Lad os nu få taget opgøret med mediestøtte og licens

Af Lilian Parker Kaule 112

Skulle jeg derfor foreslå et kompromis, som dels tager højde for demokratiets flertalstyranni, dels forandrings-forskrækkede medborgere og nutidens “on-demand” brugeradfærd, burde al tilskud følge borgerne, gå udenom medieplatforme og direkte til den udførende journalist.

Licens er som bekendt noget, vi giver hinanden. En gave til cirka 2.500 kroner årligt per hustand, som ifølge Radio- og Fjernsynlovens §10 skal “sikre den danske befolkning et bredt udbud af programmer og tjenester omfattende nyhedformidling, oplysning, undervisning, kunst og underholdning.” Hos DR tolker man disse tjenester så bredt, at de også inkluderer hestetransport og mangfoldighedskonsulenter, med det er en helt anden historie.

Rationalet bag licensfinanseret public service og skattefinansieret mediestøtte tilhører en tid, hvor adgang til nyheder, oplysning og underholdning var underlagt en helt anden begrænset infrastruktur, end vi har i dag. Indtil midt i 90’erne var danskernes adgang til tv-programmer sparsomt repræsenteret ved få nationale tv-kanaler, og skrevne nyheder skulle trykkes på avispapir. Den tid er forlængst forbi, og begrænset udbud vil sandsynligvis aldrig igen blive en realitet – hvorfor rationalet bag public service ikke længere er et politisk validt argument.

På den ene side har vores politikere længe været denne udvikling bevidst og derfor nedsat diverse mediestøtte- og public service-udvalg til at frembringe den mest indlysende konklusion: at teknologi og globalisering har ekspanderet udbuddet dramatisk og vil for fremtiden præge den danske mediebrugers adfærd. På den anden side tør vores politikere ikke tage konsekvensen af denne forudsigelige udvikling og erkende, at der ikke længere eksisterer et presserende behov for politisk indblanding og subsidiering af nyheds- og medieproduktion for at “sikre den danske befolkning et bredt udbud”. Den sikres i dag via en hurtig internetadgang og abonnementer til diverse streamingtjenester og nyhedssider, danske som udlandske.

Det er min klare liberale holdning, at vi derfor burde sløjfe de knap 4,8 mia., vi i alt bruger på TV og mediestøtte og lade falde hvad ej kan stå. Det er også min klare, realistiske overbevisning, at der desværre stadig vil gå mange år, før et flertal i befolkningen vil være trætte af politikernes konstante indblanding i vores liv. Skulle jeg derfor foreslå et kompromis, som dels tager højde for demokratiets flertalstyranni, dels forandrings-forskrækkede medborgere og nutidens “on-demand” brugeradfærd, burde al tilskud følge borgerne, gå udenom medieplatforme og direkte til den udførende journalist.

Det vil selvfølgelig betyde, at vi som forbrugere i endnu højere grad skal være bevidst om, hvilken kvalitet vi efterspørger, men også at vi i langt højere grad kan vælge det indhold, vi foretrækker, da frihed og ansvar som bekendt går hånd i hånd.

 


KLIK HER OG FØLG MIG PÅ FACEBOOK

KLIK HER OG FØLG MIG PÅ TWITTER

112 kommentarer RSS

 1. Af D Didrik se n

  -

  Fjernes mediestøtten, så bliver Berlingske en af de første aviser som lukker, og Kaule mister jobbet som blogger.
  Ingen dårlig ide.
  Blogger korpset i Berlingske er landets mest elendige.
  Faktisk en skændsel.
  Hvorfor skal vi føde disse mennesker over skatten?
  Så enig med Kaule.

 2. Af J HANSEN

  -

  Det piner og plager den yderste højrefløj i Danmark, at et enkelt medie, DR, ikke kontrolleres af højrefløjen og Venstres Pressetjeneste.
  Den uorden skal der rettes op på.
  Dermod indsættes der blogs som Kaules i en ulidelighed.

 3. Af Kristoffer hansen

  -

  Men genindfør først dødsstraffen. Bøssepikke høre kun til i røven af hinanden. Tag opgøret med terroristorganisationen Islam.

 4. Af J. HANSEN

  -

  Det piner og plager den yderste højrefløj i Danmark, at et enkelt medie, DR, ikke kontrolleres af højrefløjen og Venstres Pressetjeneste.
  Den uorden skal der rettes op på.
  Derfor indsættes der blogs som Kaules i en ulidelighed.

  • Af Lilian Parker Kaule

   -

   Jeg er nu ganske tilfreds med, at DR ikke kontrolleres af Venstres Pressetjeneste 😉

 5. Af Henrik Thor Christensen

  -

  @J. HANSEN
  Du er meget velkommen til at overtage min licensbetaling, siden du nu er så begejstret for den røde dinosaur i den blå kasse ude på Amager.

 6. Af R. Harald Kristiansen

  -

  DR er med til at give et politisk uafhængigt billede af samfund og nyheder. Mediet er uundværligt i et samfund, hvor et lirum larum medie som Facebook mm. huserer. Folket må oplyses i et demokrati, her er DR et vigtigt medie. Jeg vil minde om, at almidelige aviser koster som regel, en del over 4000 kr. i abonnement per år. Weekendavisen, som udkommer en gang om ugen koster 2100 kr. DR koster 2500 kr. I aviserne får man så kun ensidige nyheder uden film, serier, uden anmentudviklende udsendelser, børn/ungetv, public service og adgang til digitale nyheder mm. Aviserne har bestemte politiske prefærancer, de prøver ikke at være upartiske. De fleste har en politisk agenda. Berlingskes blogs er til dels befolket af individer, der bruger flere spaltepladser om feminisering og de røde lejesvende. Hvornår har nogen sidst set en journalist fra DR springe ud som venstreorienteret politiker. De journalister, som springer ud som politikere, er som regel højreorienterede. Mediefolk har som regel den politiske observans, som giver dem det bedste job i en bestemt politisk magtperiode. For en udlænding som mig har DR været oplysende og været med til at lære mig sproget. Dette skal man ikke undervurdere i forhold til indvandrere.

  • Af Lilian Parker Kaule

   -

   DR er ganskevist ikke parti-politisk afhængig, men jeg vil da mene institutionen i høj grad er politisk afhængig. Ja, DR skal leve op til en public service aftale, men hele deres eksistensberettigelse hviler på den systembevarende politiske stemning som afspejler det brede flertal i dansk politik.

   Du skriver at folke “må oplyses i et demokrati” hvortil jeg får lyst til at spørge, tror du man kan “tvangs-oplyse” folk? Det tror jeg ikke. Folk må selv afgøre hvorvidt de ønsker at søge oplysning eller om de blot vil fordummes af “lirum larum” som du kalder det.

   Vi behøver ikke være bekymret for at ende uoplyst, hvis DR forsvandt i morgen. Noget andet ville komme i stedet – sålænge vi som forbrugere har et ønske om oplysning.

 7. Af Jan Johansen

  -

  Godt skrevet Lilian Parker Kaule, men ud over vanviddet med hestetransporten og mangfoldighedskonsulenten glemte du de vanvittige lønninger til striben af direktører, vist nok i alt 7, og det totalt vanvittige med gratis daglig flytransport fra Ry i Jylland og til København og retur for en nu tidligere noget opblæst medarbejder. Direktørernes lønninger på mellem 2 og 3 millioner årligt ligger langt over eksempelvis lønningerne til ministrene i Folketinget og sikkert også langt over niveauet på en række andre statslige institutioner. Det skal vi selvføgelig også ha’ gjort op med. Utroligt at ingen for længst har kunnet se vanviddet i alt dette og sikkert også meget mere end disse få eksempler, men det er da også utroligt, at bestyrelsesformanden for Danmarks Radio, Michael Christiansen og den resterende del af bestyrelsen har haft frie hænder til at køre helt deres eget løb. Hvorfor har man ikke haft de samme betingelser, som er gældende for alle andre offentlige instanser? Der bør da i det mindste være helt klare overenskomstbetingelser for de enkelte medarbejdere på en statslig institution, herunder helt klare lønniveauer. Det er der sikkert også – men åbenbart ikke i Danmarks Radio. Her har en enkelt mand og den øvrige bestyrelse totalt ansvarsløst kunnet lefle for enkelte medarbejdere, som det nu passede dem. Det hører ingen steder hjemme, og det må stoppes meget snart!

