Passer du godt på dig selv?

Af Lilian Parker Kaule 41

Livet er kort, og passer man ikke på sig selv, bliver det endnu kortere. Der er ingen hædersmedalje til den, som har udholdt flest pinsler på job, i parforholdet eller i livet.

Jeg arbejder med anbragte børn og unge i Singapore. Det er et arbejde, som er lige så spændende og livsbekræftende, som det kan være opslidende og frustrerende. Jeg arbejder sammen med ildsjæle, som brænder så meget for deres arbejde, at det ikke er unormalt, at de til sidst selv brænder ud. Så sent som i dag måtte en kollega smide håndklædet i ringen, drønærgerligt, men ikke overraskende.

Desværre er der intet unikt over arbejds­miljøet. Jeg har også arbejdet i det offentlige hjemme i Danmark. Der var sygefraværet også højt. Heller ikke sektoren har patent på stress og udbrændthed, det findes alle steder.

Spørgsmålet er, hvem der har ansvaret for det gode arbejdsliv? Er det politikerne? Er det fagbevægelsen, arbejdsgiveren eller er det os selv? At sige til en stressramt, at han eller hun har ansvaret for at passe på sig selv, er som at sige til en mand på 180 kilo, at det er hans ansvar at tabe sig – det lyder tarveligt, men ikke desto mindre er det sandt.

Tilbage i januar spurgte jeg i et blogindlæg, hvorvidt det er et politisk ansvar, når hjernen kommer på overarbejde.

Jeg fremhævede, at det politiske ansvar går på at skabe bedst mulige overordnede rammer uden at definere det gode arbejdsliv. Ansvaret for at passe på os selv ligger til syvende og sidst hos os selv. Det betyder ikke, at det nødvendigvis er let, og det betyder ikke, at man er skyld i, at hele det mentale korthus ramler, men jo mere afklarede vi er, desto mindre tid spilder vi på at gå og vente på, at nogen kommer og redder os.

Når den eksistentialistiske, liberale fane bliver hejst, er et hyppige modsvar, at verden bliver et koldt og kynisk sted at leve, hvis vi kun kerer os om os selv og ikke kan regne med hinanden.

Vi skal sige til og fra

Jeg tror dog ikke, at personligt ansvar går hånd i hånd med egoisme og skepsis. Af samme grund instruerer stewardessen dig ikke i at tage din egen iltmaske på først, fordi du er en egoist, som er ligeglad med andre, men fordi du er en ringe hjælp for din sidemakker, hvis du selv er besvimet.

Vi passer på os selv ved at sige til og fra. Det lyder måske banalt, men jeg skal hilse og sige, at »de som har svært ved at sige fra«-klubben har medlemmer en masse.

Det kan være svært at sige fra af mange forskellige grunde. Andres forventninger (nogle gange også de usagte), egne forventninger, frygt for konsekvenserne og så videre.

I min rolle som psykolog bliver jeg ofte konfronteret med – og forundret over – hvor megen magt, frygten for det uvisse har. Folk foretrækker en utilfredsstillende situation, som er velkendt, fremfor muligheden for en tilfredsstillende situation som er ukendt.

Livet er kort, og passer man ikke på sig selv, bliver det endnu kortere. Der er ingen hædersmedalje til den, som har udholdt flest pinsler på job, i parforholdet eller i livet.


KLIK HER OG FØLG MIG PÅ FACEBOOK

KLIK HER OG FØLG MIG PÅ TWITTER

41 kommentarer RSS

 1. Af svend jensen

  -

  “I min rolle som psykolog bliver jeg ofte konfronteret med – og forundret over – hvor megen magt, frygten for det uvisse har. Folk foretrækker en utilfredsstillende situation, som er velkendt, fremfor muligheden for en tilfredsstillende situation som er ukendt.”

