberalt sindede mennesker har et mål i denne verden – lavere skatter. For dem er det den eneste vej til en lys og lykkelig fremtid, og det er det jo – i hvert fald for nogen. Problemet er bare alle os andre. Vi kan eller vil ikke se lyset, eller har vi set noget der skræmmer? Det er prøvet og prøves mange steder uden at paradiset er opstået. Tværtimod.

  Liberale kender ingen grænser for omfanget af vanvittige postulater om alle de frygtelige ting, der vil overgå os, hvis vi ikke dropper velfærdsstaten – dvs. skatterne. En så simpel og enkel ting som at sænke topskatten sølle 5% vil uundgåeligt betyde en så voldsom vækst, at vi vil få mange flere i arbejde og dermed mange flere penge ind i skatter.

  Så mange at man vil kunne sænke skatten yderligere og få endnu flere skattekroner ind. Til sidst vil skatten være så lav at folk ikke gider brokke sig over den, fordi vi samtidig vil få et velfærd større end nogen socialist nogensinde har haft fantasi til at forestille sig. Der er ikke noget at betænke sig på – ifølge de liberale.

  Det lyder næsten for godt til at være sandt – det er det heller ikke, men det skal ikke hindre liberal alliance i at kalde det sandhed, og der er stemmer i det! Mange stemmer og ministerposter. Gud ved hvor længe I holder masken? Det kan ikke passe, at de ikke ved bedre. I så fald har vort privatdrevne uddannelsessystem svigtet totalt.

 5. Af Jens Jonassen

  -

  Hver region herhjemme har gang i sit eget EPJ-projekt (Elektronisk Patient Journal). Og det er i et land med blot 5 mio indbyggere, hvor 1 EPJ-projekt burde dække det hele. Så her kastes bruges pengene i det samme projekt 5 gange i stedet for 1. Region Sønderjylland har endda fornylig sendt sit EPJ-projekt i udbud for anden gang. Og så er det endda meget sandsynligt, at de forskellige EPJ-systemer slet ikke kan tale sammen på tværs af regionsgrænserne uanset hvad der blev lovet i skåltalerne på højeste niveau.

  Og det er faktisk ærgerligt, da mange af pengene kunne have være brugt bedre.

 6. Af J. Hanse n

  -

  LILIAN PARKER KAULE .
  Jeg betaler selv mine besøg hos lægen. I Danmark.
  Da jeg har addresse i udlandet.
  Jeg betaler ca. 600 kr. for et kort besøg hos lægen.
  Det er åbenbart prisen.
  Hvis danskere med et sygesikringskort skulle betale f.eks. 100 kr. i egenbetaling, så ville det offentlige fortsat skulle betale 500 kr.
  At administrere denne egenbetaling vil langt overstige egenbetalingen.
  Det eneste formål som højrefløjen har med egenbetaling, det er få fattige mennesker til at afholde sig med at gå til lægen.
  Asociale og fornærede som I er.

 7. Af I. Hansen

  -

  Jørgen Villy Madsen
  Du har ret i dit syn på den liberale tanke-praksis. Den baserer sig på et ekstremt egoistisk mind-ser.
  De liberale “glemmer “HVEM der har betalt for deres liv indtil nu. Det er altid dem der har detes på det tørre og dem der tror sig usålig (incl deres kære og fremtidige børn) som bliver liberale = egoistiske.

  Forsikringsbaseret?….de lande som er det, bliver forsikringerne oftest betalt af arbejdsgiver…..andre har ikke råd + forsikringerne dækker ikke nødvendigvis behov.

  Til gengæld lever forsikringsselskaber fedt på systemet sammen med skoven af advokater og jurister i evig jagt på fejlbehandlede mf.

  INTET er nogen sinde blevet billigere af at indsætte mellemmænd……og sket ikke mellemmænd som skal tjene penge på “ydelsen” til både sig selv og aktionærer……parienterne er blot midlet til penge.

  Andet eks.
  Feriepenge og folk kan selv administrere deres penge…..tjaaa hvorfor ikke bare udbetale den fulde løn uden skattetræk – så kan vi alle gøre som de rige – nemlig vælte os i div skattefradrag, skattely, konefiflerier, repræsentationskontoer og fradrag for alverden….intet for småt, og inter for stort osv osv……….som de med største selvfølgelighed synes at de fortjener mere end andre !

  Liberale ejer ikke evnen til sammenhængstænkning, viden om adfærdspsykologisk , samfunds-og økonomisk konsekvens…..en flok egoistiske mig mig mig.

 8. Af I. Hansen

  -

  Jørgen Villy Madsen
  Du har ret i dit syn på den liberale tanke-praksis. Den baserer sig på et ekstremt egoistisk mind-ser.
  De liberale “glemmer “HVEM der har betalt for deres liv indtil nu. Det er altid dem der har detes på det tørre og dem der tror sig usålig (incl deres kære og fremtidige børn) som bliver liberale = egoistiske.

  Forsikringsbaseret?….de lande som er det, bliver forsikringerne oftest betalt af arbejdsgiver…..andre har ikke råd + forsikringerne dækker ikke nødvendigvis behov.