 8. Af Peter Bruno Holmgren Gerckens

  -

  Der er al grund til at kæmpe for et liberalt medielandskab – det sikrer god information og
  kvalitet. Det garanterer det nødvendige modspil de politiske aktører skal konfronteres med
  for at sikre åbenhed og tranparens i den demokratiske beslutningsproces.
  At det også kan gå den anden vej, vil jeg henvise til her fra grænselandet.
  Befolkningen i Tyskland er pålagt en ‘Rundfunkabgabe’ , som er en lovbestemt tvangsafgift
  alle bliver debiteret for, uanset om de har modtagere eller ej. Dette har til følge, at de store landsdækkende udbydere helt er afhængige af denne medieskat, som politikerne har
  vedtaget i parlamentet. Og som konsekvens har – Public service – ændret indhold, fra at være
  en betegnelse for en uafhængig radio- og tv-virksomhed – til en stats-financieret medie-
  virksomhed. Denne ændring er blevet tydeligere de sidste år, bl.a. har den tyske koalitions-
  regerings flygtninge- og migrant-politik været ledsaget af tavshed , fortielse og forkert
  sagsindhold, forhold som befolkningen først sent blev opmærksom på.
  Der er altså god grund til at bevare og udbygge det liberale medielandskab i Danmark.

 9. Af carsten høi

  -

  Et fint blogindlæg fra Lilian.
  Ja Danmark er jo et socialistisk monarki hvor over halvdelen af
  den voksne befolkning er på statsstøtte. Ikke kun mediestøtte,
  men kunstnerne, forfattere og kultur. Tænk hvad Det Kongelige
  Teater koster! DSB og Post Nord med titusinder af tjenestemandsansatte-
  det rene vanvid.Kongehuset og ex-politikere.
  Jeg har været fortaler for vi kun beholder to ydelser: SU som er verdens hø-
  jeste på ca 5000 netto. Men ikke til hele verdens studerende, som vi har praktiseret
  i rigtig mange år. Den rene galskab. Folke- og arbejdsmarkedspension som efter
  min mening er et godt system. Resten af den kafkaske jungle af tusinder af støtte-
  og tiggerordninger må danskerne snart lægge fra sig. Kun Norge har noget der
  tilnærmelsesvis ligner det det danske vanvid; men de har som bekendt råd til det
  med verdens største opsparings- og oliefond. Det var vist også en dansk “skabssocialist”
  der fik formøblet det for DK…

 10. Af Otto Fabricius

  -

  Berlingske har landets bedste bloggere. Dertil kommer, at de – i modsætning til nogle af bladets journalister – kan skrive dansk.

  Er i øvrigt helt enig med Kaule. Det danske system med statsradio og -TV tilhører fortiden og kan minde om Sovjetunionen. Den trykte presse skal heller ikke have tilskud.

 11. Af John Henriksen

  -

  Det mest mærkelige er næsten, at en dansk lov giver en statsinstitution hjemmel til at opkræve en såkaldt licens, der i virkeligheden er en skat på at eje bestemte kommunikationsmidler. Hvis du har et tv, kan du se DR, så derfor skal du også betale for at se DR. Denne form for licensopkrævning er umulig at skelne fra mafiaens ‘tilbud, du ikke kan afslå’. Det er svært at forstå, at ingen har udfordret legaliteten i at opkræve licens på denne måde.
  Heldigvis er der nu i det mindste flere søgsmål på vej mod DR for at opkræve moms, hvilket EU har fortalt tjekkerne, at de ikke må, når de inddriver deres public service-dummebøder.

  Væk med statsstøtte til medier, væk med statsstøtte til politiske partier, væk med … ja, listen kan blive meget lang, fortsæt den selv.

 12. Af Glenn Madsen

  -

  Hvis man skal den venstreorienterede indoktrinering og hjernevask til livs, som foregår via de licensbetalte medier, bliver man nødt til at føre kontrol deres udsendelser. Man må have et overordnet styrende organ, med den fornødne respekt for virkeligheden. De frie markedskræfter kan kun skabe medier, der er finansieret af reklamer og diverse private fonde og interesser og privatpersoner.

 13. Af John Henriksen

  -

  Noget splittet synspunkt i bloggen. Det er skidt med statslig intervention i mediemarkedet, hvis det sker ved at yde tilskud til organisationer eller virksomheder, men det vil være godt, hvis staten yder tilskud til enkeltpersoner …
  Det giver ingen mening.

  • Af Lilian Parker Kaule

   -

   Det fremstår ellers ganske klart: “Det er min klare liberale holdning, at vi derfor burde sløjfe de knap 4,8 mia., vi i alt bruger på TV og mediestøtte og lade falde hvad ej kan stå. Det er også min klare, realistiske overbevisning, at der desværre stadig vil gå mange år, før et flertal i befolkningen vil være trætte af politikernes konstante indblanding i vores liv. Skulle jeg derfor foreslå et kompromis, som dels tager højde for demokratiets flertalstyranni, dels forandrings-forskrækkede medborgere og nutidens “on-demand” brugeradfærd, burde al tilskud følge borgerne, gå udenom medieplatforme og direkte til den udførende journalist.”

 14. Af J HANSE N

  -

  AF CARSTEN HØI – 23. SEPTEMBER 2017 9:15

  Størstedelen af befolkningen har igennemt et langt arbejdsliv betalt over halvdelen af deres indkomst i skat.
  Naturligvis skal de have deres folkepension.
  Hvad angår de “røde” lejesvende i DR.
  Sjovt nok ender en stor del af dem som borgerlige politikere.
  Kaules indlæg er som alle andre blogs i Berlingske.
  Det appellerer til de frygtsomme, de hadefulde, de frustrerede, dem med mindreværdskomplekserne, dem som aldrig rigtigt nåede noget her i livet.
  Stop mediestøtten til Berlingske.

 15. Af Johnny Luchau

  -

  Hvis vi i stedet for at ævle om afskaffelse i stedet begyndte at tale om hvordan vi kunne gøre mediestøtten afhængig af hvor dygtige medierne var til at overholde medielovgivning og egne etiske regler, så ville det give mening.

  Tag f.eks. Berlingske gruppen som scorer 50mio skattekroner om året. Hvis vi nu tog 1mio hver gang de overtrådte medielove eller egne etiske retningslinjer, så kunne vi tvinge Berlingske til at droppe de mange propaganda-prægede artikler f.eks. om “de onde russere” eller “den onde Assad” og istedet bringe nyheder og analyser som var baseret på fakta og gav begge sider taletid.

  Det ville blive svært for folk som f.eks. Berlingskes Propaganda-Poul (Høi), men skønt for alle os andre.

 16. Af R. Harald Kristiansen

  -

  Selvom jeg er glad for DR, så mener jeg, at de har meget rimelige løn. På den anden side, man vil også have de bedste. Sådan fungerer det også i det private, hvor lønnen dog ligger et helt andet sted. Chefer i kommunerne har også gerne højere løn end borgmestrene. Sådan er der så meget, der er interessant.

  C. H. Jeg kender en spæcialpædagog, som arbejder indenfor det offentlige. Han har fortalt mig om en ung kvinde, der på mystisk vis har fået arbejde på deres institution. Pigens mor arbejder i kommunen. Stillinger var ikke annonceret. Denne unge kvinde har uddannet sig til en pædagogisk assistent. Pædagogisk assistentuddannlsen er en toårig uddannelse med 6 måneders skole, 6 måneders praktik, 6 måneders skole igen og 6 måneders praktik og afslutningsvis tre måneder på skole. Denne pige har fået 8.000,- kr. kontant om måneden i hele forløbet, uanset om hun var i praktik, eller på skole og hun var hjemmeboende. Dette har givet hende en årsindtægt på 98.000,- kroner om året, hvor en ikke hjemmeboende universitetsstuderende og DTU studerende har 5000 kr. om måneden, årsindægt ialt 60.000,- kr. Denne unge kvinde gik ud med 0.2 i dansk fra 9. klasse. Hun har 9 klasse og har efterfølgende uddannet sig til pædagogisk assistent. Hun er etnisk dansk. Mange, der går på universitetet arbejder ved side af studierne og betaler derved skat. Nu kan jeg forstå, at man har ændret hvad faglærte får for ganske nyligt. De får nu det, der svarer til SU’en når de går på skole og stadigvæk 8.000,- kr i praktikperioden Hvad retfærdiggør dette? Min bekendt en mandlig pædagog siger, at pigen ikke kan bruges til noget, fordi hun har OCD og voldsom social angst. Hun må ud at hvile og hun er en regulær byrde for arbejdspladsen. Det er selvfølgelig synd for hende og måske får hun det bedre. Det er dog tankevækkende, at hendes mor arbejder på et rådhus i Jylland med en borgmester fra en af højrepartierne. Det kunne selvfølgelig have været en socialdemokrat eller andet. Det gør nok ikke nogen forskel. Vi skal ikke have ondt af de faglærte. Universitetsstuderende får generelt ikke løn for praktikperioder. Jeg fik ikke SU, da jeg var studerende på en højere læreanstalt, men jeg arbejdede og tog lån, som jeg har betalt tilbage.

