Når jeg bliver gammel, så vil jeg også i fængsel

Af Alex Vanopslagh 47

Når jeg bliver gammel, så vil jeg også i fængsel. For det er det man kommer, hvis man maler sit hus marineblåt uden kommunens tilladelse, opsætter sin egen vindmølle eller renser sine egne tagrender uden arbejdstilsynets godkendelse. At komme i fængsel er nærmest blevet de fornuftiges æresmedalje. I dag kom det frem, at den 75-årige folkepensionist Thor fra Næstved, nu skal i fængsel, fordi han har malet sit hus blåt. Det må han ikke ifølge lokalplanen i kommunen – og derfor har han fået en række dagbøder og et krav om, at han skal male sit eget hus i en farve, som kommunen kan godkende. Thor har kun sin folkepension til rådighed – og vil hellere bruge sine penge på andre ting end kommunens latterlige anvisninger. Så han tager en tur i fængslet.

Og hurra for at han ikke bukker under. Hurra for de civilt ulydige folkepensionister, der nægter at følge kommunens og statens åndssvage og tåbelige regler, forbud og påbud. Der er brug for flere gamle, bitre mennesker, der nægter at lade sig tryne af et system, der tjener bureaukraterne frem for den lille mand.

Et andet eksempel er den 89-årige landmand Niels fra Ringsted. Han skulle ti dage i fængsel, fordi han havde renset sine egne tagrender – og den slags livsfarlige aktiviteter er forbudt, hvis ikke man lever op til en masse krav. Derfor fik Niels Arbejdstilsynet på nakken og fik bøder på 25.000,-. Det pjat gad Niels ikke at finde sig i. Så hellere tage straffen:

”Jeg tager imod forvandlingsstraffen på 10 dages fængsel i stedet for at betale bøden. Det er jo nok min sidste chance for at prøve at sidde i fængsel,” sagde Niels Kristensen til Landbrugsavisen.

Pensionisten Mads Kjær i Vejlby Klit ved Lemvig var så uforstandig, at han satte sin egen lille vindmølle op for at lave strøm til sig selv. Det forlangte kommunen, at han skulle bekoste en støjundersøgelse på 32.500 kr. for at få lov til – selvom der ingen problemer var med støjen – og kommunen begyndte at sende ham bøder. Og selv da møllen var væltet, blev kommunen ved med at sende bøder for den manglende støjtest, og Mads endte også i fængsel. Så pas I bare på, hvis I er så dumme at udleve politikernes lovprisning af vindmøller i jeres personlige liv.

Der er brug for flere folk, der ikke bare lade sig tryne af de offentlige myndigheders væld af regler og ubærlige hykleri. Staten har en iboende tendens til at ville udvide sin magt. Den regulerer stort og småt, og beskæftiger endda en nærmest konstant voksende skare af mennesker, som udarbejder og håndhæver reguleringen til en fed hyre og gode arbejdsvilkår. Der er ingen ende på denne udvikling, hvis der ikke udkæmpes en politisk kamp.

Staten er ikke til for den lille mand, der har malet sit eget hus marineblåt, opsat en vindmølle eller renset sine egne tagrender. Den almindelige borger, der passer og klarer sig selv uden at genere andre. Nej, staten er til for dem, der sender ordrer og bøder, og skaber nye regler, love, påbud og forbud. De kan få lov at lege små konger og udøve en magt, som ingen nogensinde ville betro dem, hvis det foregik på frivillig basis. Og når kongen har beordret noget, så har bønderne bare at rette ind, uanset om de kan eller ej.

Men der er ingen grund til, at hverken Niels, Thor, Mads eller nogen af os andre skal finde os i det.
Hvis vi stadig har et overformynderisk samfund, hvor reglerne er til for reglernes skyld, når jeg bliver gammel, så vil jeg også i fængsel. Jeg vil ikke bøje nakken for staten, blot fordi jeg passer mit hus eller min have. Og det er alternativet – at vi bøjer nakken for en stat, der aldrig kan få magt nok.