  Til gengæld lever forsikringsselskaber fedt på systemet sammen med skoven af advokater og jurister i evig jagt på fejlbehandlede mf.

  INTET er nogen sinde blevet billigere af at indsætte mellemmænd……og sket ikke mellemmænd som skal tjene penge på “ydelsen” til både sig selv og aktionærer……parienterne er blot midlet til penge.

  Andet eks.
  Feriepenge og folk kan selv administrere deres penge…..tjaaa hvorfor ikke bare udbetale den fulde løn uden skattetræk – så kan vi alle gøre som de rige – nemlig vælte os i div skattefradrag, skattely, konefiflerier, repræsentationskontoer og fradrag for alverden….intet for småt, og inter for stort osv osv……….som de med største selvfølgelighed synes at de fortjener mere end andre !

  Liberale ejer ikke evnen til sammenhængstænkning, viden om adfærdspsykologisk , samfunds-og økonomisk konsekvens…..en flok egoistiske mig mig mig.

  Frie markedskræfter eksisterer ikke!!!
  Præmissen er en illusion

 9. Af Ole Skovgaard

  -

  Godt debatoplæg. Uanset hvor ubehageligt det end måtte være er det en nødvendig debat at tage, prioriteringer bliver nødvendige i fremtidens sundhedsvæsen. Brugerbetaling ( mindre gebyr) ved lægebesøg kan gøre folk mirakuløst raske (de smider krykkerne og går og synger Hallelulja) således at de nu kun frekventerer lægen i samme omfang som i Sverige. A mirakel.

 10. Af J. Hanse n

  -

  OLE SKOVGAARD – 2. MAJ 2017 10:55
  “Brugerbetaling ( mindre gebyr) ved lægebesøg kan gøre folk mirakuløst raske”

  Ja.
  Og det kan medføre, at alvorlige sygdomme ikke opdages i tide.
  Hvilket kan medføre langt større udgifter senere i et sygdomsforløb.
  Igen.
  Dette drejer sig bare om at få fattige mennesker til at holde sig væk fra lægerne.
  Uden at man sparer noget som helst.

 11. Af Robin de Nijs

  -

  Interessant og udfordrende indlæg. Godt, at tage op hvilke ting, der skal betales for og hvilke ting ikke (fx tandlæge, medicin og fertilitetsbehandling). Det er en vigtig diskussion, men hvis man skæver til Nederlandene, så kan man se, at et system med obligatoriske private helbredsforsikringer og forsikringsselskaber ikke er mere effektivt, tværtimod. Til gengæld behøver man ikke at betale for sin receptpligtige medicin… Der spildes penge på reklamer, volapykbehandlinger i konkurrencens navn (fx aromaterapi og healing) og en hel del bureaukrati. Det er netop Nederlandene, der burde se på Danmarks finansieringsmodel. Det er ikke finansieringsmodellen, der er problemet i Danmark. Det er bureaukratiseringen og overkontrol af sundhedsvæsenet. Danmark smid ikke barnet ud med badevandet. Tak.

 12. Af Gert jensen

  -

  På psykiatriens område er systemet allerede delvis brudt sammen, og kvaliteten er nu endnu ringere end vores nye postvæsen. Er man alvorligt psykisk sag overlever man næppe, hvis der ikke er pårørende som kæmper for en. For de psykiatriske afdelinger svigter ofte den syge igen og igen. Og mange gange bekæmpes de pårørende og holdes på stor afstand, hvorefter patientens liv hænger i en tynd tråd. F.eks. når man fejlmedicinerer pga. forvirring, slendrian, skiftende personale og IT-problemer mv. Eller man lader de syge forsvinde fra både lukkede og åbne afdelinger, længe før de er færdigbehandlede. De kommer så ud på gaderne i konfus og hjælpeløs tilstand, og det er livstruende. Mange har allerede mistet livet. Ofte ulejliger man sig end ikke med at undderrette de pårørende, så de kan bringe den syge i sikkerhed.

 13. Af Gert jensen

  -

  På psykiatriens område er systemet allerede delvis brudt sammen, og kvaliteten er nu endnu ringere end vores nye postvæsen. Er man alvorligt psykisk sag overlever man næppe, hvis der ikke er pårørende som kæmper for en. For de psykiatriske afdelinger svigter ofte den syge igen og igen. Og mange gange bekæmpes de pårørende og holdes på stor afstand, hvorefter patientens liv hænger i en tynd tråd. F.eks. når man fejlmedicinerer pga. forvirring, slendrian, skiftende personale og IT-problemer mv. Eller man lader de syge forsvinde fra både lukkede og åbne afdelinger, længe før de er færdigbehandlede. De kommer så ud på gaderne i konfus og hjælpeløs tilstand, og det er livstruende. Mange har allerede mistet livet. Ofte ulejliger man sig end ikke med at underrette de pårørende, så de kan bringe den syge i sikkerhed………

 14. Af Susanne Mikkelsen

  -

  Udgangspunktet er altid at lægen er dygtig, men er han/hun nu også altid det?

