Vi integrerer ingen med det system vi har i dag 1/2

Af Lilian Parker Kaule 43

Hvis man er flygtet fra død og ødelæggelse, og det første der sker, når man ankommer til Danmark er, at ens børn hentes i en stor Mercedes hver morgen, er der ikke noget at sige til, at man forholder sig passivt i forhold til egen integration.

Forleden udkom en stor dataindsamling fra ROCKWOOL fonden, som belyste uddannelsesniveauet blandt flygtninge i Danmark. Rapporten konkluderede, at uddannelsesniveauet hos mellemøstlige indvandrere og flygtninge (særligt fra Syrien) var væsentlig lavere end blandt vestlige. Derudover fremhævede rapporten, at de integrationsudfordringer vi oplever i samfundet, er tæt knyttet til de kompetencer, som flygtninge og andre indvandrere besidder.

Resultatet bør ikke overraske nogen men derimod give anledning til en kritisk selvransagelse af det system, vi har indrettet til at understøtte integrationen i Danmark.

Som forhenværende medlem af beskæftigelses- og integrationsudvalget i landets største kommune, så jeg det politiske makværk, der i høj grad forklarer, hvorfor vi ikke formåede at løfte integrationsopgaven lokalt. Med selv en smule kendskab til flygtninge og indvandres lovmæssige krav og forpligtigelser kan selv en lægmand se, hvordan nuværende system skaber de forkerte incitamentsstrukturer.

Lad mig starte med at belyse, hvad der er gået galt på lokalt plan. I 2013 havde man i Københavns kommune brændt ca. 15 millioner af på 15 såkaldte integrationsprojekter. De spandt over sympatisk klingende titler såsom “Smag verden”, “Bydelsmødre”, “Diskriminationsvejledere”, “Vækst gennem mangfoldighed” mv. Formålet med projekterne blev beskrevet i diffuse ukonkrete vendinger såsom:

 • “De afholdte aktiviteter skal bidrage til, at etniske minoritetsunge bliver mere synlige og aktive i samfundsdebatten”.
 • “Med ligebehandlingsstrategien forventes på kort sigt at ligebehandling bliver sat aktivt på dagsordenen”

eller min personlige favorit blandt fluffy formål:

 • “Flere unge oplever sig som en del af København”.

Den største misforståelse i politik er troen på, at man kan allokere nogle skattekroner til et projekt, opkalde projektet det ønsket formål fx “Vækst gennem mangfoldighed” og så forvente, at man opnår netop dette. Det er i bedste fald en naiv tro, i værste fald en udspekuleret måde at fremføre og fastholde politiske ”hassan-projekter” for egen personlig branding skyld.

Såfremt man stædigt tror, at integration opnås via feel-good projekter, og at det derfor er skattekronerne værd, bør man som minimum kunne definere klare, målbare mål med projekterne, som efterfølgende kan evalueres på forhånd fastsatte, objektive parametre. Kan dette simple kriterium ikke overholdes, skyldes det, at man enten ikke har lykkes med at definere et konkret formål med projektet – og derfor ikke bør spilde skattekroner på dette – eller også skyldes det, at projekter ikke lever op til de forventede formål – hvilket igen bør resultere i at man fremover ikke spilde flere skattekroner på projektet.

Jeg er af den klare overbevisning, at langt de fleste projekter blot er beskæftigelsesprojekter for forvaltningen selv. For 15 millioner kunne Københavns lokalpolitikere dermed bryste sig af alt det gode de gjorde for integrationen, og forvaltningen kunne hænge plakater op rundt om i bybilledet med det glade budskab om, at Københavns kommune arbejdede for at fremme integrationen. I mellemtiden går det reelt værre og værre med integrationen, og det vil sandsynligvis fortsætte ud af det spor, hvis vi ikke indser, at der ikke er behov for flere projekter, men derimod et kvalitetsløft af den kommunale drift hvad angår danskundervisning for både voksne og børn, samt at vi ikke giver positiv særbehandling. Det er misforstået omsorg, når vi fratager flygtninge og indvandrere forældreansvaret for helt basale forældreopgaver som fx at transportere deres børn til og fra skole. Det gøres ude i kommunerne ved blandt andet at tilbyde taxakørsel til og fra skole for børn i modtagerklasser. Hvis man er flygtet fra død og ødelæggelse, og det første der sker, når man ankommer til Danmark er, at ens børn hentes i en stor Mercedes hver morgen, er der ikke noget at sige til, at man forholder sig passivt i forhold til egen integration.