Så hurra for Niels, Thor og Mads – lad os få flere af dem. Og færre tåbelige regler.

47 kommentarer RSS

 1. Af Niels Larsen

  -

  Politikerne skal bestemme mindre, som vi siger i Nye Borgerlige.

 2. Af Lisbeth Sørensen

  -

  Borgerlige agiterer der ønsker at forpeste landet i blå farve, skal naturligvis indrette sig under folkets ønsker. ..

  Pensionisten kunne have betalt de 2500 kr. Og undgået 14 dages gængse.jeg mener selv at han burde have modtaget 3 år ubetinget. 🙂

  “Thor har kun sin folkepension til rådighed ”

  Og beviser for Dette? Vi må håbe at ekstra bladet tør hvor b tier og vildleder.


  Staten er ikke til for den lille mand, der har malet sit eget hus marineblåt, opsat en vindmølle eller renset sine egne tagrender”

  Naturligvis ikke.staten er repræsentant for lakajer som debattøren her, som nægter at frigive mine indlæg på hans gamle blog og andre liberalister.

  Ihvertfald indtil folket i -90% bliver kloge nok og stemmer socialistisk..

 3. Af Lisbeth Sørensen

  -

  ” Der er ingen ende på denne udvikling, hvis der ikke udkæmpes en politisk kamp.”

  Rent pjat at i liberalister repræsentere den individuelle frihed. I repræsentere den kun for den absolutte økonomiske elite.

  ” når jeg bliver gammel, så vil jeg også i fængsel”

  Staten kunne lave et forebyggende tiltag her til folkets gavn? Hvis man er villig til at begå kriminalitet, skal man naturligvis ind og sidde. Og det gør liberalister mere end andre, kriminalitet.

  Problemet er at vi ikke straffer liberalistlakajers pengesnyd i DK på 5 millioner. Man kun den fattige og sørgelige narkoman der stjæler et fjernsyn. Jeg går ind for dødsstraf for denne sidste gruppe. Over et vis beløb.

 4. Af Ole Skovgaard

  -

  Embedsmændene der kører de sager hele vejen “gennem systemet” ender vel med, at blive belønnet med en plads i DisruptionRådet for innovativ nytænkning.

 5. Af ole henriksen

  -

  At statsvældet og en række jurister og politikere praktiserer noget der ligner idioti og tyranni til forveksling, er ved at være hverdagskost. Man må undre sig over at disse jurister og lovgivere/magtmennesker vil være sig selv bekendt. Det er jo een stor falliterklæring fra “systemets” side når folk idømmes kæmpebøder og/eller fængsel for nærmest ingenting. En husejer fik en bøde på 50.000 kr. fordi han ikke havde råd til at lægge nye vandrør mv. En bonde fik en bøde på en million for at spilde en liter roesaft på en mark. Uhyggeligt, totalitært og uretfærdigt er det også at det overhovedet lader sig gøre. Men Danmark er ved at blive forvandlet til en juridisk og politisk galeanstalt ligesom Sverige og Tyskland. Eller er vi ved at få et mafia-samfund? Strafferetten har ihvertfald intet med demokrati, rimelighed eller fornuft at gøre. Føj for pokker at man behandler fredelige borgere så nederdrægtigt.

 6. Af Lisbeth Sørensen

  -

  Ole

  Lakajen har fundet et par billige pointer,som han ophøjer sig selv som liberalist at være forkæmpere imod. Parodi om noget?

  Naturligvis er skønmaleri og konformitet ligegyldigheder.og det er til grin at man ikke må måle sit hus-lejlighed-uanset det samlet billede-i den farve man nu gider.

  Det idiotiske i indlægget, er at LA igen ser dette som en væsentlig kamp,og ikke den støt stigende ulighed fx. Dyremishandling på venstre gårde, hjemløse. Mv.

  Alex forsøger jo at komme i Folketinget for LA. Også bruger man alle billige, absolut ligegyldige populistiske grunde for at opnå dette.
  Med LA opnår man muligvis frihed til at måle sit hus grønt. Man du mister utallige andre og langt mere væsentlige friheder ,som kun forbliver eliten forholdt.