 17. Af J H ANsE N

  -

  Lade falde hvad ej kan stå.
  Skriver Kaule.

  Kaule skal passe godt på med, det som hun skriver.
  Ellers får hun debatredaktøren over nakken.
  Og bliver fyret midt om natten.
  Som det skete med Anne Lise Mar strand.
  Man skal ikke fjerne eksistens grundlaget fra debatredaktøren.

 18. Af J.. H ANsE N

  -

  Lade falde hvad ej kan stå.
  Skriver Kaule.

  Kaule skal passe godt på med, det som hun skriver.
  Ellers får hun debatredaktøren over nakken.
  Og bliver fyret midt om natten.
  Som det skete med Anne Lise Mar strand.
  Man skal ikke fjerne eksistens grundlaget fra debatredaktøren.

 19. Af L.. s.-ørensen

  -

  Nyt indlæg i fifleriet..Altid det samme..Liberalister er imod frihed til folket, især ytringsfrihed og menneskerettigheden til at modtage ægte nyheder, og ikke B fakenews kun..

 20. Af Jan Johansen

  -

  R. Harald Kristiansen, 11:02.
  Mon ikke man regner en praktikant for en kærkommen ekstra arbejdskraft? Vedkommende praktikant har vel næppe bare siddet henne i et hjørne og passet sig selv, så spar du blot lidt på din forargelse.

 21. Af R. Harald Kristiansen

  -

  Jeg vil minde deltagerne om, at de kan lade være med at betale licensen og købe en avis til over 4.000,- kr i stedet for licensen på de 2.500,-. Her kan de så læse DERES SÆRLIGE nyheder. Det har nu altid været god skik at læse alle aviser og se fjernsyn, hvis man vil være oplyst. I dag et det nok ikke realistisk, at fjerne mediestøtten, så har vi snart kun Facebooks amerikanske sludder at læse. Det burde blogforfatter tænke over. Aviserne mister deres reklameindtægter i tonsvis til Facebook. Tør vi stole på Facebook, eller Microsofts sladderblad Msm, som lødig nyhedsformidling i fremtiden, Kaule, når alle aviser lukker? Jeg ville ikke.

 22. Af bent jensen

  -

  Den radikale ro sa ha rald er selvfølgelig begejstret for den røde propaganda sender og løgne fabrik DR, og ro sa finder de skyhøje lønninger til “toppen” i DR for helt rimelige. Og selvfølgelig skal licensen bare fortsætte, og selvfølgelig er det bedre at bruge næsten fem milliarder kroner på DR end på velfærd og sundhed til danskerne. Ro sa ha rald tænker som en typisk radikal, og for rosa er demokrati, sandhed og sund fornuft noget vederstyggeligt. Rosa har heller ikke opdaget at det politiske liv vrimler med falske humanister og med folk som hyklerisk udgiver sig for at være på højre- eller venstrefløjen, selvom de kun er i politik for at rage til sig. Borgens samlede politik er jo den rene galskab og katastrofe. Det forstår ro sa heller ikke.

 23. Af l.. ..sørnensen

  -

  Hjemsend nu kaula til banastaten hun er fra! Hun skal ikke komme her og tage ytringsfriheden fra Danskerne. Fjern indianerens statsborgerskab med det samme.

 24. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  At overlade public service til private, der skal tjene penge, vil betyde en eksplosion af fake news. Det sælger og det kan ikke forbydes. Private har lov til at tjene penge, som de nu kan. Vi lever i et frit samfund, hedder det. Hvis løgn kan sælges for penge, så er helt fint for det liberale menneske. Det er jo ikke deres skyld, at idioterne køber den. Det er deres eget ansvar.

  En offentlig institution kan ikke sælge nyheder efter, hvor stor indtægten er. Alle informationer bliver kontrolleret og skal kontrolleres. Kravene er store og skal være det. Private virksomheder er beskyttet af lovgivningen mod den slags snagen. Eller var privat virksomhed slet ikke mulig.

 25. Af Niels Larsen

  -

  J HANSE N: “Sjovt nok ender en stor del af dem som borgerlige politikere.”

  Som Sir Winston Churchill udtalte: Hvis man ikke er socialist som ung, har man intet hjerte. Hvis ikke man er konservativ som ældre, har man ingen hjerne”.

  Jeg er ikke helt sikker på det første postulats sandhedsværdi, men jeg er ikke i tvivl om det andets.

 26. Af l.. ..sørnensen

  -

  Tv licensen skal tages over skatten, således at den bliver fair. DR skal modtage 5o% flere penge til kritiske programmer mod borgerlighedens syge angreb på Danskerne og deres sygehuse, velfærd og anstændighed.

  Uden DR bliver alt et borgerligt fascistisk helvede, som beskrevet af George Orwell i 1984.

  “Denne pige har fået 8.000,- kr. kontant om måneden i hele forløbet, uanset om hun var i praktik, eller på skole og hun var hjemmeboende. Dette har givet hende en årsindtægt på 98.000,- kroner om året, hvor en ikke hjemmeboende universitetsstuderende og DTU studerende har 5000 kr. om måneden, årsindægt ialt 60.000,- kr. Denne unge kvinde gik ud med 0.2 i dansk fra 9. klasse. Hun har 9 klasse og har efterfølgende uddannet sig til pædagogisk assistent. Hun er etnisk dansk. ”

  Vi skal se på helhedens af indvandrerdebattten. AT udenlandske som Kuala og Rosa ikke får lov at nasse sig til uddannelser i Danmark, modtage hospitalshjælp, SU, tage Danskeres job mv. For ensiddigt kun at fokusere på muslimer.

  Uden DR, ender vi med fakenews kun som B, hvor 75% af alle artikler handler om at “godheden er dyr”, “Svensker raser mod godheden”, “godhedsindustrien”, “Borgerlige er imod godhed”, mv. Altså at ondskab er godt og skal indføres. Præcis som Tyskeren med overskægget der.

  “Hvad angår de “røde” lejesvende i DR.
  Sjovt nok ender en stor del af dem som borgerlige politikere.”

  Eksistere ingen røde lejesvende i DR. Kun borgerlige blå nu. Hele DR2 i debatten er fyldt op med borgerlige bloggere fra B, eller tidligere ansatte bloggere..Som er alle politiske programmer. Dette har den siddende regering sørget for. Det skal fuldstændig ryddes op i blå lejesvende i DR nu, og den næste regering må gøre dettte sin mærkesag..Og fjern de borgerilge jøder fra DR journalistik tak. Krasnik, Adam Holm , med mange flere, og alt deres blinde opbakning til forbryderziostaten Israel..Og også gerne de troende muslimer…

 27. Af bent jensen

  -

  Det er en glimrende idé at læse aviser og bøger, men kikning på DRs og TV2s nyheder mv. virker oftest fordummende, fordi der ingen grænser er for den manipulation og vildledning der foregår. Både hvad angår klimaet, indvandringen, kriminaliteten, terrortruslerne, velfærden, racismen, MR, kvindesagen/feminismen, regeringens politik, sundhedsvæsnets kvalitet og meget mere, lyves og forties der lige så stærkt som en hest kan rende eller som en jetjager kan flyve.

 28. Af l.. ..sørnensen

  -

  “DR er ganskevist ikke parti-politisk afhængig, men jeg vil da mene institutionen i høj grad er politisk afhængig. Ja, DR skal leve op til en public service aftale, men hele deres eksistensberettigelse hviler på den systembevarende politiske stemning som afspejler det brede flertal i dansk politik.”

  Naturligvis! DR skal da ikke baseres på en yderliggørende anti-dansk fascistisk organisation som den Kaula stemmer på og tilhører?

  Men du viser tydelig flag om hvad er målet her.