KLIK HER OG FØLG MIG PÅ FACEBOOK

KLIK HER OG FØLG MIG PÅ TWITTER

 

43 kommentarer RSS

 1. Af Gert Hansen

  -

  ‘Flygtninge’. Første afsnit af artiklen klargør meget godt, at det er skrupforkert at anvende denne masse-betegnelse på alle ‘flygtninge’, da der er stor forskel på disse mennesker, og deres muligheder for indpasning (integration?) i det danske samfund. Det er efterhånden helt tydeligt for selv den mest tungnemme og langsomt opfattende, at der er en gruppe der foretrækker at leve i et parallelsamfund, og ikke ønsker ‘integration’ i det danske samfund.

  ‘Integration’. Hvad betyder det? At en indvandrer begynder at spise svin og drikke alkohol, og annammer vestlige værdier såsom frihed til dit og dat? Altså assimilation. Enhver kan lægge det i definitionen vedkommende ønsker, og gør det således at det tjener ens eget standpunkt.

  Hele denne debat har i ca. 40 år båret præg af snakken forbi hinanden, og gør det stadig. Derfor kommer der ingen konklusioner, men bare fortsat snak. Kald dog en spade for en spade, men det forhindrer politisk korrekthed, krænkelseskultur og fortrinsret til fornærmethed, desværre. Men så undgår man jo også for stor uro. Indtil videre, i alt fald.

 2. Af Niels Larsen

  -

  Flygtninge skal aldeles ikke integreres. De skal sendes hjem!

  Det samme skal de titusindvis af illegale migrantnassere.

 3. Af Svend Jensen

  -

  Man kan ikke integrere folk som ikke ønsker det. Dog kan man, hvis man holder hastigheden af indtaget af kulturfremmede langt nede, nå at integrere og assimilere dem man lukker ind.
  Dannelse af etniske enklaver er et sikkert advarselstegn på for høj indvandringshastighed. I Danmark er grænsen for indtag nået for længst; måske omkring 1990.
  Antageligvis er det kun muligt at integrere/assimilere muslimer i Danmark, hvis netto indtaget ikke i gennemsnit pr. år overstiger 1000.
  Sociologer og demografer må komme ud af den politisk korrekte busk. De skal fortælle politikerne, hvornår grænsen for bæredygtig import af muslimer bliver skadeligt for det danske samfund. Som det er nu, bliver der ikke offentliggjort forskningsresultater indenfor området “kulturfremmed indvandring”. Det skulle de amerikanske indianere have gjort i 1600-tallet og vi er vel smartere end de amerikanske indianere i 1600-tallet???

 4. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Lilian Parker Kaule

  Interessant betragtning af ‘fluffy’ og ‘hassan-projekter’.

  Svarer nærmest til Liberal Alliances slogans om fjernelsen af topskatten herhjemme (nu har man jo lovet danskerne at det var ufravigeligt).

  “…et kvalitetsløft af den kommunale drift hvad angår danskundervisning for både voksne og børn”.

  100% enig – så lad os koncentrere os om det i stedet for at grave grøfter imellem flygtninge og etnisk danskere, som du bevidst gør her – når kritikken alene burde rettes imod populistiske politikere herhjemme (både i dit eget og andre partier).

 5. Af Helge Nørager

  -

  Gert, sjældent vi er enige, men denne gang rammer du plet, med dine tanker.

 6. Af Erik Skifter

  -

  Gert Hansen – 8. juni 2017 kl. 8:18. Godt skrevet. Jeg tilslutter mig det du skriver.

