Når bæredygtighedsfanatismen skader miljøet

Af Alex Vanopslagh 44

 

København er en grøn by. Og en på en lang række parametre er det på en fornuftig måde. Det er en cykelvenlig by, hvor det er trygt, nemt og bekvemt at cykle. Vi har verdens mest miljørigtige affaldsforbrændingsanlæg på Amager. Vi arbejder med at klima- og skybrudssikre byen til fremtiden. Der er masser af eksempler på, at bæredygtighed og sund fornuft kan gå hånd i hånd. Men balancen er godt i gang med at tippe. I den forhippede jagt på alt, hvad der er grønt, smart og bæredygtigt, er vi ved at smide vores grønne, organisk nedbrydelige barn ud med badevandet.

 

Desværre har bæredygtighedsbevægelsen udviklet sig til en fanatisk og næsten religiøs sekt, hvor den grønne symbolik og de gode hensigter er vigtigere end de reelle effekter, mens de politiske modstandere skal udskammes. Der er brug for mere end Svanemærket for at forhindre den allergi, man tilsyneladende har over for at underkaste sine grønne tiltag en saglig miljøvurdering. Her er tre eksempler på tiltag, der skulle forestille at gavne miljøet, men hvor symbolpolitikken vandt over fornuften.

 

 • Kabell-spanden til ingen verdens nytte

Det er næppe gået mange københavneres næser forbi, at de har fået en kommunal køkkenkurv fra Morten Kabell. En grøn Kabell-spand. ”Nu bliver det nemmere at være grøn” skrev Morten Kabell i et brev, sammen med en masse andre påstande om, at nu var frelsen på jord ankommet med den lille grønne biospand.

 

Jeg lavede for en måneds tid noget sjov med Morten Kabells spand, der blev hastet ud til 300.000 københavnere lige op til et kommunalvalg. Jeg påstod, at det ville være lige så godt for miljøet at bruge affaldsspanden som en smart hat eller toiletspand som at bruge det til madaffaldssortering, nu hvor vi alligevel havde verdens mest miljørigtige affaldsforbrændingsanlæg på Amager.

 

Det røg jeg en tur i Detektor for. De havde nemlig fundet nogle eksperter, der gav mig ret i, at det ville være mere klimavenligt at sende vores affald til forbrænding. Eksperterne sagde også, at det ville være energieffektivt.

 

Til gengæld påpegede de, at der særligt i fremtiden vil være nogle fordele ved madaffaldssorteringen – eksempelvis at vi kan genanvende fosfor. Det er dog i mellemtiden kun 1,5 % af den samlede brugbare fosfor i HELE Danmark, der kommer fra vores madaffald. Det er en meget lille miljøgevinst. Og desuden ankom spanden jo ikke i fremtiden, men i dag, hvor disse fordele ikke findes. Ligesom man ikke kan flytte ind på 5. sal i en bygning, der ikke er bygget endnu, kan man ikke føre miljø- og klimapolitik med tiltag, der ikke virker endnu.

 

Og på den måde kan vi vist roligt konstatere, at jeg havde ret i, at Kabell-spanden er dyr symbolpolitik, der skal give rare mavefornemmelser hos bæredygtighedsfanatikerne. Men det er fuldstændig ligegyldigt, for bybilledet er plastret til med kommunale kampagner (for dine skattekroner) om, at genbrug er guld. Og så er det sådan det er.

 

 • Kommunalt storindkøb af økologi – og mindre plads til naturen

 

Københavns Kommune har besluttet, at 90 % af kommunens madindkøb skal være økologisk. Det røde Ø-mærke er nok det tætteste, vi kommer på et symbol for den pureste godhed her i denne syndige verden.

 

Hvis vi altså lige ser bort fra, at økologisk produktion er langt mindre klimaeffektivt end konventionel produktion. Og hvis vi lige ser bort fra, at økologisk produktion optager meget mere plads af naturen, som så ikke kan bruges til rekreative formål, uberørte naturområder eller til byudvikling (gys! Ikke flere billiger boliger!). Og så skal vi også lige se bort fra, at eksperter i både ind- og udland ikke kan blive enige om, hvorvidt de økologiske fødevarer overhovedet er sundere end konventionelle madvarer.