  Det er derfor vigtigt at de uvedkommende folkeslag ’smugles’ langsomt ind i Danmark. Det danske folk vænner sig til den utilfredsstillende masseindvandring. En dag bliver den så velkendt.
  Og vips – en skønne dag er flertallet af danskerne udskiftet, fordi de ikke ville/kunne håndtere en utilfredsstillende situation. Det ved de menneskesmuglende politikere.

 2. Af Martin Jørgensen

  -

  Lillian Parker Kaule som jeg læser dit blogoplæg , så bekræfter det reglen om at hvis du vil lære og udvikle dig , så rejs væk fra andedammens smålighed og snadren.
  Men virkeligheden her i Danmark hvor du efterlyser et ansvar – peger efter min opfattelse på et offentligt effektiviseringskrav på 2% om året. Og det rammer især de plejekrævende områder hårdt- det er desværre de sørgelige kendsgerninger .

 3. Af kim hansen

  -

  Teknisk uheld, eller hvad? Næsten samtlige kommentarer, ca. 48 stks. (?), er forsvundet…?

 4. Af benny b..

  -

  Fint at alle indlæg indsat af den fordrukne lille mandsling og charlatan lem che er fjernet.

 5. Af lars møgsvin Svindler løkke penge i lommen korrupt

  -

  Inger Støjberg er en nazi so.

 6. Af Fr liz.. søørenseen

  -

  Så blev lemchenriet sat på plads historisk endnu engang. Det er som om at hvert ord han ytre er falskt, og ikke gennemtænkt????

  “Af samme grund instruerer stewardessen dig ikke i at tage din egen iltmaske på først, fordi du er en egoist, som er ligeglad med andre, men fordi du er en ringe hjælp for din sidemakker, hvis du selv er besvimet.”

  ingen har vel heller sagt, at hvis kaule sad i flyet med sine børn på hver side, og at deres liv kunne reddes hvis de havet fået iltmaske på først, så ikke ville tage sin egen maske på først?

  Overført samfundmæssigt, ville enhver konservativliberalist opføre sig ligeledes. Hvis børnene ikke var deres egene, havet de også stjåldet deres masker, og gemt dem som ekstra sikkerhed. Sådan så meget.

 7. Af fr lizzebeth søreensenn

  -

  Det må man nok sige..Alle mine kommentarer er fjernet af fremmedarbejderen. Så luk bare..Godt nok at pre.bens blev fjernet men..

  Viser vel blot at der ikke er langt fra psykolog til psy.kopat? Engang havet 20 psykolog studerende over 3 måneder. Og beviste for mig påstanden her. Alle s.yge. Er en grund til at de studere kvaksalveriet?

 8. Af fr lizzebeth søreensenn

  -

  Nu er kaule jo ikke dansker. Så det er vel forståligt at hun arbejder i Liberalistparadiset på vores regning?

  Alle disse udlændninge må ud. DK har ikke plads til flere. Vores ateistiske samfund bliver ødelagt af dem. De må hjem. Ingen får dansk statsborgerskab vis troende i fremtiden, eller nasser. Lad os stemme om det? Skal kaule blive, eller hjem til peru-tyskland?

 9. Af fr lizzebeth søreensenn

  -

  Føler det dybt bekymrende at vi uddanner fremmede kvaksalverpsykologer som kaule ,Som andre fremmede i vores undervisningssystem.

  Dette må straks stoppe. Ikke at HDP er bedre. Man han er dog trods alt etnisk dansker. Og ellers skulle han vel blot have været gayparade organiser? Som nok er mere brugbart..Men I forstår nok..Især nordiske borgere er dyre her. Især fra island..

 10. Af lizze sorenseen

  -

  Jeg arbejder med anbragte børn og unge i Singapore”

  Forfær..deligt. Med andre ord gavner du ikke landet. Formentlig Dansk betalt-støttet på den ene eller anden måde. Med andre ord..Blot endnu en udl.æninge der m alker DK.

  En r .ig frem. med li.bera.list som blog..geren, der na..sser på danskeren og har sit på det tør..re via farspenge, er vel ikke den oplagte person til at bedømme stre.ss? Du er jo i sk..ånejob, og behøver ikke arbejde nogen steder. Hvorfor uddanner vi cha.rlatanpsy.kologer fra udla.ndet i DK? Stop det. Nu.Er vel gr.ænser for hvad vi skal udstå?