  Dernæst: Som Gert Hansen skriver, kald dog en spade for en spade: Nemlig integration af muslimer har vist sig ikke at være muligt, trods der er pumpet milliarder af kroner ud i diverse integrationsprojekter rundt om i kommunerne i Danmark. Udsigten til at flere milliarder af kroner i flere integrationsprojekter vil kunne hjælpe, er lig nul.
  Der er ingen med sine fulde fem i orden, som tror på, at flere integrationsprojekter vil kunne hjælpe på muslimske borgeres integration generelt. Jeg fatter ikke, at nogen endnu taler om integration af muslimer. Det er jo ren nonsens at tro det er muligt.
  Det er synd for både muslimer og for os oprindelige danskere. Det er synd for muslimer, fordi de generelt ikke vil leve på vestlig vis og efter de normer der er gældende her. De ønsker at forblive i deres egen medbragte kultur og leve med de værdier og regler der er i deres tro, islam.
  Os oprindelige danskere, kommer desværre mere og mere til at se ned på disse mange muslimer. Vi ser dem som fremmede og med mærkelige traditioner, samt at de lever efter nogle dybt forunderlige mærkelige religiøse regler som er 1400 år gammel. Vi forstår dem ikke og kommer aldrig til det. Vi er for fremmede for hinanden og kommer aldrig til at leve sammen side og side i ro og fordragelighed.

  Det er en tragisk ulykke som de ansvarlige politikere har pådraget borgerne i deres eget land. Det samme for de mange nye muslimske borgere, som desværre aldrig kommer til at leve og bo i ro og fordragelighed sammen med os.
  Men de muslimske borgere kan blive så mange, at de blot selv kan bestemme deres regler og love. De har jo et regelsæt i deres religion som kan implementeres uden de store problemer, fordi der er intet som stopper dem.

 7. Af J. Hanse n

  -

  Højrefløjen ønsker ikke at integrere flygtninge og indvandrere.
  Det er der ingen stemmer i.
  Det er der i at appellere til vælgernes indre svinehund

 8. Af Niels Larsen

  -

  40 års totalt forfejlet integrationspolitik til en pris på ikke under 1.000 mia. kroner viser med al ønskelig tydelighed, at det kræver højere IQ at gennemføre end gennemsnittet af de nyankomne er i besiddelse af, hr. Hanse n. Udover den vilje, som ofte heller ikke er til stede fra de sydlandskes vedkommende.

 9. Af Orla Guude

  -

  @J. HANSE N – 8. JUNI 2017 10:15
  Hansens indre er den samme som hans ydre.

 10. Af Birger Nielsen

  -

  “Af J. Hanse n – 8. juni 2017 10:15
  Højrefløjen ønsker ikke at integrere flygtninge og indvandrere.”

  De folk helt ude på venstrefløjen har som regel intet med indvandrere at gøre i dagligdagen.
  Hvor meget prøver du lille Hansen, eller Carsten Jensen, Stine Bosse eller søde smilende Johanne eller Zenia at integrere disse syrere, somalier etc. ? Har I noget med dem at gøre i dagligdagen ?
  Næppe.
  Og så lad være med at betragte os andre 90% af befolkningen, som ikke ønsker flere muslimske indvandrere til Vesten, som værende dybt reaktionære racister.
  I London-bydelen Newham er langt over halvdelen af indbyggerne nu efter blot 30 år muslimer, hinduer eller andre asiater og afrikanere. De såkaldte indfødte eastendere flygter bort fra dette kaos. Stakkels England. Det samme mønster tegner sig i andre storbyer i Vesteuropa.

 11. Af Birger Nielsen

  -

  Jeg har indlæg i filter.

 12. Af J. Hans en

  -

  AF NIELS LARS EN – 8. JUNI 2017 10:20

  NBL har tidligere nævnt, at han har været på overførselsindkomst siden han var 55.
  Er det på grund af en høj IQ?
  Skyldes rascisme domme en høj IQ?

 13. Af Jan Petersen

  -

  Kære LILIAN PARKER KAULE , et yderst velformuleret og fornuftigt indlæg omkring cirkus flygtning (velfærdsturisme) og såkaldt integration. Projektet er iscenesat fake news fra start til slut. Ret beset – dybt beskæmmende at se vestlige demokratier præmiere menneskesmugling og direkte handel med mennesker. Min påstand – stort set ingen såkaldte flygtninge i Danmark opfylder kravene til at påberåbe sig asyl-flygtninge status. Send hele flokken hjem til – hvor de kom fra 🙂

 14. Af D. Santina Matias Marcelino

  -

  # J. Hans en
  Hvad i alverden vedkommer det dig og andre, hvorvidt NL er på overførselsindkomst eller ej? Det kan skyldes mange faktorer han ikke kan bestride et job på arbejdsmarkedet? Dernæst nævner du høj IQ. En række estimater peger på, at netop mellemøstlig- og afrikanske indvandrere er langt vanskeligere at integrere end øvrige ikke-vestlige indvandrere.