 

Og så kan det godt være, at man vægter andre årsager til at købe økologisk så højt, at man er ligeglad med klimaeffekten lige præcis hér, men at kunne ignorere den slags er et privilegium, den rødgrønne adel holder for sig selv – vi andre skal i hvert fald konstant udskammes for ikke at gå nok op i (dvs. tale nok om) klimaet.
Men pyt med det, for vi er altså lige i gang med at frelse jorden med økologi. Og det er slet ikke relevant at nævne, at det er en konspiration mod de københavnske skatteydere, som naturligvis sidder med regningen for de dyrere økologiske produkter, for noget så ligegyldigt som andre folks penge kunne naturligvis ikke være mere ligegyldigt, når de gode mavefornemmelser skal plejes.

 

 • Væk med parkeringspladserne – og ind med trafikosen

 

Københavns Kommune har over de sidste 20 år nedlagt 20.000 parkeringspladser. Sådan! Så fik vi lige løst problemet med bilos og partikelforurening. Nu kan bilisterne ikke parkere bilerne, og så kan alle bekvemmelighedsbilisterne jo bare hoppe på cyklen ligesom os andre frelste, der godt ved, at det kun er dårlige mennesker, der ikke kan vælge bilen fra.

 

Men hvorfor er partikelforureningen og trafikproblemerne dog kun steget? Kunne det tænkes, at bilerne optager mere plads ude på vejene, fordi de desperat kører rundt efter en parkeringsplads – og derved bidrager til mere trafik og øget forurening?

 

Nej, det kan ikke passe. Så skulle de jo vælge at køre bil, fordi de ikke kan få hverdagen til at fungere på en ladcykel. Det lyder som noget, de borgerlige kunne finde på at påstå. Lad os nedlægge flere parkeringspladser, så skal vi nok få løst problemet, synes at være mantraet.

 

Jeg har ikke så meget respekt for hensigter, hvis de ikke bakkes op af tilsvarende resultater. Man bedriver en decideret destruktiv miljøpolitik, hvis man hypper sine kæpheste uden overhovedet at interessere sig for virkningen. Miljøpolitik uden miljøgevinster er ikke andet end beskæftigelsesterapi for grønne korsriddere på et korstog uden nogen egentlig destination.

 

Den mest oplagte indvending til min kritik er naturligvis at forlange at vide, hvad jeg og Liberal Alliance så dog vil gøre for miljøet. Og det er jo simpelt: Vi kunne starte med at droppe den grønne symbolpolitik, der er bæredygtighedsfanatismens adelsmærke, så er der allerede plus på miljøkontoen. Dernæst efter kan vi fortsætte med de initiativer, som vi ved har en virkning: Fuld udnyttelse af kapaciteten på Amager Forbrænding. Fortsætte med at bygge supercykelstier der, hvor de mangler. Strengere krav til partikelfiltre på busser. Intelligente lyskryds, der kan få trafikken til at glide mere. Fremskyndelsen af arbejdet med en havnetunnel, der kan få gennemkørende trafik under jorden frem for inde i byen.
Lad os droppe fanatismen og sikre en grøn by med fornuften i behold.

44 kommentarer RSS

 1. Af Lisbeth sørensen

  -

  Den sidste regering lavede en undersøgelse der viste at Danmark ville kunne tjene langt flere penge på landbruget ved en loo% økologisk omstilling..Deri slet ikke indberegnet de mindre følgesygdomme fra kemikalier mv. og dermed færre sundhedsomkostninger og bedre livskvalitet…

  Danmark er verdensleder i grøn teknologi per capita. Den siddende regering er ved at sætte dette over styr, ved kun at lytte til mæersk og deres fossile agenda. Dette ændres nok lidt nu Maersk oil nok er solgt.

  Jeres had mod alt grønt og støtte til fossile tanker på den borgerlige fløj, hører stenalderen til…Udvid horrisonten og kom op på niveau med det vidende menneske…

 2. Af Lisbeth sørensen

  -

  Er naturligvis kun dårlige borgerlige mennesker der ikke kan vælge bilen fra…

  Hvorfor skal københavnske børn forgiftes fordi den fremmede vanlosalg ønsker at køre i en ekstremt forgiftende bil og ose børnene i børnehøjde?