  “Det er også min klare, realistiske overbevisning, at der desværre stadig vil gå mange år, før et flertal i befolkningen vil være trætte af politikernes konstante indblanding i vores liv”

  Kaulas eneste interesse er at erstatte folkelig magt med elitens magt i top 1%..Altså retur til endevælden mv. og til den virkelighed folk lever i, i Peru i dag. At fjerne alt fremskridt i Danmark over de sidste loo år. Det kan vel snildt siges at være LA´s dagsorden?

 29. Af L... Sørnensen forpester alle debatter

  -

  L… Sørnensen er den kendte muslimske støjsender fra Enhedslisten.

 30. Af l.. ..sørnensen

  -

  “Det er min klare liberale holdning, at vi derfor burde sløjfe de knap 4,8 mia.”

  Danmark er allerede det land i Europa-efter grækenland- der bruger færrest penge på kultur. Vi er nede på 0.7% af statsindtægterne. Til sammenligning har Norge og Sverige satset langt mere på området de sidste år. Vi er blevet en borgerlig bananstat på kulturområdet siden VKO kom til i 2001.

  De 4.8 milliarder er ubetydelige. Regering har stjåldet estimeret 90 milliarder kroner i skat nu, via at få “skat” til at sejle i borgerlig korruption. DR er ypperlig og en af verdens bedste offentlige tv kanaler. Kan kun sammenlignes med BBC i kvalitet. Deres serier sendes over hele verden nu, og promovere Dansk industri og kultur. Danmark er en af verdens ypperster filmskabere og dokumentar skabere nationer. Som også afspejles i internationale visninger af Dansk produceret kvalitet.

  Se blot den ypperlige serie 1864, der fortalte så godt om borgerlige officeres og endevældens udugelige lederskab af Danmark dengang?

 31. Af Martin Jørgensen

  -

  En debat om mediestøtte skal da være velkommen, men så skal det være hele pakken, og ikke kun DR der fokuseres på.
  Men det klinger en anelse hult, når man fremhæver det liberale i sin argumentation,især når man har den nuværende kulturminister fra LA, in mente, hun holdt sig jo ikke tilbage, da hun i sin tid, selv sagde sin stilling op i DR,og samtidig modtog 2millioner kr i fratrædelses godtgørelse.

 32. Af l.. ..sørnensen

  -

  Preben…Sæt dig nu stille og roligt ned, og skriv endnu et brev til de offentlige om at få lov til at møde dine børn i fem minutter på kvindernes voldshjem, under sikret forhold med polititilstedeværelse.

 33. Af l.. ..sørnensen

  -

  Pre.–ben…Sæt dig nu stille og roligt ned, og skriv endnu et brev til de offentlige om at få lov til at møde dine børn i fem minutter på kvindernes vo..ldshjem, under sikret forhold med polititilstedeværelse.

 34. Af l.. ..sørnensen

  -

  Pre.–be.n…Sæt dig nu stille og roligt ned, og skriv endnu et brev til de offentlige om at få lov til at møde dine børn i fem minutter på kvindernes vo..ldshje.m, under si.kret forhold med polit..itilstedeværelse.

 35. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Niels Larsen
  Du tager helt fejl – ligesom Churchill. Det er der ikke noget nyt i. I har ikke andre muligheder.
  Men sagen er jo, at børn og unge af hjertet elsker deres ufejlbarlige skønne fædreland, faren og moren uden at stille spørgsmål. De er konservative, fordi de er unge.

  Når hjernen er mere udviklet, og man er blevet ældre og modnet, ser man manglerne. Hverken fædrelandet, faren eller moren var fejlfri. Tværtimod. Man ønsker at råde bod på fortidens fejl og bliver socialist – hvis man altså har hjerne.

 36. Af l.. ..sørnensen

  -

  Pre.–be.n…Sæt dig nu stille og roligt ned, og skriv endnu et brev til de o..ffentlige om at få lov til at møde dine bø.rn i fem minutter på kvin.dernes vo..ldshje.m, under si.kret for.hold med polit..itilstedeværelse.

 37. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Danmark er et lille land med få indbyggere, og derfor har de danske medier også færre læsere/seere/lyttere – og dermed mindre kapital til rådighed – end deres langt større, udenlandske konkurrenter har.

  Uden mediestøtte, så er der meget stor risiko for, at udenlandske mediegiganter i løbet af nogle år vil have opkøbt alle de kommercielle medier i Danmark, og dermed vil udenlandske mediegiganter have overtaget nyhedsformidlingen i Danmark.

  Er det en god idé?

  Hvordan ville nyhedsformidlingen se ud i Danmark, hvis de største medier f.eks. var ejet af den svenske mediegigant, Bonniers?

 38. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  En undersøgelse viste for nylig, at stort set alle de store, tyske medier havde censureret deres egen nyhedsformidling, og opført sig som folkeopdragere, der ikke mente, at den tyske befolkning kunne tåle at høre sandheden, under migratinvasionen for nogle år siden.

  Dén praksis har de svenske medier haft i årevis; de lyver simpelthen for befolkningen, ved at konsekvent undlade at fortælle mediebrugerne, om de gigantiske problemer som migrationen fra ikke-vestlige lande medfører -især for de fattigste svenskere.

  DR fortalte igår, at de mexicanske medier gennem ti timer fortalte om en stakkels pige, der angiveligt var blevet fanget i en bygning under jordskælvet, men det viste sig, at pigen slet ikke eksisterede, selvom stort set samtlige mdier havde berettet om hendes triste skæbne time ud og time ind.

  Dét viser, at de store, kommercielle medier ikke er til at stole på – og der er mere brug for en nyhedsformidling, der er så objektiv som muligt, end der nogensinde har været!

 39. Af Flemminh Lau

  -

  Er det liberale TV 2, mindre politisk korrekt end DR, Næ tværtimod. 80% af journalisterne der bliver uddannede er venstreorienterede! I de blindes rige, er den enøjede konge!

 40. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Den vigtigste grund til, at bevare mediestøtten er, at sikre en nyhedsformidling, der er så objektiv som muligt, ved at sikre et mangfoldigt mediebillede – alle skal (i princippet) kunne komme til orde.

  Grundig, kritisk journalistisk kan meget ofte ikke betale sig.

  Berlingske mistede f.eks. Mærsk, efter nogle kritiske artikler om firmaet, for nogle år siden.

  Journalister er dyre i drift, og det kræver mange arbejdstimer, at lave afslørende, dybdeborende, kritisk journalistik- og den kritiske journalistik får nogle gange kommercielle følger for de medier, der har modet og viljen til at bore lidt dybere.

  Derfor skriver de fleste medier af efter hinanden, uden at resaerche hsitorien – for dét går de ud fra, allerede er sket.

  På den måde kan fake news rejse Jorden rundt i anerkendte medier, uden at nogen opdager det, før det er for sent.

 41. Af jan clausen

  -

  De fleste DR udsendelser er spild af tid. DR bør nedlægges. Men det vil da nok være OK at oprette en nyhedstjeneste med et budget på 1 million kr. pr. dag. Det skulle være nok til lidt radio- og tv-nyheder. Før i tiden klarede vi os fint uden TV, og idag kan man jo hente nyheder, film og oplysning på national geographic, you tube, den korte avis, 24nyt.dk, snaphanen, 180gr, BT, eb, jp og mange andre steder. DR/TV2 er skadelige, underlødige og overflødige foretagender.

 42. Af jan clausen

  -

  Er mange danskere ved at miste evnen til at tale dansk? Hvorfor ævles der løs om “fake news” og alt muligt andet på engelsk, når der findes udmærkede danske ord for det samme. Regner man med at lyde smart og klog ved at bruge løsrevne engelske brokker?