  For ca. 8 år siden flyttede jeg fra København til centrum af Vendsyssel pga af svær sygdom. Havde jeg vidst hvor ringe lægerne er heroppe, havde jeg nok overvejet det et par gange mere.

  Heroppe er specialister noget man slet ikke bruger, så jeg kender mange, der har været hos egen læge MANGE gange før de får en henvisning, og som oftest er blevet meget mere syge end de behøvede.

 15. Af Arvid Holm

  -

  Patienter prioriteres i betydeligt omfang.
  Der bruges flere ressourcer på diagnosticering og behandling af “gode liv” end på “dårlige liv”.
  Terminalpatienter er selvfølgelig “dårlige liv”.
  Men alder alene har betydning for vurderingen.
  Prioritering sker ikke kun på sygehuse.
  Også privat praktiserende læger, der jo bla uddannes på sygehusene som turnuslæger, bliver påvirket af princippet.
  Der er jo lægemangel, så privatpraktiserende har så mange patienter, at prioritering er nærliggende, for tiden pr patient er knap.
  Det føles mere magtpåliggende at diagnosticere og behandle en 14-årig end en 80-årig.
  Måske er nogle læger mest optaget af at slutte konsultationen hurtigt, allerede når patienterne er væsentligt yngre end 80 år?
  Der er sikkert andet end alder, der kan flytte patienter i retning af “dårlige liv” efter en læges opfattelse.
  Mere eller mindre velbegrundede fordomme er der jo ingen mangel på.
  Måske ville det være klogt at lade sig evaluere og evt bruge opsparede midler til privatbehandling for mange mennesker, der i dag tror sig i gode hænder.

 16. Af Svend Dirksen

  -

  Det vigtigste argument for at indføre brugerbetaling i sundhedsvæsenet er, at det vil forbedre folkesundheden markant. Et kinesisk ordsprog siger: Du ved først, hvad en ting er værd, når du får regningen… Når noget er gratis, er det ikke noget værd! I Danmark behøver man ikke passe på sig selv, fordi når man har røget og drukket sig syg, så går man bare til lægen og bliver rask — tror folk. Derfor er middellevealderen i Danmark lavere end de tre andre nordiske lande, der nævnes i artiklen.

 17. Af Helge Nørager

  -

  Den rigtige debat er om ikke der er penge at tjene i det lange løb, ved at begynde at give mere tilskud til at få befolknings tand hygiejne bedre.

  Forskning beviser sammenhæng mellem tand hygiejne og sågar betændelser i væv omkring hjerte og andre meget omkostningstunge sygdomme.
  Det er fakta.

  Det er derfor uforståeligt hvis man ønsker at reducere udgifter til sundheds sektor og tandlæger nu indregnes.
  At der ikke åbnes for samfundsbetalte basisydelser til vedligeholdelse af tandsæt, jeg taler ikke om guldproteser.
  Men mange behandlinger som broer, rodbehandlinger, osv.
  Da der tydeligt ses sammenhænge i sociale problemer og dårlige tænder, samt rådighedsbeløb.
  Tandbehandling er ikke dækket under kontanthjælps loft og A kasse.

  Samtidig bruges helt fantastiske summer på at sende borgere som søger støtte, til pris ansættelse, møder, anker, ny udtalelser, flere møder osv. i årevis hvor borgers liv stille og rolig forringes socialt, og følge syd domme begynder at belaste andre steder i sundheds sektor.

  Jeg er helt sikker på at hvis denne forskelsbehandling en form for kassetænkning vdr. tandlæger og sundhedssystem blev ophævet, da den har en massiv social slagside og rammer ofre for ulykker og vold også.

  Vi bør derfor åbne for samfundsbetaling af langt flere tandbehandlinger.
  Besparelser vil komme i form af mindre hyppighed af dyre følgesygdomme.
  Samt slet ikke at tale om besparelser i mødeaktivitet ved dem som sagsbehandlere ansøgninger om tilskud til tandbehandling.

  Men at tænke og indse at der er mange penge at tjene her, er nok ikke for en liberal, nej da.
  Bruger behandling på tandpleje som beviseligt har en massiv social slag side skal bruges som argument for at indføre de tilstande alment.
  Så kan de lære det de fattige, det er dyrt at blive syg og er du fattig så må du lide.
  Indtil du dør.
  Ofte med meget defekte tænder,

  Så kort sagt med alt den forskning som beviser at dårlige tænder er roden til megen ondt og sygdom.
  Er det helt uforståeligt at man ikke vil spare penge ved at behandle alle, men kun de rige kan få vedligeholdt deres tænder,
  De er også andre årsager til at folk får dårlige tænder, bivirkninger ved medicin, osv.
  Men liberale kan ikke se skoven for bare træer.
  De er nemlig låst i kassetænkning og at alle er deres egen lykkes smed osv…………

 18. Af Hans Andersen

  -

  Når noget er gratis vil der altid ske et unødvendigt overforbrug. Tag fx. gratis høreapparater, hvor en masse mennesker har fået dem, og herefter har dem liggende i skuffen. Prøv at forestille dig at fx. mobiltelefoner eller tøj var gratis, det vil give en eksplosion i forbruget.
  Husk solidaritet går begge veje, og misbrug af gratisydelser er usolidarisk.