  Han må finde fornøjelse i børnedrab andet sted..Måske i det virtuelle univers?

 3. Af bjarne frederiksen

  -

  L is be th går både ind for invasion, islamisering og rødradikal fascisme. På een gang. Desuden ønsker han at drukne blogdebatterne i løgnagtigt vås. Hvorfor får denne net-trold og støjsender mere plads end alle andre?

 4. Af bjarne frederiksen

  -

  Det er rigtigt at fanatisme omkring miljøet oftest fører til uheldige beslutninger. Desuden synes visse fanatikere omkring klima, co2, radikal humanisme, menneskerettigheder, EU-herligheder, ligestilling og tvangsdigitalisering osv. at lide af tunnelsyn. De synes at se på verden gennem et paprør. Hvorved de oversér en lang række af alvorlige problemer og trusler, som er farlige og mere aktuelle end deres utopiske drømmerier om at styre og beherske klimaet, Afrikas problemer osv. Se snaphanen og den korte.

 5. Af bjarne frederiksen

  -

  Rettelse: trusler som er farligere og mere aktuelle end madaffald og traditionelle dyrkningsmetoder osv.

 6. Af Lisbeth sørensen

  -

  Pre.ben du har fået 3 psykiatriskeindlæg på….Undertegnede kun 2 saglige indtil nu..

  Ingen frygter som bekendt en tåbe, mm. han er bevæbnet? Og det er du jo ikke på den mentale måde ihvertfald.

  Pre.ben må da gerne fortsætte med at rode rundt i folks skraldespande, hvis han ønsker det..Personligt ønsker jeg friske, økologiske grøntsager til mig selv.

 7. Af Jesper Lund

  -

  Ifølge miljøstyrelsen er genanvendelse af affald vigtigere end energiudnyttelse af affald. Ved at adskille bioaffald fra anden affald, får man bedre mulighed for at genanvende dette ikke-biologiske affald, da det ikke er svinet til med bioaffald.

  I Ballerup sorterer vi affaldet i følgende kategorier:biologisk, papir, glas, plastic, metal og restaffald.

  Rom blev ikke bygget på én dag. Fremtidens udnyttelse af affald starter i dag.

  Og udnyttelse af bioaffald til biogas kræver at man har noget bioaffald at udnytte.

 8. Af Jesper Lund

  -

  “Ligesom man ikke kan flytte ind på 5. sal i en bygning, der ikke er bygget endnu, kan man ikke føre miljø- og klimapolitik med tiltag, der ikke virker endnu.”

  Man kan heller ikke begynde at genanvende ikke-biologiske affald så længe det er svinet til med bioaffald eller begynde at producere biogas fra bioaffald, hvis man ikke har noget bioaffald.

 9. Af mogens hansen

  -

  Det er fantastisk så klog LUND altid er. F.eks. har han netop oplyst at man ikke kan flytte ind på 5. sal i en bygning der endnu ikke er bygget. Og i tidens løb har han serveret mange andre forbløffende “nyheder”. Hvad skulle vi dog gøre uden lund og lignende typer.

 10. Af Allan Christensen

  -

  Det er en ulykke af dimensioner om traditionel teknologiudvikling, herunder udvikling af kemiske sprøjtemidler, ikke har bidraget til et økologisk mindre uansvarligt landbrug, og til at vi på så kort tid har kunnet få så megen velfærd, pædagogik, miljøteknologi og social retfærdighed med så uventet få ødelæggende konsekvenser for naturen, folkesundheden, dyrevelfærden og vore efterkommeres fremtidsudsigter til følge.

 11. Af Allan Christensen

  -

  Et samfund der forbyder brugen af kunstgødning, kemiske sprøjtemidler og GMO til produktion af fødevarer og andre produkter det vælger at kalde økologiske, er et samfund der hverken interesserer sig for økologi, natur eller sine efterkommere og den fremtid det stiller dem i udsigt.