 43. Af R. Harald Kristiansen

  -

  Undskyld Kaule.
  Jeg så ikke dit svar. Du er en meget ung kvinde og har levet i en tid, hvor du har haft valg på mange hylder. Det har jeg ikke. Jeg er meget ældre og dog ikke gammel endnu.
  Jeg er vokset op i et lille land, hvor radioen og senere fjernsyn var med til at kultivere befolkningen. Her var der kun én kanal og reklamer kunne man ikke undvære, på grund af financeringen. Her har jeg hørt nyheder, vejrmeldingen, hørt god litteratur blive læst op, hørt radioteater, set teater opført, hørt og set politiske diskussioner, hørt jass, klassisk musik og popmusik, hørt og set sport blive udført, blive beskrevet i radioen og meget andet oplysende om andre nationer. Der er ingen tvivl om, at disse medier, radio og fjernsyn gjorde, at jeg blev mere kultur og kunstinteresseret. Leonard Bernstein viste børnene hvordan man spillede Peter og Ulven og så videre. Min familie har altid været boglig interesseret, uden at vi på nogen måde var fine. Af førnævnte grunde tror jeg, at denne radio og fjernsynskultur var med til at højne kulturniveauet i landet. Det samme tror jeg gælder Danmark med DR. Det er muligt, at DR har for mange kanaler. Jeg ser nyheder på DR 1 og jeg ersærligt glad for DR 2 og kultur. Børnetimerne så jeg da vores børn var små. Nu er de 20. Ja jeg tror, at nogen kultur skal nødes ned i folket som oplysning, sålede at den brede befolkning ikke bliver dum og uoplyst. Som mangeårrig lærer på en kunstnerisk skole har jeg set hvordan vores helt frie opgaver bliver oftest løst uinteressant og slapt. Til gengæld, hvis man stiller en ganske bunden opgave, prøver de studerende oftest at bryde rammerne. Jeg tror at nogle mennesker skal man tænke lidt for, ellers tænker de ikke selv. Nogle skal sættes i gang. De er skam ikke nødvendigvis dumme, men åndsdovne. Med venlig hilsen R
  PS. Vi må godt være uenige.

 44. Af Ib Kyv

  -

  “Før i tiden klarede vi os fint uden TV”

  Hørt!

  Hvad skal vi med alt det nymodens pjat – der er intet galt med brevduer og røgsignaler.

  Desuden bliver de fattige og de unge bare utilfredse og oprørske af, at høre sandheden om magthaverne og deres grove løgne – det er ikke noget, jeg tror; det er noget, jeg véd!

 45. Af Morten Kristiansen

  -

  Medielicens er ikke noget vi giver til hinanden. Det er noget andre tager fra mig mod min vilje. Jeg er inderligt imod DR. Hvorfor behøver jeg ikke gøre rede for her; men lad det være sagt med det samme: Jeg har aldrig stemt på DF, så det er ikke derfor.

  Det kan godt være at DR er et åbent tilbud, men jeg har ikke bedt om det. Jeg hverken kan, gør eller ønsker at se TV, ej heller på nettet. Jeg kan sagtens forstå der er en stor gruppe der er glade for DR – fred være med det.

  Så gør venligst op med det ævl om at vi giver til hinanden – om fællesskab. Der *er* ikke noget fællesskab.

 46. Af R. Harald Kristensen

  -

  Krasnik er redaktør for Weekenavisen nu. Hvis jeg skulle gætte mig til hans politiske ståsted, ligger det lidt mere til venstre for tidligere redatørs Anne Knudsens.

 47. Af Morten Kristiansen

  -

  Tak, det er mine penge som jeg selv har arbejdet for og betalt skat af. Jeg skal nok selv afgøre om jeg synes 2500 kroner er lidt eller meget.

 48. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  For nogle år siden afskaffede de amerikanske politkere reglen om, at de store tv-stationers nyhedsformidling, og politiske journalistik skulle være “fair and balanced”.

  Det medførte, at journalistikken i USA degenereret til, at være kampagnejournalistik, hvor løgnagtige angreb på politiske modstandere er dagens uorden.

  Medierne har videreformidlet selv de allerlaveste løgne, hvis løgnene kunne skade, udvalgte, politiske modstandere og gavne de politikere, som de pågældende medier støttede.

  Den ensidige, og ofte direkte løgnagtige kampagnejournalistik, har skadet amerikanernes tillid til medierne, og – hvad værre er – fået dem til astyreform.t tro, at alle deres politikere er depraverede og bundkorrupte, og at demkratiet er en håbløs og bundkorrupt styreform.

 49. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Rettelse:

  “Den ensidige, og ofte direkte løgnagtige kampagnejournalistik, har skadet amerikanernes tillid til medierne, og – hvad værre er – fået dem til at tro, at alle deres politikere er depraverede og bundkorrupte, og at demokratiet er en håbløs og bundkorrupt styreform.”

  Dét viser, hvor vigtigt det er, at sørge for, at den kritiske, dybdeborende journalistik, der er ekstremt dyr at lave, og som ikke appellerer til særligt mange mediebrugere, kan overleve i konkurrencen med de decideret kommercielle medier, der i mindre grad føler sig forpligtet til, at “søge sandheden” – også når den er upopulær hos magthaverne, (der også selv har brug for kritisk journalistsik, når de er i opposition).

  der foretrækker at få bekræftet derses fodomme, i stedet for at få rystet deres verdensbillede aqf dybdeborende journalistik

 50. Af Jan Andersen

  -

  Er det rigtigt at man i USA har været enige om at medierne hellere skulle lyve og bedrage fremfor at fortælle sandheden? Hvem var de enige? Hvorfra har jacob s-r sine oplysninger? Og hvorfra har venstrefløjen sine sære idéer om at masseindvandring er “berigende, og om at DR leverer public service og ærlig sandhedssøgende oplysning og orientering? DR har længe, længe gjort det modsatte.

 51. Af l .sørensen

  -

  Uden tvivl er Krasnik og Holm radikale..Det er jødernes parti i Danmark..Økonomisk ekstrem ulighed som LA er dagsorden, såvel som blind støtte til Israel. Med billige ligegyldige point med hensyn til LGTB rettigheder, omskæringer, tørklæder mv. Hyklerpartiet.

  Borgerliges interesse i at afskaffe DR, ligger i indførelsen af kun fox news like medias, som man siger på Dansk..Vi har allerede et utal af disse..Politiken, B,BT, Weekendavisen, JP mv. De ønsker alt oprigtig kritik nedlagt mod borgerlighedens løgne og bedrag. En nedlæggelse af DR ville betyde overflødiggørelsen af Danske medier, ingen kritik af magthavere mv.

 52. Af l .sørensen

  -

  Uden tvivl er K..rasnik og Ho.lm radikale..Det er jø.de,,rnes parti i Danmark..Økonomisk ekstrem ulighed som LA er dagsorden, såvel som blind støtte til Israel. Med billige ligeg..yldige point med hensyn til LGTB rettigheder, omskæringer, tørklæder mv. Hyklerpartiet.

  Bo..rgerliges interesse i at afskaffe DR, ligger i indførelsen af kun f.ox news like medias, som man siger på Dansk..Vi har allerede et utal af disse..Politiken, B,BT, Weekendavisen, JP mv. De ønsker alt oprigtig kritik nedlagt mod borg..erlighedens lø.gne og be..drag. En nedlæggelse af DR ville betyde overflødiggørelsen af Danske medier, ingen kritik af magthavere mv.

 53. Af l .sørensen

  -

  “De er konservative, fordi de er unge.
  Når hjernen er mere udviklet, og man er blevet ældre og modnet, ser man manglerne. Hverken fædrelandet, faren eller moren var fejlfri. Tværtimod. Man ønsker at råde bod på fortidens fejl og bliver socialist – hvis man altså har hjerne.”

  Helt enig! Nogen mennesker er endda såudviklet at de er socialistiske allerede første gang de stemmer. Og støtter op om anstændighed, lighed!

 54. Af l .sørensen

  -

  “De er konservative, fordi de er unge.
  Når hjernen er mere udviklet, og man er blevet ældre og modnet, ser man manglerne. Hverken fædrelandet, faren eller moren var fejlfri. Tværtimod. Man ønsker at råde bod på fortidens fejl og bliver soc..ialist – hvis man altså har hj.erne.”

  Helt enig! Nogen mennesker er endda såudviklet at de er soc..ialistiske allerede første gang de stemmer. Og støtter op om anstændi.ghed, lighe.d!

 55. Af Jan Andersen

  -

  Så er tågehornet, støjsenderen og debatsabotøren l.. sø ren sen atter i gang. Nu med tre tekster ad gangen.

 56. Af Jan Andersen

  -

  Fire-fem-seks tekster ad gangen, og op til 2-300 pr. dag på næsten alle blogdebatter. For at kvæle debatterne i vrøvl, vås og løgn .

 57. Af Jakob Schmidt Rasmussen

  -

  “Er det rigtigt at man i USA har været enige om, at medierne hellere skulle lyve og bedrage fremfor at fortælle sandheden? ”

  Dén lettere, forvrængede udlægning af mine indlæg, må du selv tage ansvaret for…

  Men det er et faktum, at de amerikanske politkere for nogle år siden afskaffede kravet om, at deres politiske journalistsik skulle være “fair and balanced”, og at især FOX-tv har misbrugt det til, at udbrede ofte direkte løgnagtig kampagnejournalistik.