 19. Af Kim Kaos

  -

  Hvad mener du med “den dag det bryder sammen”? – det er allerede brudt sammen de fleste steder.

 20. Af Jacob Schønberg

  -

  Alle patienter bør bestille tid hos lægen online og samtidig gøre rede for deres helbredsproblem og betale et depositum på mindst 200 kr
  Tvungen sundhedsforsikring er jo bare en ny skat –

  Delvis patientbetaling for ydelser som ikke er sygdom kan også bruges

  Brugerbetaling og bøder ved udeblivelse er gode værktøjer til at nedbringe ressourcespild.
  Desværre forstår befolkningen ikke prisen på udeblivelser og forstår ikke hvad det betyder at folk kommer løbende til lægerne med ligegyldige småting således at de ikke tager sig tid til de patienter der kommer med de alvorlige problemer.

  De store partier vil slet ikke nævne brugerbetaling og bøder i sundhedsvæsnet af frygt for at støde nogen vælgere væk.

 21. Af Flemming Mortensen

  -

  Drop drømmen om den angelsaksiske model med privatforsikringer og egenbetaling. Bliv i den skandinaviske model med moderat egenbetaling og genindfør fornuften uden bureaukratiet og videnskabens endeløse kunnen.
  Det førstnævnete fører til kaos og unødvendig stigmatisering, det andetnævnte fører til socialliberal fornuft med flest mulige raske mennesker og et sundt samfund.
  Kan være, at vi skal droppe ideen om, at samfundet skal betale for absurde drømme om en smukkere krop, større bryster, federe læber etc – eller ideen om fx at blive gravid på fællesskabets regning.
  Det tossede er, at vi her i verdens bedste samfundsmodel nogensinde har udviklet en raffineret sans for videnskabelig krævementalitet, der ikke hører nogen steder hjemme.
  Gratis til lægen? Selvfølgelig. Men når lægens venteværelse er fyldt med efterhånden mest unge kvinder, der bekymrer sig om deres identitet eller en ubetydelig detalje i solfaktorbrugen, må det vel koste 100 kr. at kigge forbi.
  Det tragiske er, at vi trods et højt uddannelsesniveau i fx Danmark forulempes af en støt stigende gruppe af psykisk invaliderede tryghedsnarkomaner.

 22. Af Christian Sørensen

  -

  Jørgen Villy Madsen. Bortset fra den indirekte modstand overfor at skulle opretten en privat sygeforsikring, hvor er præcis er din kobling til ovenstående emne så egentligt i din svada?

  Det er sgu’ så trist at læse den type påstande du kommer med, specielt fordi de synes at afsløre en gennemgribende mangel på forståelse for hvorfor de af os, der kalder os for “liberalister”, advokerer for hvad vi gør. Tilsvarende kedeligt er det at du og dine holdningsfælder konsekvent ikke beskæftiger jer med de økonomiske fakta, og konsekvenserne af dem over tid.

  Ja, det ville være vidunderligt hvis sygehusvæsenet fungerede bedre, og det er da dejligt at man ikke risikerer at gå konkurs, hvis man skal indlægges i en måned eller mere med en akut helbredsmæssig tilstand. Ingen modsiger dette. Meget få efterspørger en situation hvor vi alle skal betale formuer for en privat sundhedsforsikring, samtidig med at vi stadig skal betale nogen af verdens højeste skatter og afgifter. Der er imidlertid et simpelt faktum vi ikke kommer udenom. Behandlinger der bliver foretaget i sundhedsvæsened er ikke gratis.

  Et par enkelte forhold vi, uanset politisk ståsted, imidlertid ikke kommer udenom er:

  Folk bliver i gennemsnit ældre idag end tidligere.
  Ældre mennesker koster normalt mere i sundhedsbehandlinger end yngre.
  Nyere medicin koster typisk mere end ældre.
  Vi kan behandle flere ting end tidligere.

  Selv om man holdt budgetterne til sundhedsvæsenet uændrede i nutidsværdi igennem årene, så ville de ovenstående fire forhold medføre at der ville komme pres på budgetterne. Da indtægterne fra skatter og afgifter ikke nødvendigvis stiger i takt med denne udvikling, og givet at der politisk set er kamp om hvad de ekstra penge i budgetterne skal bruges til, så er der som udgangspunkt kun to muligheder, for at kompensere for de øgede udgifter på sundhedsområdet. Vi kan hæve skatterne, eller vi kan tage pengene fra et andet område og overføre til sundhedsområdet. Hvad vil du personligt betale af ekstra penge til staten, for at der kan stoppes ekstra penge i budgettet til sundhedsområdet? Eller hvad vil du tage penge fra for at overføre til sundhedsområdet? Og hvis dit svar er at de “rige” bare skal betale noget mere, så er du useriøs og usolidarisk at høre på, da du i så fald bare vi kræve mere ind, uden at kontribuere noget ekstra til formålet selv.