 12. Af michael petersen

  -

  Det er klogt af en befolkning at følge med i hvad der sker i samfundet. Især hvis den prøver at påvirke udviklingen i positiv retning. Men hvis man snæversynet og fanatisk kun går op i hvad der sker på eet enkelt område, stirrer man sig nemt blind på dette områder, og glemmer at der er meget andet af betydning. Dem som kun går op i klimaet, økologien, kvindesagen, verdensredning osv., risikerer at gøre sig selv til fanatikere og tåber.

 13. Af michael petersen

  -

  Det er hvad der er sket i Sverige, hvor mange feminister har stirret sig blinde på verdensredning, ligestilling, klima og menneskerettigheder mv. Hvad deres eget land og deres egen befolkning havde brug for, for at deres velfærd, kultur og civilisation kunne bestå, blev glemt. Derfor er Sverige i dag et samfund i frit fald. De utopiske fantaster har skabt tilstande som er vanvittige, dødbringende og altødelæggende.

 14. Af michael petersen

  -

  Herhjemme har man længe satset på verdensredning og andre radikale mærkesager. Resultatet er kæmpestore migrationsproblemer. Omkostningerne løber op i over 200 milliarder kr. om året, og blandt konsekvenserne er massiv kriminalitet og at der nu spares så meget på velfærd og sundhed til danskerne, at tusindvis af arbejdsløse, hjemløse, syge, voldsramte, ældre og trafikofre mv. får en så forringet og nedskåren hjælp, at de invalideres eller dør. Danskerne er nu 3. rangs borgere i deres eget land. Se den korte, snaphanen og 24nyt.dk. Og læs afslørende bøger og artikler om de uhyggelige og rædselsfulde forhold der flere steder er opstået i sundhedsvæsnet.

 15. Af michael petersen

  -

  SVENSKE TILSTANDE ER NU PÅ VEJ TIL DANMARK. (INDLÆG I Fi…..)

 16. Af P Christensen

  -

  København “er en cykelvenlig by, hvor det er trygt, nemt og bekvemt at cykle”
  skriver blogskribenten,

  Nej, København er et nedslidt hul i jorden, hvor det skriger til himlen at
  man i årtier har brugt sine penge på meget andet end infrastruktur.

 17. Af M Jørgensen

  -

  Der er masser af muligheder hvis man ønsker at transportere sig på cykel rundt i København og omegnen.
  Eksempelvis den grønne sti der går fra Roskildevej /Dalgas boulevard ind over Frederiksberg og indre og ydre Nørrebro.
  Eller prøv Grønsdalsparkerne, Valby og Vigerslev parkerne, hele fælledområdet på Amager siden – Damhussøen med tilhørende eng og dal osv osv.
  København er ikke kun et nedslidt hul i jorden , men så meget andet hvis bare man bevæger sig ud af sin comfort- zone der for manges vedkommende er deres bil.
  Men indrømmet der foregår utroligt meget vejarbejde som skal fremtidssikre byen , og som er til daglig irritation for rigtig mange af os som bor her.

 18. Af lisbeth sørensen

  -

  En livlig diskussion om liberal alliances rød-grønne planer for fremtiden?

  Naturligvis også totalt hult, og falskt…

  Selvom den fremtidige økonomi vil blive langt større viA en total grøn omstilling, kan disse købes af det fossile sugerør..Som indlægget naturligvis beviser også..Deres egen tegnebog er vigtigere end den samlet tegnebog med andre ord….

  Pr.ebe.n har nu skrevet 10 ud af 17kommentarer…Jeg 3..Ingen af af os stemmer på dig…Ak den poltiske indflydelse? Ha, Ha..

 19. Af Jan Petersen

  -

  Den vanlige håndfuld fake navne, net trolls og debat sabotører der ødelægger alle Berlingske blogs kommentarspor. Er det virkelig så svært at styre en simpel blog fri for helt elementær primitiv – debat forurening? 🙁

 20. Af PrebenF1 Jensen

  -

  jan skriver aldrig debat relevante kommentarer..