  Det var primært Karl Rove, der førte an i den politiske journalistiks forfald.

  Karl Rove, der var det republikanske partis vigtigste spindoktor, var kendt for sine grove, systematiske løgne mod politiske modstandere.

  Rove var simplethen komplet ligeglad med sandheden – han interesserede sig kun for propagandaværdien af de påstande, som han fodrede medierne med.

  Han vidste, at hvis løgnen bare var grov nok, så hang en del af skidtet tilbage, selv når løgnen var blevet fuldstændigt dementeret.

  Der er f.eks. mange amerikanere, der stadig tror, at Obama stammer fra Afrika, og derfor ikke havde ret til, at blive præsident i USA; og det var dén løgn, som især FOX udbasunerede, der oprindeligt skaffede Trump sin store popularitet.

  Den politiske journalistiks forfald i USA er i høj grad skyld i, at mange amerikanere er ved at miste troen på demokratiet.

 58. Af Jakob Schmidt Rasmussen

  -

  Rettelser:

  “Men det er et faktum, at de amerikanske politkere for nogle år siden afskaffede kravet om, at tv-stationernes politiske journalistik skulle være “fair and balanced”, og at især FOX-tv har misbrugt det til, at udbrede ofte direkte løgnagtig kampagnejournalistik.”

  Det var ikke kun FOX, der udbredte Trumps påstand om, at Obama ikke stammede fra Afrika; det gjorde mange store medier, på trods af bedre vidende, fordi de var politiske modstandere af Obama.

  Trump dementerede også løgen for nylig, men mon ikke, at mange af hans tilhængere tror alligevel stadig på den…

 59. Af R. Harald Kristiansen

  -

  Adam Holm og Krasnik er for længst stoppet hos DR. Følger du ikke med L……S……

 60. Af J hANse N

  -

  AF LILIAN PARKER KAULE – 23. SEPTEMBER 2017 11:31
  “Jeg er nu ganske tilfreds med, at DR ikke kontrolleres af Venstres Pressetjeneste”

  Det er vi mange som er.
  Men Kaule.
  Du har jo ingen problemer med at være blogger i en avis som er en del af Venstres Pressetjeneste.
  Men som lakaj kan man vel ikke tillade sig at være kræsen.

 61. Af Jan Petersen

  -

  Hvis bloggeren rensede kommentarer sporet for de mest åbenlyse navne fakes, net trolls og debat sabotører – ville bloggen formentlig blive værd at kommentere.

 62. Af Martin Jørgensen

  -

  Jeg tror egentlig at de liberale er fløjtende ligeglade med hvem der ejer medierne, og public service delen bekymrer man sig heller ikke stort over.
  Men en ting står klart, de hader DR fordi det er en statsvirksomhed.Men store dele af vores sundheds og uddannelsessystem er jo også statslige virksomheder, og skal man følge den liberale logik skal den statslige støtte hertil også fjernes, og nødvendig vis ,erstattes af forsikringer og egenbetaling
  Lad falde, som ikke kan stå selv. Er åbenbart mottoet, i det liberale drømme scenarie for hvordan et samfund skal se ud.
  Jeg tror nu ikke at flertallet af danskerne er med på de tanker-gudskelov og tak for det.

 63. Af Flemming Lau

  -

  JSR. 14:41 Har du et link..?

 64. Af bent jensen

  -

  Hvorfra har jacob s-r sine oplysninger? Hvordan véd han at de er rigtige? Andre steder på nettet finder man modsatte påstande.

 65. Af bent jensen

  -

  Ikke mange hader DR for at være en statsvirksomhed. Men ret mange foragter og afskyr DR for dens løgnepropaganda om alle mulige emner.

 66. Af Niels Poulsen

  -

  Jeg ville da gerne støtte et system, som belønnede den enkelte journalist, f.eks. efter antal visninger af hans eller hendes reportage eller dokumentar. Hvis det var teknisk muligt.

  Men det vil blot fremskynde afviklingen af DR. “Statsradiofonien” er en anakronisme ude af sync med danskernes medievaner.

  De røde vil naturligvis beklage, at de mister denne platform for politisk indoktrinering, som har holdt dem ved magten siden venstredrejningen i slutningen af tredserne, om end ikke altid som regering. Men jeg tror i grunden ikke, at de behøver at være bange. Folk som bor i lejede boliger i byerne, kommer alligevel aldrig til at stemme borgerligt. Det er boligejerne, som sikrer nationen. Det, de røde højst risikerer, er bedre og mere tidssvarende Tv.

  Det er jo ikke fakta, som er problemet. Det er vinklingen. Man kan jo sagtens omtale en videnskabelig undersøgelse, men vælge en vinkel og udelade nogle kendsgerninger, så den passer ind i ens røde verdensbillede. Og sådan er det hver dag i DR. En studie i rødt, uden Sherlock Holmes.

 67. Af stud.michael Mag

  -

  Der lefles for uvidenheden og det mest fladtrampede joviale. Sproget er ofte direkte dårligt og forkert, og finkultur er næsten fraværende i tv-sektionen. Tag studieværter som Sigge Winther og Lotte Folke, der begge er letgennemskuelige opblæste og hyperpolitiske til venstre og mere end tit ender i dum sniksnak. Hvor er de ringe, men fatter de det? Det kan jeg ikke forestille mig. Selvfølelsen synes altid i top. Det er bittert at være nødsaget til at betale for det. .

 68. Af r. vangkilde

  -

  “LICENS ELLER SKAT” – er lige fedt, men mediestøtte er en støtte til et kultur erhverv i klemme,
  og hovedsagelig fra den private sektor, som skal fremme de folkelige oplysninger til den bredde fællesskab. KAULE sammen blander mediestøtte og licens.

 69. Af J Nielsen

  -

  “Karl Rove, der var det republikanske partis vigtigste spindoktor, var kendt for sine grove, systematiske løgne mod politiske modstandere.”

  Hans modstykke i dansk politik er Claus Hjort-Frederiksen.

 70. Af J HaNSen

  -

  http://www.forbryderalbum.dk/

 71. Af Martin Jørgensen

  -

  Hvad er det rimelige i at vi ( fælleskassen) skal betale for at det politiske etablisement , pakker og dækker sig ind i en hær af kommunikations medarbejdere og spindoktorer ?
  Alt bliver vendt og drejet så medierne bliver fodret med de fortællinger, som tager sig bedst ud for politikerne.
  Ærlig og dybdegående journalistik er en mangelvare i DK.

 72. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt apropos blog overskriften – Lad os nu få taget opgøret med mediestøtte og licens – som faktisk er lidt misvisende. Der burde retteligen stå – Lad os nu få taget opgøret med mediestøtte og medielicens. I så fald vil følgende Kaule argumentation falde fra hinanden:

  “Rationalet bag licensfinanseret public service og skattefinansieret mediestøtte tilhører en tid, hvor adgang til nyheder, oplysning og underholdning var underlagt en helt anden begrænset infrastruktur, end vi har i dag. Indtil midt i 90’erne var danskernes adgang til tv-programmer sparsomt repræsenteret ved få nationale tv-kanaler, og skrevne nyheder skulle trykkes på avispapir. Den tid er forlængst forbi, og begrænset udbud vil sandsynligvis aldrig igen blive en realitet – hvorfor rationalet bag public service ikke længere er et politisk validt argument.”

  Thi her er, hvorfor den tidligere DR-licens nu kaldes medielicens:

  “Medielicens (kaldes også bare licens) er en afgift/skat der i Danmark opkræves for besiddelse af TV- og radioapparater, samt tablets, smartphone og computer, som kan modtage billeder og lyd via internettet. … Og hovedparten af statens indtægter fra medielicensen går også til DR.”

  Så medielicens er faktisk en afgift/skat på brug af moderne teknologi!

 73. Af J Nielsen

  -

  “Det er min klare liberale holdning, at vi derfor burde sløjfe de knap 4,8 mia., vi i alt bruger på TV og mediestøtte og lade falde hvad ej kan stå.”

  Det vil føre til at de synspunkter der har flest penge i ryggen bliver trumfet igennem. Til gavn for de få, og til skade for alle andre.

  “Lad os nu få taget opgøret med mediestøtte og licens.”