 7. Af Jesper Lund

  -

  Ifølge TV2 står Thor Nørgaard til at skulle i fængsel, fordi naboerne har klaget over, at han har malet sit hus blåt., som han gjorde i 2010. Der er ikke gået 30 år siden 2010! Hvis folk bare gjorde, hvad der passede dem, ville f.eks. Dragør slet ikke være et besøg værd.

  Hvordan kan man vide at der ingen problemer er med støjen fra en vindmølle, hvis man ikke laver en støjundersøgelse? Hvem skulle afgøre at netop denne vindmølle ikke giver støjgener uden en undersøgelse? Støjen fra en vindmølle afhænger af vindstyrke og – retning. For dem, der ikke er klar over det, så varierer vindstyrke og – retning meget fra døgn til døgn.

 8. Af ole henriksen

  -

  I det hele taget bevæger Danmark sig i en ildevarslende retning. Mange fatter ikke et kuk af hvad der foregår, ihvertfald er de fleste europater, kommunister, politikere, bureaukrater, feminister og pladderhumanister godt tilfredse med “systemet” selvom det er ved at være en møllesten om halsen på hundredtusindvis af danskere. Både fordi deres økonomi og velfærd systematisk forringes, og fordi systemet er kommet så langt ud på overdrevet, at det er ved at blive en trussel mod alle vi danskeres liv og helbred, frihed og fremtid. Man er naiv hvis man tror at Danmark automatisk vedbliver at være et godt og rart land at opholde sig i. Partierne varetager mest deres egne interesser, og politikerne leverer til vælgerne/borgerne ikke meget andet end svigt, dumheder, frækheder og tomme løfter.

  Man er ved at forære det danske folks værdier og rettigheder væk til et mylder af kulturfremmede…….. velfærden, privatlivet og familielivet angribes med kommunistiske og fascistiske metoder…….. og på hospitalerne/i sundhedsvæsnet hersker nu mange steder sådanne tilstande, at mængden af unødvendige lidelser og dødsfald er mangedoblet. Vores demokrati er udhulet og afsporet, og hvis der ikke sker en folkelig opvågning, ender Danmark med at blive et blodigt terror- og katastrofe-område ligesom Grækenland og Sverige.

 9. Af Ebbe Larsen

  -

  Du hænger lidt med hovedet AV
  Og syntes alt er gråt i gråt
  Men glem det lad det sive ud i det blå.
  Til november maler vi byen rød og himlen hvid af stjerneskud.

 10. Af Ib jørgensen

  -

  Lis beth søre nsen og jes per lund forstår at forpeste enhver debat med deres ubegavede og ligegyldige ævl.

 11. Af Hr. J Ha nsen

  -

  Når jeg bliver gammel, så vil jeg også i fængsel.
  Skriver lakajen.

  Jamen som kapitalens lakaj så er der sikkert masser af muligheder for Alex Vanopslagh for at komme i fængsel.

 12. Af Henrik Larsen

  -

  Væk med de tåbelige regler. Husejerne i Gammel Skagen eller Dragør skal have lov til at male deres huse grønne, blå, pink eller hvilke malingrester de nu har liggende, flere farver på huset kan måske være ekstra festligt. Ud med dannebrogsvinduer, tegltaget og ind med plasticvinduer og sort eternittag med solceller på hele lortet. Turisterne vil strømme til.
  Lokalplaner skal ophæves. Husejere der har bygget nyt hus med f.eks sort glaserede tagsten og pudsede hvide facader efter en lokalplans bestemmelser, må naturligvis finde sig at at naboen maler sit hus lilla og skifter taget ud med stålplader. Naboer er fuldstændig ligeglade med at deres eget hus taber i værdi, nu med udsigt til det flotte lilla hus.
  Ironi kan forekomme

 13. Af Lisbeth Sørensen

  -

  Ib er preben f1, og let genkendelig som denne pludderhane.