  Den bedste løsning ville være hvis vi kunne reducere det spild, der er indenfor sundhedsområdet, således at vi kunne få mere ud af de penge vi stopper ind i systemet. Historisk set har vi bare ikke haft meget held med det, og mange af de forsøg man har set, har i sidste ende ikke givet de resultater, man har sigtet efter. Omkostningerne til området stiger, effektiviseringer har ikke vist sig specielt effektive, og der er ikke politisk flertal for blot ukritisk at øge indkrævningerne via skatter og afgifter. Så hvad er dit forslag til hvordan vi håndterer de stigende udgifter til sundhedsområdet?

 23. Af Christian Kjellerup Hansen

  -

  Jeg boede mange år i udlandet og min kone og jeg havde en dækning hos Sygeforsikringen Danmark. I året 2000 mærkede min kone selv en knude i brystet. Næste dag fik hun taget en prøve af knuden. Dagen efter – det var en fredag – kom beskeden kræft. Søndag indlagt, mandag morgen opereret. Fra hendes egen opdagelse af en knude til operation ialt fem dage. Derefter kemo og bestråling o.s.v. – Alt betalt direkte af sygeforsikringen, som ovenikøbet under et senere ophold i København kunne fortælle, at det var billigere end havde det været behandlet i Danmark. Behandlingen fandt sted i Schweiz. – Der var dengang en enorm ventetid i Danmark. Det skal tilføjes, at i alpelandet er det heller ikke tilfældigt politisk partivalgte personer uden sundhedsmæssige forudsætninger, som er sektorens arbejdsgivere. Det er kun i Danmark man kan have et sådant politiseret og dermed dårligt ledet system.

 24. Af I. Hansen

  -

  J. Hansen.
  Præcis !!…….og når lægen siger….kom igen i næste uge så jeg kan se om behandlingen har hjulpet…….eller skal der kun betales når man SELV henvender sig?

  Og betaler hosp så erstatning eller tabt arbejdsfortjeneste når ens undersøgelse bliver aflyst eller forsinket?……

  Det må jo gå begge veje !!! …..ellers kommer der nok liv i advokatstanden som øjner kunder !!!

  Personligt har jeg kendskab til flere eksempler hvor gamle enten ikke er blevet hentet til undersøgelse, hvor plejehjem har glemt at sende den gamle til undersøgelse, hvor plejehjemmet/hjemmehjælpen ikke har haft tid til at tage med gamle/demente (ingen pårørende) osv osv.

  Tænk dig lige på HVEM og HVORFOR nogen udebliver…..der er nok en grund !!!

 25. Af hvorfor blokeres saglige indlæg??

  -

  Hvorfor er indlæg der sagligt beskriver sundhedsvæsnets elendige tilstand, stadig skjult efter flere timer?

 26. Af hvorfor blokeres saglige indlæg??

  -

  Foretrækkes tandløse kommentarer der kun oplyser lidt om hvad der foregår??

 27. Af Christian Kjellerup Hansen

  -

  Så længe sundhedssektoren er politiseret – d.v.s. arbejdsgiverne er regionsfolk udvalgt af politiske partier – vil den – i lighed med udviklingen i den øvrige del af den offentlie sektor – mangle professionel ledelse, hvorfor alt vil virke andenklasses. Det er det, der den afgørende forskel på samme sektor i lande som Schweiz, Tyskland, Frankrig o.s.v.

 28. Af Thomas Nielsen

  -

  En bedre fordeling af de ressourcer, staten afsætter til sundhed, er helt oplagt nødvendigt.
  Tænk bare på disse to mærkværdigheder:
  Har man fra naturen svage tænder, så betaler man gennem livet i meget dyre domme for helt nødvendige behandlinger.
  Har man fra naturen dårlig hørelse, eller udvikler dårlig hørelse med alderen, så er der gratis lægehjælp og gratis høreapparat – som endda kan fornyes med jævne mellemrum. Gratis!
  Har man ondt i sjælen, f.eks. efter alvorlig sygdom, så må man selv betale for psykologbistand.
  Men hvis man kommer til skade under udøvelse af stærkt risikabel ekstremsport, så er al behandling gratis!
  Hvis vi i dag skulle bygge sundhedsvæsenet op fra bunden, så ville sådanne arbitrære forskelle jo være utænkelige. Alligevel er der ingen ansvarlige politiske partier der gør noget ved det. Dermed undergraves den såkaldte velfærdsstat stille og roligt, simpelthen fordi der for mange eksempler på at den er utroværdig og lemfældig.

 29. Af P Christensen

  -

  Vort velfærdssystem er ekstremt misligholdt,
  overlever næppe i sin nuværende form.
  Og kollapset kan komme før vi aner.
  Og det kan vi både takke børnebørn af dets fædre for,
  og en befolkning hvoraf en for markant del betragter penge som noget der vokser på træer.

  Det er gået galt på flere punkter.
  Systemet bør være et sikkerhedsnet og ikke en hængekøje.
  Bør sikre uddannelse, sundhed og infrastruktur.
  Men vi beskatter arbejde for at finansiere passivitet.
  Vi har endog hentet sociale klienter ind til systemet udefra.
  Vi belønner privat gældsætning med beskattet arbejde.
  Vi har skabt et enormt unyttigt bureaukrati, og til gengæld fjernet væsentlige dele af fundamentet for velfærdssystemet.
  Og “vi” er både rød og blå blok. De er lige ansvarlige – eller uansvarlige, om man vil.