  Lad os tage den med ro, og undlade slå hjernen fra i bar irritation over ikke at få sin vilje. Det skal ikke være nu. Der er ikke noget opgør i bestemt form. Det er sprogligt fup.

 74. Af Jan Petersen

  -

  Bortset fra det, så er det hele bare vanlig magthaver leg med ord. Tag et ord som licens, tilføj DR så er det pludselig DR-licens. Brug samme licens ord og tiføj medie, så er det pludselig medielicens. Men for ikke at forvirre almuen unødvendigt, så omtal stadig showet bare som licens. At de egentlig betaler afgift/skat for at bruge en computer, smartphone e.lign er en helt anden historie.

 75. Af Jan Petersen

  -

  Her i øvrigt et eksempel på det boulevard rendesten reality babes junk, DR bruger medielicens kr på. Jeg tvivler på, selv EB vil satse mediestøtte kr på det fis.

  “Udskældte feminister skriver ’ludermanifest’
  De kendte og udskældte medlemmer af ’GirlSquad’ skriver henover seks radioudsendelser et manifest, som blandt andet skal gøre op med luderbegrebet. Manifestet udkommer senere i bogform.”

  http://www.dr.dk/nyheder/kultur/boeger/udskaeldte-feminister-skriver-ludermanifest

  Men OK de tre “GirldSquird” får da udstillet sig selv, så det vil noget. Hvornår er i øvrigt P1 skiftet fra seriøs emne behandling til ren underlødig underholdning?

 76. Af P Christensen

  -

  Engang betød DR “Danmarks Radio”

  Idag står det for “Dagens Reprise”, “De Radikale” eller
  “Direktørernes Ragen-til-sig”

 77. Af Jan Petersen

  -

  DR er synonym for De Røde lejesvende. Det har det været så langt tilbage i tiden, som jeg husker (årgang 1950). Men muligvis er der en helt logisk forklaring på fænomenet. Tidligere undersøgelser har vist, at 80% af journalister er venstreorienteret. De øvrige 20% har selvsagt svært ved at gøre sig bemærket i den ulige fordeling. Problemet er i øvrigt generelt. Ikke blot er DR fænomen.

 78. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  “Er det rigtigt at man i USA har været enige om at medierne hellere skulle lyve og bedrage fremfor at fortælle sandheden? Hvem var de enige?”

  Det skrev jeg jo ikke…

  Men for nogle år siden afskaffede de amerikanske politikere reglen om, at amerikanske tv-stationers dækning af politiske nyheder skulle være “fair and balanced”, og det udnyttede især tv-stationen Fox til at udbrede udokumenterede rygter om politiske modstandere.

  Trump var en outsider, men han kom især ind i kampen, ved at gentage påstanden om, at Obama ikke var amerikaner, til bevidtsløshed – hvilket er en åbenlys løgn.

  Missionen lykkedes; mange af Trumps tilhængere tror stadig på påstanden om, at Obama ike er amerikaner, selvom Trump har dementeret den, hvilket blot viser, HVOR effektivt løgn og bagvaskelse desværre er i politik.

 79. Af R. Harald Kristiansen

  -

  I dag står der på Berlingskes forside, hvordan man kan gennemskue, om et museum er venstre eller højreorienteret. Her viser man så et billede af Statens Museum for Kunst, som man skulle tro var for alle. Kunne man forestille sig, at man udstillede billederne i rum med henholdsvis højre og venstreorienteret kunst. Ville det gavne og skåne skrøbelige højre og eller venstreorienterede. Jeg foreslår, at man ved hvert billede kunne placerer en pil, som fortæller, om billedet er for højre eller venstreorienterede.
  Det fik mig til at tænke på testen, hvor man kan se på en nyfødt baby, om den bliver venstre, eller højreorienteret? Har I prøver den?

 80. Af kurte nramfnus

  -

  …og stats-støttet religion. man siger at religion er en privat sag. Så lad os gøre det til en privat sag økonomisk. Staten skal IKKE betale for folks tro.

 81. Af R. Harald Kristiansen

  -

  PS
  Jeg glemte helt musikken. Her kunne man også lave særlig musik for højreorienterede og venstreorienterede. Nu glemmer jeg indvandrene. De kunne også få egen musik. På denne måde ville vi kunne bo og arbejde i et samfund fuldstændig uden ufred og leve hver for sig i fred og fordragelighed. Men hvad gør vi ved de radikale, som alle elsker at hade? Hvad gør vi for dem?

 82. Af Jan Petersen

  -

  Harald et link til den test please.

 83. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt hvis man gider læse de største danske MSM sites igennem, og egentlig bare nøjes med overskrifter – er der utallige eksempler på . . . . politisk bias, vinklet, manipuleret, fordrejet nyhedsstof. Noget af det uden tvivl plantet fake shit. Men hvad der er real vs fake kan ofte være uendelig svært at bedømme.

 84. Af J. Jensen

  -

  Hvorfor skal dette indlæg shadow bannes ?
  b.dk ?
  DR er en radikal karl marks kommunistisk bastion og har været det fra fødsel, nu med en uheldig alliance islamisme.
  Der formidler oplysning til det Danske folk, med en vinkling til kommunistisk radikal islam.

 85. Af J. Jensen

  -

  I et halvt århundrede. Enhver oplyst har bemærket, at radikale politikere som bliver vraget kommer til DR og få noget af “VORES fælles ” , dine penge lige fra inderen med hans skoletaske på ryggen, til tyrkeren oslem osv. osv. osv.

  Der er ganske nemt, som de færreste kan forstå (pga. DDR TV oplysning) :

  Hvilken fremtid ønsker du Daner ?

 86. Af J. Jensen

  -

  I et halvt århundrede. Enhver oplyst har bemærket, at radikale politikere som bliver vraget kommer til DR og få noget af “VORES fælles ” , dine penge lige fra inderen med hans skoletaske på ryggen, til tyrkeren oslem osv. osv. osv.

  Der er ganske nemt, som de færreste kan forstå (pga. DDR TV oplysning) :

 87. Af j Jensen

  -

  Hvad er det for en bot auto der styrer dette !
  En kommunistisk / islamistisk = stem : RV EL SF Å (et Europa i flammer )

  ET mini USA/EUUSA Uden demokrati = stem V LA NB (Som EU stræber efter)

  Et samfund i harmoni , et sundt socialistisk national konservativt samfund stem = S DF C (Hvis Mette, kan styre sit bagland )

 88. Af j Jensen

  -

  ok vi har en bot

  30.000.000.000 om året koster FUP flygtninge samfundet kun stigende, IKKE vestlig indvandring og vi taler om ALT andet.

 89. Af J. Jensen

  -

  Berlinske og deres fuck§ ing BOT – ¤ hvorfor.* skal vi betale til deres / Kbh. fest ?
  ¤ LUK第 DDR第 HIPPIE REDEN 第 KOMMUNIST SV第IN

 90. Af J. Jensen

  -

  笑,哭,亲吻,恋爱,奔跑,跳舞,滑板,自由自在, FUCK ISLAM 无拘无束,甩掉束缚,随时,找乐,想怎么穿就怎么穿,梦不停,做自己,因为这是一个大大的精彩世界。让我们尽情体验

 91. Af J. Jensen

  -

  De radikale venstre er nogle landsforrædere

 92. Af J. Jensen

  -

  Det gælder om , at ødelægge enhver debat.

  National konservative

  Nu kommer vi

 93. Af J. Jensen

  -

  自束缚,随时,找乐,想怎么穿就怎么穿,梦不停,做自己,由自https://www.youtube.com/watch?v=ISvzEnC8UFI我们尽情体验

 94. Af Arvid Holm

  -

  Velfærdsstaten servicerer dem, der hører til i nationalstaten, og svigter dem, der ikke hører til.
  Følgelig må velfærdsstaten stemples som et chauvinistisk og nationalistisk fænomen.
  DR må stemples tilsvarende, da mediet i alt væsentligt kun servicerer dem, der hører til i nationalstaten, da sproget udelukker andre.
  Men flertallet af de ansatte hos DR er, såvidt jeg ved, tilhængere af politiske partier, der fordømmer chauvinisme og nationalisme.
  Når adskillige af de ansatte alligevel påvirker befolkningen imod chauvinisme og nationalisme, falder dobbelmoralen i øjnene.
  De vil påvirke folk til at gøre, som de siger – ikke som de gør.
  Man skal bekæmpe chauvinisme og nationalisme – ikke arbejde for en chauvinistisk og nationalistisk organisation.
  Men lønnen er forbavsende høj, og den medfølgende overklasse-status skal man heller ikke kimse af?