  De hykleriske ved kristendommen , er at den altid har været på elitens og magthavernes side. Kristendommen står for ulighed og fattigdom via dens frie støtte for kapitalisme amok. I USA som Europa støtter de kristne altid denne model. Som frimurer mv.

  Rent hykleri at kristendommen skulle være på de fattigstes side. Den med kamelen og nåleøjet, er kun skrevet for at vildlede de fattige lam. Hvis kristendommen var på de nedtrådtes side ville den være socialistisk. Men den er altid højrestemmende. Hykleri uden lige.

 14. Af Ebbe Larsen

  -

  Lisbeth jeg tror du har postet dit sidste indlæg på den forkerte blog.
  Men bare vi kan blive enige om at male byen rød til november, så er det ok- for helt ærligt blå er ikke en farve der vil klæde København .

 15. Af erikniseln niseln

  -

  Ja det er kraftedeme noget svineri at man fængsler en mand for at male sit hus. Hvad helvede er det for et demokrati vi lever i! Skam jer i psykopatiske svin som fængsler en gammel mand for at male sit hus. Det er aldeles perverst, og de mennesker som opfylder den lov, dommere og politi osv, de burde skamme sig! Jeg havde simpelthen nægtet at følge den lov. Hvad er det for nogle mennesker der spiller bødler på den baggrund? SKAM JER!

 16. Af Lisbeth Sørensen

  -

  Nåh ja. TAK EBBE. 😆

  Men vejen fra liberalistlakaj til kristendommen er jdog flydende.

 17. Af Thomas Janther

  -

  Der findes ingen intelligente mennesker i politik! Og da slet ikke i det offentlige eller inden for jounalistik! Derfor alle tåbelighederne til offentligt skue! Tiden er defineret af dumheder i hobetal – Og de åbne medier eksponerer dem som fortjent… Tidens tegn!

 18. Af Per Torbensen

  -

  Frankrig er et godt eksempel på god smag og hvorfor ?Fordi man maler og pudser med naturens farver,det giver ro og harmoni.
  Se på den gamle bydel Nyboder i kongens København ,frit valg af farver ? nej vel og projekterer
  man det videre ud og bare ser på København overordnet set, er Tivoliseringen i fuld gang,byen
  bliver mere og mere hæslig, ikke kun med farver men også med såkaldte arkitektoniske nybygninger op ad smukke gamle bygninger ingen respekt.Se på Paris smuk og harmonisk og moderne bygninger bygges i La Defence eller i omegn ,få nu den gode smag og æstetikken tilbage i stalden.

 19. Af Lisbeth Sørensen

  -

  “AF PER TORBENSEN – 23. MAJ 2017 0:23
  Frankrig er et godt eksempel på god smag og hvorfor ?Fordi man maler og pudser med naturens farver,det giver ro og harmoni.”

  Ja ja. I radikale er så dødsensangst for frihed udover “naturlige farver”. Ikke et gram af originale tanker. Huspriser, huspriser, huspriser..

 20. Af Lars Bremer

  -

  “Er vi nu så frie som vi går og siger”
  Når man kan komme i fængsel for at rense sin egen tagrende – så er det udtryk for et “dødsygt system” – og en forvaltningen af dette samfund som er gået helt amok og er ved at drukne sine egne borge i tossede regler og kontrol tyranni.

  Jeg har tit undret mig over at så lille et land som Danmark med kun godt 5 mill mennesker har så stort behov for så meget kontrol og registrering af sine borge, “at man kan blive helt i tvivl om man, som ikke dømt, befinder sig inden eller uden for fængslet mure ”

  – at man kan føler det på denne måde skal tags som et udtryk for at de ansvarlige politiker på Christiansborg, kommunalbestyrelsen har skabt et “system” som fundamental har mistet tiltroen til sine egne borge der omklamret af tyde tossede regler og love helt uden logik, men det åbenbart blevet prisen for velfærdsstaten og institutions samfundet – at vi som i det tidligere DDR skal kontrolleres overvåges og opdrages af “systemet” -fra vugge til grav.