 30. Af Niels Peter Lemche

  -

  Statistik er altid god at have; men man skal passe på fælderne.Hvad er således betingelserne for privatbetaling? I Sverige betaler man som sagt 300 SEK for en specialistkonsultation på et hospital eller en specialklinik, 200 SEK hos lægen i primärvården; men der er loft på. Når du har betalt 1100 SEK inden for en tolvmånedersperiode, f.eks. i akutte tilfæde allerede nået efter et par måneder herindenfor, så er det gratis resten af perioden. Et lignende system findes med receptmedicin. Man begynder året med at betale 100%, men beløbet aftrappes efterhånden som året går, og man har betalt et bestemt beløb. På den anden side af de 1000 SEK kan det mærkes. Jeg får f.eks. noget medicin til en diabetes 2, der koster knap 1000 SEK for 98 stk — første gang. Anden gang kostede den mindre end 500 SEK. Der skal ikke bruges nogen privat medicinforsikring eller lignende. Nedtrapningen sker automatisk.

  Men det betyder, at det man ser på f.eks. tabellen i artiklen her, er ikke det man ser. Set på årsbasis giver den et noget falsk bilede af brugerbetalingen i Sverige.

  Jeg ved ikke noget om forholdene i Norge og Finland. Men det, som indlægget synes at støtte ville være en genindførelse af sygekasserne. Det vil ikke være noget problem for de fleste borgere — hvis det betød en tilsvarende reduktion i de direkte skatter — men for mindrebemidlede, ja, der var det ideen med afskaffelsen af sygekasserne, at de fik samme behandling som andre, men ikke skulle betale det samme som mere velstillede borgere.

  Det er et politisk valg … jeg er imod, må jeg indrømme. I øvrigt er der masser af mennesker, der er så vigtige i de funktioner, de har, at de eller deres firmaer betaler for, at de få særbehandling. Så det nuværendesystem er under opløsning indefra.

 31. Af Jakob Schmidt Rasmussen

  -

  Hvor meget koster udgifter, til de såkaldte lykkepiller, staten hvert år?

  Danske unge får så mange “lykkepiller”, at de har nok i overskud til, at de kan sælge dem videre til andre børn i skolegården – så de må få flere, end de har brug for.

  De burde faktisk slet ikke få lykkepiler, ifølge en ny, danske metaundersøgelse, der beviser, at lykkepiller ikke virker bedre, end placebo gør; de virker med andre ord stort set ikke.

  Til gengæld oplever mange alvorlige bivirkninger, der ofte er værre, end den depression, som de skulle behandle.

  Det er ikke et tilfælde, at USA kræver, at pilleglas med lykkepiller skal have en label, der oplyser om,. at pillerne forøger risikoen for, at man begår selvmord, bliver voldelig, eller ligefrem begår mord.

  Man dør ikke at at være i dårligt humør, så man skal endelig lade være med at tage “lykkepiller”, for at blive depressionen kvit, for disse medikamenter forøger risikoen for, at de patienter, der tager disse medikamenter, bliver voldelige, eller begår selvmord.

  I USA er der flere og flere pårørende til patienter, der har begået selvmord, som en direkte følge af, at de har taget disse medikamenter, som har vundet retssager mod de medicinalfirmaer, der har patent på de “virksomme” stoffer i disse medikamenter, og som har fået udbetalt gigantiske erstatninger for grov fejlbehandling.

 32. Af henrik andersen

  -

  Debatten er jo bluff og humbug når “ukorrekte” indlæg sies fra. I øvrigt er der en glimrende artikel i BT i dag om det syge sundhedsvæsen (og i jp), så hvorfor skjuler man her hvad der foregår af rædsler og unødvendige dødsfald i psykiatrien og kræftbehandlingen osv. Og hvorfor må man ikke fortælle om hvordan mange patienter og deres familier tyranniseres på alle mulige måder….?

 33. Af J. Hanse n

  -

  Hvad angår sammenhedskraften i et samfund.
  Så er det vigtigt, at ingen føler sig nedværdiget, hvis man har brug for hjælp.
  Det er åbenlyst, at regeringspartierne og S mener, at mennesker som har brug for hjælp skal forhånes, ydmyges og nedværdiges.
  Som var det flygtninge.
  Kommer der bedre og mere selvhjulpne mennesker ud af det?
  Eller taler vi udelukkende til vælgernes indre svinehund?

 34. Af Kim P Olsen

  -

  Hassan
  Jeg føler mig også forhånet, ydmyget og nedværdiget når jeg betaler min tandlæge eller skal betale for nye briller.

  Det ødelægger naturligvis sammenhængskraften i samfundet.

  Jeg føler mig faktisk som en flygtning her i det uempatiske og fremmedfjendske Dabnark.