  Dernæst spørger jeg fortsat, hvorfor det netop er arabere og afrikanere som skal integreres, men sjældent Østasiater? Som italiener blev jeg aldrig spurgt om integrationstilbud, men klarede mig selv uproblematisk i samfundet.

 15. Af J. Hanse n

  -

  AF D. SANTINA MATIAS MARCELINO – 8. JUNI 2017 18:40

  Naturligvis skal Niels Larse ns syge indlæg besvares.
  Hvad rager det i øvrigt dig.
  Er du debatbestyrer.

 16. Af Leif Mortensen

  -

  Jeg kunne ikke undgå at “falde over” Lilian Parker Kaule´s overskrift. “Vi integrerer ikke……”. Ca. 80 linjer senere er der ikke et eneste forslag til løsning af det problem, som L. P. Kaule peger på. Vi overøses dagligt af tonsvis af disse “ikke” indlæg. Alt det, der gøres forkert. Det er ganske ok, men hvorfor følges der aldrig op med forslag til løsninger? Det er efter min mening FOR NEMT bare at kritisere uden at komme med noget konstruktivt i stedet.
  Det er rimeligt at antage, at en del af alle disse “ikke integrerbare” flygtninge eller indvandrere burde sendes hjem. Men det er vel også rimeligt at antage, at i den almindelige debat herom, blandes flygtninge, indvandrere, migranter o.s.v. sammen i en pærevælling. Når der ikke debateres mere konkret, er det umuligt at lave en indsats, der kan virke.
  Og endelig; hvem mener, at det fremmer eventuelle løsningsmuligheder, at debattonen bliver direkte perfid!?

 17. Af D. Santina Matias Marcelino

  -

  # J. Hansen

  Vi kan sagtens lade Niels Larsens sygedomsbillede forblive ubesvaret. Hvorfor skulle Niels Larsen overhovedet svare for uvedkommende?

  Men du besvarer ikke mit spørgsmål: ‘Dernæst spørger jeg fortsat, hvorfor det netop er arabere og afrikanere som skal integreres, men sjældent Østasiater? Som italiener blev jeg aldrig spurgt om integrationstilbud, men klarede mig selv uproblematisk i samfundet.’

 18. Af P H Nielsen

  -

  Leif Mortensen du skal have tak for at synliggøre hvor hul hele debatten på dette område er.
  Altid en masse kritik men aldrig et konkret og realistisk løsningsforslag.

 19. Af Jan Petersen

  -

  Jeg vil da med glæde putte lidt konstruktivt ind i debatten. Her er f.eks et link til billeder, der viser det arabiske alfabet. Mit simple spørgsmål er – hvordan har nogen forestillet sig, at navnlig ringe uddannede fra arabiske lande (uden kendskab til vort latinske alfabet) skal arbejde eller integrere sig i Danmark?

  https://www.google.dk/search?q=det+arabiske+alfabet&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjNpo_c9K7UAhXmQpoKHXXLDggQsAQILQ&biw=1024&bih=436

 20. Af M.S. Carstens

  -

  Vi har i Danmark kun ganske få reelle flygtninge og det er kvoteflygtningene, alle andre er lykkeriddende grænseoverløbere fra Tyskland, som aldrig burde have haft adgang til Danmark.

  Og selv kvoteflygtninge er vel flygtninge, som for en tid skal have hjælp og beskyttelse, inden de igen kan sendes hjem, med styrkede færdigheder til at begå sig derhjemme og genopbygge deres, med fornyet indsigt/færdigheder?

  Fra hvem og hvornår, er det blevet indført i dansk lovgivning/højeste bud på Tinge, at flygtninge eller lykkeriddende grænseoverløbere med vold og magt skal integreres, her blandt os danskere?

  Tjaaa, de fleste (korandyrkerne) ønsker/må jo slet ikke integrere sig, i følge den altovervejende i sla miske lov/tro/kulturbog, som de på livet er bundet af, så hvor er proportionerne mellem skatteborgernes ønsker og den fortsatte politik om, at fremmede med al magt skal integreres?