  Er velfærdsstat lig med kontrol og uselvstændighed – hvornår er nok nok ?
  Har velfærdsstaten gjort os til nogle uselvstændig tryghedsnarkomaner, som ikke længere tør sige fra over for “systemets” kontrol og regel tyranni – for hvorfor finder vi os stiltiende i det ? – “os såkaldte frie danskere”

  Finder os i inkompetente Politikerne og et systemet som er blevet paranoid og snart lige så bange for sine egne borgenes, frie vilje og egen dømmekraft – som i det tidligere, DDR og Østeuropa – og jeg tror faktisk at borgene i det tidligere DDR på mange områder var mindre registeret, kontrolleret – belært og opdraget af staten og “systemet” – “som vi frie danskere”

 21. Af HappyBREXIT heimlich

  -

  sæt folkepensionisterne i fængsel og lad terrorister, voldtægtsmænd og andet godtfolk gå. Lad dem kaste sine bomber og dræbe de unge: who cares? just carry on as usual… Husk at kysse Merkels røv hvis du vil frem i verden

 22. Af happybrexit heimlich

  -

  Danske politikere om terroristdådet i Manchester: grusomt, frygteligt, kujonagtigt. Terroristerne er sandsynligvis uddannede i København eller Stockholm, som er de vigtigste skoler for terrorister. Her kan de sidde i fred med fuld kontanthjælp og pysle med sine opfindelser uden nogensinde at blive forstyrrede. Merkel takker danskerne og svenskerne for det.
  Da jeg var ung var det Israels børn, som måtte lade livet under terroristattakkerne, dette er nu slut. De snu israelere byggede -helt imod Merkel og den svenske udenrigsminister Margot Wallstrøms direktiver- en mur -og se vips holdt myrderierne op. Men tyskerne elsker når folk dræbes -helst rigtigt mange- så føler de en forbindelse til fortiden…

 23. Af happybrexit heimlich

  -

  Det meddeles fra statsministeriet at Løkke er forfærdet over terroristangrebet i Manchester. Et godt råd: give Løkke manden en stesolid eller hvorfor ikke 5 så slipper vi for at høre mere bladder fra hans mund de kommende dage! Den mand er alligevel ikke til nogen nytte, -lad Støjberg overtage statsministeriet medens Løkke manden restituerer sig.

 24. Af happybrexit heimlich

  -

  Da spanske jihadister sendte 26 militante islamister til al-Qaeda i Mali, Libyen og Syrien spillede Danmark en helt afgørende rolle.

  Det viser flere hundrede lækkede hidtil hemmelige dokumenter, som Jyllands-Posten og DR har gennemgået.

  HEJ HVOR DET GÅR! Danmark er nu anden bedst-næst efter Sverige- på at uddanne og forsyne terrorister med penge. Noget er vi da gode til HURRA!

 25. Af Steen Pedersen

  -

  Lokalplanerne var en god ide, hvis det ikke lige var fordi kommunen hele tiden bryder dem. Fx i mit område hvor der de seneste par år er blevet overbygget af henholdsvis regionen (uden nogen lokalplanshøring) og af muslimerne (som sad på de afgørende mandater i byrådet).

  Men i de tilfælde hvor det ellers kunne være på sin plads falder der nogen bøder etc.

  Og det er der at det er gået galt for Danmark. Den enkelte borger må mindre og mindre, den enkelte har ingen muligheder for fleksibilitet, mens systemet gør hvad der passer det.

 26. Af Steen Pedersen

  -

  Lokalplanerne var en god ide, hvis det ikke lige var fordi kommunen hele tiden bryder dem. Fx i mit område hvor der de seneste par år er blevet overbygget af henholdsvis regionen (uden nogen lokalplanshøring) og af muslimerne (som sad på de afgørende mandater i byrådet).

  Men i de tilfælde hvor det ellers kunne være på sin plads falder der nogen bøder etc.