  Jeg må forstå, at det er regeringens og Socialdemokratiets skyld 🙂

 35. Af P Christensen

  -

  Det er iøvrigt interessant at landet med de (forholdsmæssigt) højeste sundhedsudgifter er USA.
  Interessant dels fordi det i høj grad er privat drevet, og dels er ikke alle borgere er omfattet,
  hvilket gør det endnu dyrere målt per (dækket) indbygger.

  https://www.oecd.org/health/health-systems/Focus-Health-Spending-2015.pdf

 36. Af Flemming Lau

  -

  JSR.
  Man dør ikke at at være i dårligt humør, så man skal endelig lade være med at tage “lykkepiller”, for at blive depressionen kvit.

  Med al respekt, så lyder dit budskab altså som om det kommer fra den kristne sekt “Evangelist” Mennesker hvor koglekirtlen fungerer dårligt eller slet ikke, har da brug for sukkerstoffet “Serotonin” for at få hjernen og mange andre af kroppens organer til at fungere. Det er da ikke tilfældigt at depression kaldes ” Hjernens sukkersyge!” Jeg har kendt en læge der led af depression i 30 år. Da han efter mange år som “Lab Rat” endelig finder præperatet “Zoloft” fra Pfizer, er hans lykke gjort! Effektiv og uden bivirkninger.

  Og nej, man giver det ikke til spædbørn der har tabt sutten….!

 37. Af J. Hanse n

  -

  AF KIM P OLSE N – 2. MAJ 2017 19:01

  nazikims største udgifter er vel til psykiatere.
  Eller indlæggelse på lukkede afdelinger.

 38. Af Hul igennem?

  -

  -Jeg blev helt syg i sindet da jeg så dagens forside- den er magen til polisnikens?
  Som er magen til Jydeposten, som er magen til vestkysten, som er magen til Deplorable Radio.. Det er fake uber alles.
  Byg et nyt Dannevirke af usolgte fakesprøjter.

 39. Af Kim P Olsen

  -

  Hassan

  Ja, jeg bliver jagtet af højrefløjsekstremister. De er over det hele.
  Sådan har det været siden Fogh og Pia kastede deres sorte skygge over Danmark som indtil da havde været et fordomsfrit, lykkeligt, tolerant og åbent land.
  Nu blev det et lille frygtsomt, indelukket, intolerant krejlerland.,
  Som dræbte millioner og atter millioner af uskyldige smukke spædbørn i det mellemøstlige land Afghanistan. Og en smuk uskyldig giraf… Danmark har skabt samtlige flygtningekriser over hele verden til alle tider.

  Så skulle det vist være på plads 🙂

 40. Af J. Hanse n

  -

  Bliver nazikim jagtet af sine egne?
  Det må man nok sige.
  Og hvorfor er han lukket ud af gummicellen?

 41. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Hansen og Olsen
  Stop vrøvlet og skam jer. I må kunne gøre det bedre. En lang pause ville være godt for jer – og for os andre. En meget lang pause.

 42. Af Hul igennem?

  -

  -og stakkels spædbørn der nu aldrig bliver omskåret og yallahficeret, aldrig kan køre med racistiske lastbiler, aldrig kan nasse løs og deltage i massevoldtægter. Hvordan skal de nogensinde kunne sende vestens penge hjem til yallah?
  Og hvad med dem der ingen gulvtæpper køber? Hvad med behandlerne? Hvad nu med eu? Og Plastic Macron?

 43. Af Hul igennem?

  -

  -og stakkels spædbørn der nu aldrig bliver omskåret og yallahficeret, aldrig kan køre med racistiske lastbiler, aldrig kan nasse løs og deltage i massevoldtægter. Hvordan skal de nogensinde kunne sende vestens penge hjem til yallah?
  Og hvad med dem der ingen gulvtæpper køber? Hvad med behandlerne? Hvad nu med eu? Og Plastic Macron?

 44. Af Kim Olsen

  -

  Hassan

  “Og hvorfor er han lukket ud af gummicellen?”

  Haha, jeg skrev nøjagtig det samme vrøvl som du har skrevet i årevis, og du hoppede i med begge ben 🙂

 45. Af J. Hanse n

  -

  AF KIM OLSE N – 3. MAJ 2017 11:19

  Hvad vrøvler nazikim om?
  Han har i årevis skrevet, at han bliver forfulgt.
  Og ingen hopper på nazikims løgnehistorier.
  Uanset hvor ofte han gentager dem.

 46. Af J. Hanse n

  -

  Man sidder ind imellem med en grum mistanke.
  Gad vide om nazikim selv tror på sine løgnehistorier.

 47. Af Niels Peter Lemche

  -

  Og så overtog Dr Jekyll og Mr. Hyde igen en blog.

  At Berlingeren og redaktøren for bloggene finder sig deri!

 48. Af M Jørgensen

  -

  At bruge fedmeoperation som et argument er et dårligt eksempel. Der er blevet strammet op på dette område- (hvor man på bare fem år femtendoblede antallet af operationer og som i 2010 var oppe at ringe på 4400 årligt )-men som efter stramningerne i 2011 har oplevet et fald på omkring 70% på bare et par år.
  Det er i dag blevet meget sværere at slippe igennem det nåleøjet der giver ret til operationen på det offentliges regning.