  Må jeg herudover, venligst, henvise til min kommentar på:
  https://ksdha.wordpress.com/2017/06/05/loekke-om-terrortruslen-jeg-insisterer-paa-aabne-graenser/#comments

 21. Af M.S. Carstens

  -

  Til i helvede med den millionbegunstigede skattebetalte Berlingske, når der c en su reres efter for godt befinnende

  Men igen, så udstiller det jo bare mediets dybe medløben på journalistisk venstreparti, skønt det giver sig ud for at være borgerlig?
  Afskaf al mediestøtte og lad så politikkere, journalister og meningseliten selv finansiere deres forherligelse, af i slam mets invasion af vort land og vore financielle goder.

 22. Af Ib Skaale Christoffersen

  -

  Men er formålet med systemet at integrere. Det virker da mere som om det er designet til at fastholde flygtninge og indvandrere, så det gigantiske beskæftigelsesprojekt hvor flygtninge og indvandrere er statister fortsat har sin berettigelse.

 23. Af M.S. Carstens

  -

  Mens jeg venter på c en su rerens akcept af mine 3 forsøg på at bidrage med saglig, borgerlig indsigt, kan jeg kun spørge:

  Hvordan kan nogen forvente, at få, udefrakommende, folk integreret i vort samfund, som afskyr vort samfund og kun har e´t i sinde:
  http://www.islaminfo.dk/artikler.asp?PgID=1924

  ps. de vantro er dig, mig, vore børn og børnebørn.

 24. Af M.S. Carstens Carstens

  -

  At mine kommentarer:
  8. juni 2017 22:56
  og
  8. juni 2017 23:16
  kom igennem og ikke mine tre forsøg på at få mit hovedbudskab igennem, viser med al tydelighed, at der ce n su reres på dette medie, som er begunstiget med skattebetalt mediestøtte i millionklassen.
  Jo, vore skattekroner er i lommen på frie snabler, men vi selv får ikke ord til torvs for vore.

 25. Af M.S. Carstens

  -

  Sidst det skete for mig, postede jeg det i stedet på

  https://ksdha.wordpress.com/2017/06/05/loekke-om-terrortruslen-jeg-insisterer-paa-aabne-graenser/#comments

  og er min oprindelige kommentar ikke at læse i kommentarsporet fredag, så er der heldigvis andre medier at henvise til.

 26. Af M.S. Carstens

  -

  Ps.
  Sidst det skete for mig, postede jeg det i stedet på

  https://ksdha.wordpress.com/2017/06/05/loekke-om-terrortruslen-jeg-insisterer-paa-aabne-graenser/#comments

  og er min oprindelige kommentar ikke at læse i kommentarsporet fredag, så er der heldigvis andre medier at henvise til.

 27. Af M.S. Carstens

  -

  Sidste forsøg, inden jeg poster det på andre medier, med henvisning til Lilian Parker Kaule’s uønskede kommentarer, fra almen skatteborger, til hendes velbetalte blogudgydelser her:

  Vi har i Danmark kun ganske få reelle flygtninge og det er kvoteflygtningene, alle andre er lykkeriddende grænseoverløbere fra Tyskland, som aldrig burde have haft adgang til Danmark.

  Og selv kvoteflygtninge er vel flygtninge, som for en tid skal have hjælp og beskyttelse, inden de igen kan sendes hjem, med styrkede færdigheder til at begå sig derhjemme og genopbygge deres, med fornyet indsigt/færdigheder?

  Fra hvem og hvornår, er det blevet indført i dansk lovgivning/højeste bud på Tinge, at flygtninge eller lykkeriddende grænseoverløbere med vold og magt skal integreres, her blandt os danskere?

  Tjaaa, de fleste (korandyrkerne) ønsker/må jo slet ikke integrere sig, i følge den altovervejende i sla miske lov/tro/kulturbog, som de på livet er bundet af, så hvor er proportionerne mellem skatteborgernes ønsker og den fortsatte politik om, at fremmede med al magt skal integreres?

 28. Af M.S. Carstens

  -

  Tak, så kom den endelig !

 29. Af J. Hans en

  -

  AF ORLA GUUDE – 8. JUNI 2017 14:53

  Så er Kim Rosa Ol sen på banen.
  Dog ikke med fantasier om børnesex denne gang.