  Og det er der at det er gået galt for Danmark. Den enkelte borger må mindre og mindre, den enkelte har ingen muligheder for fleksibilitet, mens systemet gør hvad der passer det.

  PS Jeg renser også selv mine tagrender.

 27. Af happybrexit heimlich

  -

  Helt i Hitlers, Ayatollahernes og Erdogans ånd: snart skal pensionærerne gå strækmarch 2 timer om dagen foran rådhuset iført grå bukser, grå jakke og pikkelhue, medens de råber: Merkel og Allah er størst!! vi giver vort liv for EU!

 28. Af Lisbeth Sørensen

  -

  Man skal altid fotografere liberalist selvtagrendsere og anmelde dem til politiet. Alle skolebørn burde modtage et kursus, om hvad er ulovligt og skal fotograferes og anmeldelse fra disses gøren og laden.

  især ting som deres brug af udenlandsk ulovligt arbejdskraft, som disse er storforbruger af. Dusør gives, som betales af den kriminelle liberalist. 3000 kr. Er meget passende.

 29. Af bo vestergaard

  -

  Kan kun give o le hen rik sen ret i at diverse skøre, købte eller fascistiske/islamistiske bloggere som lis be th, j. han sen, le mche og lignende, er en pest og en plage for debatterne. Som yderligere forringes af den mærkelige måde som redigeringen foregår på, på visse blogs. Mange læsere må være faldet fra, pga. alt det underlødige nonsens der dominerer debatterne.

 30. Af bo vestergaard

  -

  Kan kun give o le hen rik sen ret i at diverse skøre, købte eller fascistiske/islamistiske bloggere som lis be th, j. han sen, le mche og lignende, er en pest og en plage for debatterne. Som yderligere forringes af den mærkelige måde som redigeringen foregår på, på visse blogs. Mange læsere må være faldet fra, pga. alt det underlødige nonsens der dominerer debatterne.

  Uanset hvilken pc der skrives fra, meddeler avisens server hver gang: denne side virker ikke – – ???
  Det har stået på i ugevis.

 31. Af Lisbeth Sørensen

  -

  Naturligvis er Bo enig med Ole, siden de begge er Sankt Hans beboeren Preben f1,.

  Os andre har skam samme melding hver gang. Men mestendels kommer de på alligevel. Selvom hvorfor Prebens tosseindlæg skal publiceres forbliver en gåde.

 32. Af Lisb.eth Sørense.n

  -

  Naturligvis er Bo enig med Ole, siden de begge er Sankt Hans beboeren Preben f1,.

  Os andre har skam samme melding hver gang. Men mestendels kommer de på alligevel. Selvom hvorfor Prebens tosseindlæg skal publiceres forbliver en gåde.

 33. Af Per Torbensen

  -

  De digitale analfabeter har gjort deres indtog på den politiske arena op igennem nullerne og virkningen og smerten er begyndt at melde sig,og det bliver kun værre.
  Elevråds formænd fra uddannelses systemet og andre organisationer “styrer” landet, de mindst
  egnet har magten og det forsætter indtil sneploven stopper fra ydre pres og møder muren.
  Når vores land og Europa går i den endelige opløsnings fase,er fængslet nok en dårlig løsning.