  ( det er ikke for at være morsom på de overvægtiges vegne at jeg bruger udtrykket at slippe igennem nåleøjet- men jeg kunne ikke komme i tanker om et andet ord)

 49. Af Kim Williams

  -

  I et samfund hvor 75% af al indkomst allerede gaar til staten igennem skat, afgifter og moms, er det svaert at se hvor maanedlige 500 kroner til en syge-privatforsikring skal komme fra. Det klare Schweizerne derimod med venstre, med blot 7% (eller mindre) indkomstskat.

 50. Af J. Hanse n

  -

  En charlatan på denne blog påstår, at han er fessor i gammel overtro.
  Kan en person som ikke ejer et moralsk kompas blive det?

 51. Af Kim P Olsen

  -

  “En troll er et fænomen, der huserer på internettets forskellige debatfora, bl.a. i nyhedsgrupperne (også benævnt Usenet), hvor vedkommende skriver indlæg egnet til at provokere folk og fremkalde en hidsig diskussion. En troll mener ikke nødvendigvis, hvad han skriver; hans primære formål med sine indlæg er ikke at argumentere for en påstand, men at få folk til at hidse sig op og “bide på krogen”.

 52. Af torben andersen

  -

  Hvis man er alvorligt psykisk syg, overlever man næppe hvis man ikke har pårørende der kæmper for en, skriver ge rt jen sen 11.25 den 2. maj. Ja, så langt ud på overdrevet er vi kommet i sundhedssystemet og især i psykiatrien.
  Hvor der nu foregår mange lyssky og umenneskelige ting. Antallet af unødvendige og meningsløse dødsfald er eksploderet, patient- og menneskerettighederne ignoreres, og der føres ofte noget der ligner hetz og krig mod de pårørende… der ligesom de syge udsættes for grove overgreb , magtmisbrug og grotesk behandling. Psykiatrien er nu så præget af nedskæringer, kaos, brutalitet og organiseret vanvid/ondskab/ligegyldighed overfor de syge og deres familier, at man kan konstatere at store dele af psykiatrien i realiteten er brudt sammen. Forvirrede, halvbedøvede og hjælpeløse patienter sendes på gaden længe før de er fejlbehandlede, og pårørende sjofles så man skulle tro man befandt sig i en fascistisk Afrikansk eller Sydamerikansk bananrepublik. F.eks. er der en del tilfælde hvor meget psykisk syge sendes afsted og ud på gader og veje, uden at man underretter de pårørende. Det har allerede ført til mange kvæstelser eller dødsfald.

  Også mange fysisk syge (kræft, hjertesygdomme, trafikofre osv.) svigtes groft og udleveres til frygtelige lidelser eller unødvendig død.

  Læs MORDET PÅ PSYKIATRIEN, læs SVIGT UD OVER ALLE GRÆNSER i det danske sygehusvæsen (ang. FYSISKE sygdomme), læs VELKOMMEN TIL STENALDEREN (om den moderne danske psykiatri), læs BTs artikler om det syge sundhedsvæsen. Læs bogen om sundhedsvæsnets storhed og fald.

 53. Af torben andersen

  -

  indlæg røg i f

 54. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Hvis Kaule havde været dansksindet, havde hun været stolt af Danmarks sundhedsvæsen og af Danmark i det hele taget. Det er der alle mulige gode grunde til, men hun er ikke dansk. Hun forstår ikke, hvad danskerne ønsker af samfundet. Hun er liberal, og det er noget ganske andet – end danskhed.

  Hendes overbevisning eller ønskedrøm, om at sundhedssystemet bryder sammen, har ingen bund i virkeligheden, og kan kun bruges til at fremme liberal alliances underlige krav om flere skattelettelser. Hvordan hun får det til at hænge sammen, er en gåde for alle andre end LA.

  Hun er fascineret af det amerikanske sundhedsvæsen, der allerede er brudt sammen. Det system vil hun fremme i Danmark. Jeg kan berolige hende med, at vort sundhedsvæsen ikke får lov til at bryde sammen. Det tillader danskerne ikke. Sporene fra USA skræmmer.

  Nu er Kaule ligeglad med danskernes sundhedsvæsen. Det kan hun ikke bruge til noget. Det hun og alle andre liberale har brug for er skattelettelser, og hvis det skulle føre til det sundhedssystemets kollaps, så er det fint for hende og saxopartiet. Den private sektor ser store indtægtsmuligheder efterfølgende. Liberalistens drøm om rigdom lever.

 55. Af - Niller

  -

  Den dag jorden bryder sammen! Skal vi tro Stephen Hawkins har vi. 100 år tilbage her på kloden.
  Han peger på klima -overbefolkning og kunstig intelligens som årsag til sammenbrud- men hvad rager det os -For om hundrede år er alting glemt ! Venner hvad end vi her må lide- thi lad os være glade stemt- sætte de mørke griller tilside- sådan lyder det i en gammel og dog evig aktuel.skillingvise fra 1860.

 56. Af Helge Nørager

  -

  Fik i går d. 8 med brev fra Post Danmark besked om aftale på ambulatorium d. 5
  Genialt,

Kommentarer er lukket.