 30. Af Bjørn Sørensen

  -

  Hvordan kan man integrere folk, der kommer fra lande med lav IQ.

  For at klare sig i det moderne samfund kræves en IQ på mere end 90.
  I Africa syd for Sahara har man en gns IQ på 70, i mellemøsten en gns. IQ på 85.

  Da vi stort set har nedlagt de arbejdspladser der kunne beskæftige lavt uddannede vil størstedelen af indvandrere ikke kunne beskæftiges.

  At være en del af arbejdsmarkedet er den bedste integrations-proces

  .

 31. Af Orla Guude

  -

  @BJØRN SØRENSEN – 9. JUNI 2017 9:48
  “Hvordan kan man integrere folk, der kommer fra lande med lav IQ.”

  Meget nemt – hver af dem skal bare have tildelt en personlig tolk og en socialrådgiver 10 timer om dagen som støttepædagoger. Alt andet vil være umenneskeligt og racistisk.
  Der er heldigvis masser af ledige danskere, som kan påtvinges de roller – ellers lukker man bare for deres kontanthjælp hvis de nægter.

 32. Af J. Hansen

  -

  Jeg har aldrig forstået den dyre ‘feel good’ politik. Hvorfor ikke bruge samme metoder som bruges når der skal krasses skat ind til at betale, nemlig magt og trusler.

 33. Af Bjørn Sørensen

  -

  @ ORLA GUUDE

  At være støttepædagog eller tolk kræver kvalifikationer, som de ledige ikke har.
  De langtidsledige er enten kronisk lidende eller mangler kvalifikationer.

  Ørkenens sønner og jungledrengene må gives træning i simple opgaver, så som at samle ispinde og plastikaffald. Det giver den pædagogiske ekspertise beskæftigelse et årstid.
  Efter et års hård træning kan de så slippes løs i grupper af 3, hvor en holder sækken og en samler op og en tredie hviler sig.
  På den måde udfører de et nyttigt arbejde, som borgerne i København og andre beskidte byer vil få glæde af.

 34. Af J. Hans en

  -

  AF J. HANSE N – 9. JUNI 2017 11:46

  Nå.
  En slags “navnebroder” på banen.

 35. Af Orla Guude

  -

  @ BJØRN SØRENSEN – 9. JUNI 2017 11:55
  “At være støttepædagog eller tolk kræver kvalifikationer, som de ledige ikke har.
  De langtidsledige er enten kronisk lidende eller mangler kvalifikationer.”

  Lige meget med kvalifikationerne. De ledige skal bare ud af ledighedsstatistikkerne; det er det primære formål.
  Dem med IQ under 80 opdager overhovedet ikke de manglende kvalifikationer og er sandsynligvis ligeglade.
  De ledige og de intellektuelt lavtekniske kan bare gå og hygge sig i fælles fattigdom.
  Eliten betragter alligevel de arbejdsløse som “kontantshjælpsbyrden” og de IQ lavtekniske som “multikultiberigelsen” – begge hold er for længst afskrevet som ‘arbejdsudbud’ af reserven med ret til at blive socialt pisket.
  De sidstnævnte er dem, som er gode til at berige sig selv på andre kulturers bekostning.

 36. Af Jan Johansen

  -

  Du har fuldstændig ret, Lilian Parker Kaule. Det er i virkeligheden helt forrykt, som vi over-administrerer integreringen af vores nye medborgere med alskens tiltag. De bliver fuldstændig umyndiggjort og bliver vænnet til, at det offentlige tager over.
  Hvorfor i alverden skal det være så svært? Canada har for længst vist vejen. De stiller krav til deres medborgere – også de nye, så de bliver stillet over for kravet om at tage ansvar. Kun derved får de forståelsen af, hvem der har ansvaret for integrationen i deres egen familie. Det må da være det rigtige!

 37. Af P Christensen

  -

  “Venstrefløjen” har begået klasseforræderi overfor lønmodtagerne
  (arbejderne) ved kritikløst over 4 årtier at have importeret
  sociale klienter, parallelsamfund og problemer til Danmark.

  De har gjort vort samfund til verdens dyreste discountsamfund og
  det er den jævne borger der både socialt og økonomisk har betalt prisen.