 34. Af Sif Bavngaard Stormly

  -

  At komme i fængsel for at male sit hus blåt. Det lyder for absurd til at være sandt. Selvom det er kendsgerningerne i sagen med Thor Nørgaard, så er det en utrolig simpel version. Som alt andet er der flere aspekter af sagen og det der ligger bag. Min ekstra baggrundsviden skyldes, at jeg er opvokset som genbo til Thor.
  Da sagen startede i 2011 ved at naboerne i samme vænge klagede over farven til kommunen. Mange vil nok drage konklusionen at indberetningen skete pga. konformisme. Men mit indtryk er, at det skyldes en form for “revanche”.
  Han har b.la. forsøgt at indsamle underskrifter for at få en lastbil i vores vænge til at parkere andetsteds- dette på trods af at lastbilen ikke holdte på samme vej som ham. Den mislykkede indsamling skete blot, fordi det var i uoverenstemmelse med reglementet. Et andet stærkt eksempel er, da han tilkaldte en hegnsynsmand, på trods af at min far havde tilbudt at låne ham både stige og hækkesaks.
  Jeg kunne opremse mange(som i rigtig mange) flere eksempler, men jeg vil gerne undgå at hænge Hr. Nørgaard ud. Disse eksempler skal blot ses som en indikator for, at Alex Vanopslagh’s hyldest for at “folkepensionisten ikke bukker under”, ikke er i direkte sammenhæng med folkepensionistens egne overbevisninger. Min personlige teori er, at indberetningen i første omgang aldrig havde fundet sted, hvis han selv havde ladet være med at blande sig i andres anliggender pga. uoverenstemmelse med reglementer.
  Den simplificeret overskrift “75-årige Thor malede sit hus blåt: Nu skal han i fængsel” som det lød hos BT, er uden tvivl en sand kendsgerning.
  Men der er langt fra at gøre noget i uoverenstemmelse med det gældende reglement og fængselsstraf. For at være mere præcis er der seks år imellem. Ligegyldigt hvor uenig man er, så kan man ikke omgås med reglerne, blot fordi man er lodret uenig. Bestemt ikke i seks år. Selvfølgelig er der noget galt med Danmarks bureaukratiske regeltyranni, som er en direkte hyldest til spidsborgeren.
  Hvis man vil ændre noget i et demokratisk land som vores, så nytter det ikke noget at give mellemfingeren til det, man er uenig med.

 35. Af Jorn D.

  -

  Når jeg bliver gammel, vil jeg prøve, at kravle op på min skammel
  og
  fortælle vidt og bredt om alle de eksperter, der lover fryd og gammen
  men
  i virkeligheden er skatteyder betalte synagogale sigøjnere
  der
  som “vi er ikke spejdere, men ærlige folk” folk
  derfor
  altid vil undgå ethvert ærligt arbejde og vil lave og sige hvad som helst, som såkaldte eksperter
  og
  skulle en enkelt eller tusinde kristne komme i klemme
  ja
  det vil de dominerende synagogale radikale venstre medier hurtigt glemme
  men
  ære være Egon Hestbæk, der som 70 årig, lagde sig foran fremkørende monstermaskiner
  og
  det positivt med en pose kaffe højt hævet i hånden
  men
  forsøget blev selvfølgeligt traditionelt “tævet”
  og
  den kunstige sø blev blev revet op og fjernet
  ja
  maskinerne blev linet op og lineren blev herefter revet op
  da
  privat frembragt natur på egen grund ifølge naturstyrelsen ikke er tilladt
  og
  dette naturligvis for, at beskytte naturen
  da
  de mente “ære være Danmark og sk*de være med en gammel knark”

  ironi.mus

 36. Af Lisbeth Sørensen

  -

  Tak for den baggrundsinformation SIF.

  Er sådanne kedelige borgerlige kondomer skikkelser som Nørgaard overalt. Frihed for ham til at være, men ikke naboen. En form for perverteret egoisme.

  Jeg tror at pensionisten kommer ud som et bedre menneske om 2 uger. Og uden tvivl rigere når bt, billed bladet og se og hør har været forbi.

 37. Af Lisbeth Sørensen

  -

  “borgerlige kondomer “.=.borgerlige mennesker. 🙂 Kan desværre ikke finde ud af at få fjernet google auto ord korrekturen. Noget nyt og forfærdelige Bras som ikke kan Dansk.

 38. Af erik hyey

  -

  Demokratiet er med denne sag intet værd. ingen politikere har grebet ind. Jeg græmemr mig over at en medborger skal i fængsel for at male sit eget hus som HAN vil. Hvad i helvede er det dog for en bananstat vi lever i? 100% støtte herfra til en mand som fandme selv vil bestemme farven på sit hus! Mage til tøsedrengesom dømmer denne mand for at MALE SIT HUS!!!!