  Normalt drejer de sig om at fly ikke fløj ind i tårnene..Eller at andres ytringsfrihed skal fjernes…En købt Russisk trold fra pattaya formentlig? Andre er enige? Kun debat relevante kommentarer i B?

 21. Af Pr.eb.e.nF.1 Je.n.se.n

  -

  ja.n skriver aldrig debat relevante kommentarer..

  Normalt drejer de sig om at fly ikke fløj ind i tå.rnene..Eller at andres ytrin.gsfrihe.d skal fjern.es…En købt Russisk tr.old fra pat.ta.ya formentlig? Andre er enige? Kun debat relevante kommentarer i B?

 22. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt har opdigtede fake navne, net trolderi og debat sabotage intet med ytringsfrihed at gøre. Det er vel blot udtryk for almen primitiv plat dumhed!

 23. Af b jensen

  -

  Iflg. en kronik i Berl. “Begår Frankrig selvmord?” har feminister og munkemarxister mv. infiltreret medieverdenen, og resultatet er en svækkelse af økonomien, demokratiet, lov og orden og den almene trivsel, velfærd og sikkerhed.

 24. Af b j

  -

  23.18 og 23.19 er falske kommentarer skrevet af trolden l is be th.

 25. Af Jan Petersen

  -

  To Berlingske blogs kører tilsyneladende nu OK. Mangler blot “kapitalens lakajer” til at rydde lidt op i “fake shit” 🙂

 26. Af Finn Bjerrehave

  -

  Grøn min barndoms København, endda uden miljøproblemer, kun efter år 2000 kom det grønne på den politiske dagsorden, og klimaet i København er blevet et problem, altså kul kraft boligopvarmning samt biler uden Kat samt Diesel uden Partikelfilter i mine første 55 år i København uden problemer, og jeg er taknemmelig.
  Fake -Nak & Æd. Finn Vig

 27. Af c hansen

  -

  Forstår ikke hvad ja n p mener. Alt i alt er f ilt ret da ikke begyndt at virke mere fornuftigt. Saglige, kritiske og grundige/længere indlæg blokeres nærmest hver eneste gang. På alle blogs.

 28. Af Finn Rasmussen

  -

  AF B J – 2. NOVEMBER 2017 11:37
  23.18 og 23.19 er falske kommentarer skrevet af trolden l is be th.

  Ja. Det er sgu temmeligt dumt at skrive under andres navne når man er ordblind i invaliderende grad.

 29. Af Finn Rasmussen

  -

  Pædofili skal være lovlig..Jeg skal have ret til at hente drenge ved grænsen, og tage dem med hjem til kælderen…

  Før i tiden skrev jeg i navnet Pædokim…Nu hedder jeg Finn…Er PET agent, international forretningsmand og bistandsklient. I min fritid smider jeg hjemløse fra bænken ..

 30. Af Finn Rasmussen

  -

  “forstår ikke hvad jan mener”

  Mærkeligt…Nu hvor pre.ben og jan er en og samme?!

  Prøv at koordinere de hjernehalvdele og personae…Når jan siger “tag en køkkenkniv og find røde kvinder” , så lyt til pre.ben der i modsatte hjørne siger “Jeg må hellere indlægge mig selv i dag, og tage nogen piller”…

 31. Af Finn Rasmussen

  -

  “forstår ikke hvad ja..n mener”

  Mærkeligt…Nu hvor pre.b.en og ja..n er en og samme?!

  Prøv at koordinere de hjernehalvdele og personae…Når ja..n siger “tag en køk.kenkniv og find røde kvinder” , så lyt til pre.b.en der i modsatte hjørne siger “Jeg må hellere indlæg.ge mig selv i dag, og tage nogen p.iller”…

 32. Af Finn Rasmussen

  -

  “forstår ikke hvad ja..n mener”

  Mærkeligt…Nu hvor pre.b.en og ja..n er en og samme?!

  Prøv at koordinere de to hjernehalvdele og personae…Når ja..n siger “tag en køk.kenkni.v og find rød..e kvinder” , så lyt til pre.b.en der i modsatte hjørne siger “Jeg må hellere indl.æg.ge mig selv i dag, og tage nogen p.ill.er”…

 33. Af Finn Rasmussen

  -

  Få nu lukket ned for tossen lis bet h og hans bizarre fantasier skrevet i andres navne.
  Manden er jo tydeligvis sindslidende i svær grad.