  Selv består venstrefløjens ledelse i vore dage ikke af en ærlig arbejder,
  men kun af akademikere, der ikke på nogen måde rammes af de
  negative konsekvenser af egne holdninger.

  Kombineret med fx højrefløjens ønske om minimalstats-reformer (deformer)
  har alt dette (trods verdens højeste skatter) betydet behov for finansiering
  qua besparelser på fundamentet i vort samfund.
  Uddannelse, sundhed, infrastruktur, skatteopkrævning osv osv har måtte holde for
  i en selvforstærkende negativ spiral.
  Det kaldes officielt centraliseringer, men er kun besparelser.
  Til at finansiere det øverstnævnte.

 38. Af Bjørn Sørensen

  -

  Det formynderiske pylresamfund som umyndiggør befolkningen har skabt en bedrevidende embedsstand som ved hvad der er det bedste for os i følge reglerne, der er udtænk af idealister, som ikke er i besiddelse af almindelig sund fornuft.
  Så længe verdenfjerne idealister styrer vores samfund skal vi ikke forvente at det bliver anderledes.

 39. Af Otto b. Jørgensen

  -

  Man tror det er løgn når man læser Lilian Parker Kaule tekster
  PRØV at se UD I HELE FUCKIN EUROPA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  ALLE STATISTIKER OVERALT
  bka.de
  osv.

  BENÆGT BENÆGT
  lige indtil borgerkrig eller TOTAL ISLAMISERING

 40. Af Bente Bodilsen

  -

  Hvornår går det op for befolkningen at man pr. definition ikke kan integrere det non-integrable?

  Vask korte på ny.

  Ifølge den mest omfattende og aktuelle undersøgelse, vi har, og som dækker svar fra ca. 9.000 respondenter i seks lande, mener 75 pct. af muslimer i Europa, at der kun er én korrekt og forpligtende fortolkning af Koranen. Det er i sig selv bemærkelsesværdigt. Samtidig mener 65 pct., at religiøse love skal stå over sekulære love, hvilket kun graverer situationen. 60 pct. mener, at muslimer skal vende tilbage til islams rødder.

  Den islamiske fundamentalisme som er det ideologiske afsæt for terrorisme og antipati mod vestlige og kristne normer og værdier, er med andre ord mainstream

 41. Af Svend Jensen

  -

  Hvis politikerne i Danmark integrerer muslimer lig så intelligent som de opkræver skat og moms, ser det kulsort ud for lille Danmark.
  De såkaldt ansvarlige politikere på Christiansborg har på omkring 20 år smadret det danske skattevæsen, inviteret tusindvis af analfabetiske migranter til evig hvile i det fremtidige kalifat Danmarkistan og stukket af fra ansvaret – godt skuldret.
  Regningen videregives til de fattigste og ældste i landet i form af reduceret rådighedsbeløb og stramninger overalt. Det sparede beløb overføres direkte til migranternes bankkonti. Mindst 33 milliarder surt sammenskrabede skattekroner om året – forståeligt hvis migranterne griner hele vejen hen til banken.
  Alle politikere i Folketinget, som har lod og andel i svineriet burde omgående smides ud af Christiansborg for fuld musik. og betale erstatning til deres danske ofre.

 42. Af Lisbeth sørensen

  -

  Flere gamle indlæg i filteret her? Svineri berlingske..

  Uddannelse drejer sig for liberalister som lakajen , kun om at frasortere folket adgang til videre uddannelse..Og indvandrer er gode til projektet..Men nej, drejer sig om at stoppe jeres adgang, og få flere anstændige røde uddannet her..

  Og ja, naturligvis stoppet udenlandske zionister, islandske, EU borgere mv adgang til gratis uddannelse i DK, som det nuværende system er. Vi skal satse Dansk først og fremmest og kun her.. Lad os satse på vores egne først…Tak..

 43. Af Vi integrerer ingen med det system vi har i dag 2/2 | Kapitalens lakajer

  -

  […] forrige indlæg beskrev jeg hvordan kommunerne bruger ressourcer på integrationsprojekter uden dokumenteret effekt. Det var et eksempel på hvad ikke bør gøres på lokalt plan, hvor dette indlæg foreslår hvad […]

Kommentarer er lukket.