 39. Af N Jensen

  -

  Jeg ville nok også foretrække ophold i fængsel frem for plejehjem. Alle må jo efterhånden være vidende om, at både indkvartering , forplejning og akviteter i fængslerne ligger flere niveauer over plejehjemmene i Danmark.

 40. Af happybrexit heimlich

  -

  I 2016 importerede Sverige 160.000 muslimer (immigranter), alle med potentiale at blive terrorister så snart der træffes beslutninger af det offentlige, som ikke går deres vej. De fleste bor i forstæderne til Stockholm, noget lignende kan appliceres på København. Vil du købe en lejlighed/hus i hovedstadsområdet så at dine børn/børnebørn kan blive mejet ned på gaden eller bombet til atomer ved koncerter? Svar: NEJ!

 41. Af Arvid Holm

  -

  Blogejeren slår til lyd for, at folk kan ignorere urimelige love og regler.
  Formodentlig skal folk derimod adlyde de love og regler, der er rimelige?
  Den almindelige borger må selv vurdere, om en lov/regel er rimelig eller ej og handle i overensstemmelse med sin vurdering.
  Der er ligesom ikke andre til det?
  Hele ideen med lovgivning synes dermed tabt på gulvet.
  Der er ingen fælles adfærdsregler, der fordeler hensynet til frihed og pligt, som kvalificerede, folkevalgte repræsentanter synes rimeligt.
  I stedet kan folk gøre, som de selv synes.
  Det var den anarkistiske udgangssituation, der motiverede til opstilling af love.
  Kaos er kun spændende, sålænge man selv befinder sig i den rigtige ende af flækøksen.

 42. Af Mikkel M

  -

  Manden kendte vel lokalplan og seervitutter (herunder farvebegrænsninger), før han flyttede ind i huset.

  Så jeg synes det er et lidt tyndt grundlag at køre en “den stakkels lille mand mod det store onde system og de nærtagende naboer”-sag på.

  Der er en grund til at der findes lokalplaner. Typisk at folk ikke vil have, at deres kvarter kommer til at ligne en gang uensartet skrammel – hvilket vel faktisk er et fornuftigt liberalt hensyn, så man som huskøber ved hvad man går ind til.

 43. Af Mikkel M

  -

  @SIF BAVNGAARD STORMLY: Tak for lidt baggrund.

  BT’s overskrift om fængselsstraffen “glemmer” jo også bekvemt den mellemregning, der hedder at han skal i fængsel fordi han ikke kunne/ville betale sin bøde. Ikke direkte pga. non-overholdelsen af lokalplanen (som der vist kun kan gives bøder for).

 44. Af Finn Bjerrehave

  -

  Med ny lokalplan kan Politiskolen måske få byggetilladelse til ombygning i et komplet u-egnet område, nemlig regeringen glemte at Finansudvalget skulle bevilge pengene hvis der var tale om nybygning, og regeringen havde ikke flertal, og Politiet skulle være prygelknabe for DF og Soc.D. , og vi elsker vores Politi.
  Ej blåt til lyst. Finn Vig

 45. Af Jan Nielsen

  -

  “Når jeg bliver gammel, så vil jeg også i fængsel”

  Hvorfor vente?

 46. Af C. Hansen

  -

  Jeg har den unge mand mistænkt for at være den som hyler først og højest i falset når han oplever at naboens fremragende private initiativ er noget som går ham på – fks at male lyserødeprikker på husmuren – og at han i så fald næppe vil ærgre sig offentligt over at naboen enten må rette op, eller i fængsel…..

 47. Af Lisbeth Sørensen

  -

  “Hvorfor vente”

  Det er korrekt at forebyggende præventivt arbejde fungere bedst mht. Mindre kriminalitet blandt liberalister..

  Jeg er for dødsstraf for de værste her..indført efter en folkeafstemning.ikke tvivl om at dette vil føre til mere korrekte skatter betalt.

Kommentarer er lukket.