 95. Af P Christensen

  -

  “Velfærdsstaten servicerer dem, der hører til i nationalstaten, og svigter dem, der ikke hører til”
  skriver Arvid Holm.
  Det er desværre forlængst blevet lige omvendt.
  Danskerne bliver plukket med en stadigt højere skat,
  for at “menings-eliten” kan lege globalt socialkontor og få lidt indre ro.

  Samtidig er Danmark som et nu tidligere velfungerende land
  på vej mod funktionelt kollaps.
  Sjældent har misforldet mellem pris og kvalitet været mere udbredt.
  Det skyldes flere ting:
  – for mange i den arbejdsdygtige alder er på bistand. Vi har endog importeret dem
  og skabt parallelsamfund der yderligere belaster og skaber negative behov.
  – for mange kolde hoveder/bureaukrater. Det er bl.a en konsekvens af ønsket
  om højere uddannelse, men også førnævnte..

  Ansvaret ligger bredt politisk
  De røde har forkastet lønmodtagerne, og de blå laver velhaver-socialisme.

 96. Af Kristoffer Hansen

  -

  Der er kun udenomssnak i dette blasfemiske bøssepik hul. Genindfør dødsstraffen, henret narkohandlende terrorister på Rådhuset på live reality-tv. Sådan undgår vi genudsender og nedskæringer i offentlige ydelser.

 97. Af Niels Larsen

  -

  Enig.

  Indfør dødstraf for mord, bandekriminalitet, gruppevoldtægt og terrorisme.

  Og terrorisme omfatter bl. a. stenkast fra motorvejsbroer.

 98. Af Hr. J HANS EN

  -

  Kære Fr. Kaule.
  Undertegnede har forsøgt, at indsætte indlæg hos din lakaj kollega, Hr.. Alex Vandopslag.
  Som sædvanligt pæne og velskrevne indlæg. Langt indenfor tantens retnings linier.
  Alligevel ser man ofte, at indlæggene ikke går igennem censuren.
  Kunne du venligst sætte Hr. Vanopslagh ind i tingene.
  En anden vigtig ting.
  Som hverken dig eller Hr. Vanopsla gh synes at være informeret om.
  I er jo indvandrere.
  Til jeres oplysning.
  En dansk præst hed Nikolai Frederik Severin Grundtvi g.
  Han var far til drengene Johan, Svend og Frederik.
  Nikolai Frederik Severin Grundtvig udtalte:
  Da har i rigdom vi drevet det vidt, når få har for meget og færre for lidt.
  Jeg frygter desværre Fr. Kaule og Hr. Vanopslag, at I aldrig er blevet integreret i det danske samfund.
  Eftersom I agiterer for en uhæmmet grådighed og en asocial adfærd.
  Hvor man træder på de svageste i samfundet.
  Det er trist.
  Idag ville I to næppe have kunnet gennemført prøven for at få indfødsret.

 99. Af B JE

  -

  Redigeringen på de fleste blogs er en hån mod læserne og bloggerne. Filtret sjofler de seriøse læsere/bloggere, og favoriserer tamme, tandløse og politisk “korrekte” indlæg. Nogle debatter censures 80-100%. Filtret skævvrider debatterne, og vi deltagere holdes tykt for nar.

 100. Af B JE

  -

  Hvad j ha n sen og li s be th sø re n sen skriver, bør ingen tage alvorligt. De er tilhængere af islamisering og kommunisme.

 101. Af Arvid Holm

  -

  Apropos min kommentar fra 24. September 2017 6:42.
  Når man er imod chauvinisme og nationalisme og alligevel påtager sig et job, hvor man primært skal servicere det nationale fællesskab, må man enten svigte sine idealer eller sjofle sit job.
  Idealerne påbyder at bekæmpe velfærdsstaten og fællesskabs-følelsen.
  Men de egentlige arbejdsgivere (befolkningen) betaler de ansattes løn i forventning om, at de ansatte gavner velfærdsstaten og fællesskabs-følelsen.

 102. Af Henning Svendsen

  -

  En propaganda station Med DDR ,som forbillede og de griner os op i det åbne ansigt !-gang på gang afsløres et frådseri uden lige men de har fat i den lange snor -ingen tør rører dem !-
  De er EU stemmen de er hu,manistens stemme og med den sædvanlige hånd dybt begravet i andres tegnebøger de er muslimernes stemme og de kriminelles stemme og de kan rolig fortsætte en EU domstol vil helt sikkert komme dem til undsætning
  Og deres mange plat udsendelser vil fortsætte uændret-flokke af medarbejdere som rejser rundt på jordkloden med opgaver som bare er en camoufleret daseferie
  Det værste ved DR er næsten deres total ligegyldighed overfor miljø og dyreværn

 103. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Det er ikke et opgør med den liberale verdensorden: Det er kun et opgør med de overnationale organisationers magt over de folkevalgte politikere, samt et forsøg på at stoppe den illegale migration.

 104. Af Ib Kyv

  -

  Er det fundamentalistiske islamister, eller demokratisk orienterede nationalister, der er den største trussel mod den liberale verdensorden?

  De danske Roligan-nationalister truer ingen; de er ikke krigeriske imperialister, og rejser mindst lige så ivrigt på ferie i andre lande, som erklærede internationalister og multikulturalister gør, og går selvfølgelig også ind for øget samhandel landene imellem – blandt andet fordi international samhandel mindsker risikoen for krig.

  Men de forsvarer folkestyret imod de overnationale organisationers forsøg på, at overtrumfe folkestyret, og tvinge os til at modtage de overbefolkede udviklingslandes kroniske og voksende befolkningsoverskud – og alle de store ulemper, dét medfører i form af terrortrusler og øget, social nød.

  Der er ingen, klarttænkende nationalister, der ønsker, at efterligne Nordkorea, og isolere deres land fuldstændigt fra omverdenen.

 105. Af J Ha nsen

  -

  AF IB KYV – 24. SEPTEMBER 2017 14:01
  “Der er ingen, klarttænkende nationalister, der ønsker, at efterligne Nordkorea, og isolere deres land fuldstændigt fra omverdenen.”

  Utallige højreekstremister herunder nationalister og DF tosser agiterer for, at Danmark skal melde sig ud af alle de konventioner og organisationer som Danmark er medlem af.
  Sådan agerer en småstat, hvor befolkningen er besjælet med en bizar blanding af storhedsvanvid og mindreværdskomplekser.
  De mennesker i regeringen og medierne som agerer således er naturligvis ikke klarttænkende.
  Det er populister og demagoger.

 106. Af Jacob Schønberg

  -

  DR TV skal begrænses til public service og betales over skatten –
  Til gengæld så forestiller jeg mig at debatprogrammer og folkeoplysning skal indkøbes i konkurrence hos forskellige private medievirksomheder !
  Pressen har udenrigskorrespondenter og dygtige journalister der sagtens kan lave bedre tv end det vi er tvunget til at betale for !
  Når menneskert sidder og snakker i munden på hinanden , så er det ikke TV, men derimod Radio.
  TV viser billeder og det glemmer DRTV når de laver debat

  Om regeringen så beslutter at støtte den klassiske musik og TV serier og film er så et andet spørgsmål der ikke vedrører den tvungne og uretfærdige TV og medielicens

 107. Af Ole Mikkelsen

  -

  Lad os hellere får taget et opfør med de højredrejede tosser herinde.
  På møddingen med dem som det er sket og vil ske med alle de andre fascister.
  DR er med til at sikre lødigheden i tv.

 108. Af Knud K. Hansen

  -

  DDR tv / kommunisterne er med til at ,islamisere driver lønninger ned og starte ny Europæisk krig. ( våben får vi fra Putin)

 109. Af Knud K. Hansen

  -

  Ikke hvis men når..
  Hele MSM har hjernevasket folket , heldigvis har folket forstået , at EU og de ikke folkevalgte 6 “præsidenter” er = deep USA .- som TRUMP forsøger , at —–

  Det er ikke længere “hipt” , at være en pis lugtende hash rygende “globalist”, I har ikke forstået at , FOLKET er vågnet.

  NU kommer VI

  Derfor I ..!!! også blokere for den NATIONALE

  Bloker også ” vi optager ALT” , fordi denne post overtræder b.dk “Ytring ? folket ?

Kommentarer er lukket.