 34. Af a. Bierce

  -

  Enig med Finn Rasmus sen.
  De skal være lovligt at være pædofil.
  Og nazis t.
  Alle kigger skævt til os.
  Hvorfor skal vi rejse til Pathaya for at have vores rettigheder?

 35. Af c hansen

  -

  F ilt ret tolererer ikke en lang række ord der beskriver at hvad der foregår i Paris, London, Malmø og Gøteborg osv., af te r ro r og kr i mi na li tet, også er begyndt at foregå i Danmark.

 36. Af c hansen

  -

  Sobre, oplysende og højaktuelle indlæg forsvinder i den blå luft. Men læs sn ap ha nen og den kort e a vis.

 37. Af c hansen

  -

  Bæredygtigheden på velfærds- og sundhedsområderne er også ved at forsvinde. Resultatet er at patienter og pårørende rammes af den ene tragedie efter den anden. Og unødvendige dødsfald kan nu tælles i tusinder. Borgens “reformer” er skandaløse og dræbende. Hvad bilder ministrene og partierne sig ind?

 38. Af c hansen

  -

  Danmark begynder at ligne Tyskland i trediverne, hvad angår behandlingen af sygdomsramte mennesker. Også behandlingen af andre svage grupper er en skændsel. (ældreplejen nedspares igen og igen, og arbejdsløse, fraskilte, voldsofre og boligsøgende svigtes af politikerne og juristerne)

 39. Af c hansen

  -

  Både V, K, DF, SF og S samt de tre radikale partier synes at have en kold og kynisk holdning til almindelige danskere. Folkepensionister snydes år efter år. Hospitaler, skadestuer, skoler, busruter og meget mere lukkes. Mænd er retsløse ved en skilsmisse, børn gøres faderløse. Voldsofre hånes. Erstatninger for personskader og årelange lidelser er ofte latterligt små. DK er det nye sodoma og gomorra.

 40. Af c. hanSEn

  -

  Og henvender man sig til et hospital for at klage over tortur og misrøgt af familiemedlemmer.
  Og kedelig morgenmad.
  Så risikerer man at blive tvangsindlagt. Og lagt i en spændetrøje.
  Det har jeg prøvet utallige gange.

 41. Af Benny Banan

  -

  Vanopslag er Liberal.
  Og ønsker at skrue tiden halvtreds år tilbage.
  Til kulfyring, osende biler og affald liggende i bunker i rendestenene.

 42. Af Finn Rasmussen

  -

  C.Ha…nsen…

  Jeg er absolut enig med dig pre…b….e.n..

  Og hvorfor har du nu fortalt dem at at jeg-dig, Jan og C.H.an.sen er samme person?

  Husk nu hvad vi aftalte?…Ikke noget med at fortælle om os andre derinde!..Der er plads til os alle på samme tid og sted!

  “Af Be.nn.y Ba.na.n – 2. november 2017 18:49

  “Vanop.slag er Li.beral.
  Og ønsker at skrue tiden halvtreds år tilbage.
  Til kulfyring, osende biler og affald liggende i bunker i rendeste.nene.”

  Helt enig! Han bor selv i forstaden, og har ikke børn der går rundt i osehøjden i den indre by..Og er naturligvis ligeglad med disse børn som alle libera..lister…Interessere sig kun for egne børn.

  Måske man kunne ønske at de interreseret sig for naboens børn også, i det idylle samfund? Koster ikke meget at praktisere “loving and kindness”…Og er en vindere for alle over tid.

 43. Af Benny Banan

  -

  Blogger Vandopslag er ultra liberal.
  Og de eneste grønne områder som han ønsker, det er roemarker.
  Med motorveje ført igennem

 44. Af Lim Karsen

  -

  Køb bananer køb bananer køb bananer her hos mig,
  Kom kun nærmere kære frue- de blir sgu ikke snydt af mig.

Kommentarer er lukket.