  Sin..gapore er liber.alisthoved.staden. Et af de mest afst..umpet samfund i verden. . Naturligvis helt naturligt at hun bor der. Fjern ellers pr.e. bens ovenover evi..ndeligeæ.vl…Tak.

  Naturligvis må der en stra..m indv.andring til. Skolerne fyldt oo med islæ.ninge og pe. ruvaner mv. på Dansk S..U der fratager ægt.edans. kerne S..U, udda..nnelse og jo.b. Der må lukked ned for videre indva.ndring nu
  . Alt for mange er ankommet. Og ødel.ægger Danmark alle med deres libe..ralisme, og n.a..sse.ri.

  Der skal helt og altdeles lukkes ned for alle nu. Det er sidste udkald før æg..tedanskerne bliver en minoritet..
  Man kan starte med at lukke ned for rel.igi..øses tilgang til stat.sborgerskabet? Dette ville fjerne de fleste jø.der, Lat..inamerikanere, mus..limer, sy.deuropæriske og øs..teuropæriske.

  DK er et at.eist.isk land…..

 11. Af lissebethians sørensen

  -

  “Pa..sser du godt på dig selv”

  No..rmal fa..kenew.s frali.ber.alis.ter. Kun eg..en inter..esse intere..ssere. Er internatio..nalis..ter. Har intet la..nd udov..er sk.a.tt.elyl.ande.

  ” Når den eksis.tential.istiske, lib..erale fa…ne bliver hej..st, er et hyppige mods..var, at v..erden bliver et ko..ldt og ky..nis..k sted at lev..e, hvis vi kun kerer os om os selv og ikke kan regne med hinan…denJeg tror dog ikke, at pers..onligtan..svar går hå.nd i hå..nd med eg..o..is.me og s..kep..sis. ”

  Nej d..a. Hvorfor sk..ulle fol..kelig ske..psis være relet..eret til e.go..isme? Nogen har h..ørt en vil..dere p.åstand.? 🙂

  Og hvo.rfor skulle kun interr..esere os for os selv føre til et væ..rre sam..fund? Hvem har hø rt saa vil dledende en påsta.nd før? 🙂……………

 12. Af Rune Lund

  -

  Vores blogtransevestit er et trist eksempel på, hvor langt ud hashmisbrugere kan komme, uden at opdage det selv.

  Hvad med at lade ghettoplanen omfatte Christiania, så vi kan indgå flere tragedier af den slags?

 13. Af kim.P Olsen

  -

  Pædofili skal være lovligt. Kun LA’s ungdomsformand og DF støtter det. Støt DF, LA og Nye Borgerlige..

 14. Af kim.P Olsen

  -

  “Hvad med at lade ghettoplanen omfatte Christiania, så vi kan indgå flere tragedier af den slags?”

  Bydelen skal naturligvis ikke nyrenoveres. Mange uledsaget småbørn-drenge der. Eneste sted de kan sove gratis i københavn. Hvor skal du og mig ellers finde dem? Du ved bedre! At ødelægge vores eget gratis markedet, betyder kun at vi må til lommerne?

 15. Af Jan Petersen

  -

  Hvordan vil i øvrigt – en cand. psych. på Københavns Universitet – diagnosticere ovennævnte hovedløse ævl . . . . . fra debattører der end ikke kan stave eget navn? . . . . eksempel ” LISSEBETHIANS SØRENSEN” . . . . . ! 😉

 16. Af Kim.P. olsen

  -

  Her i Thailand har vi det jo godt, Jan. Drengene er billige? Lad nu bare tranvestiten være. Altid god for et grin. Købesex er lovligt, Og her følges jo ingen mindreårige lov? Vi lever i paradis. Og du ved det!

 17. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt optræder flere af nævnte fake navne og net trolls her . . . . under den flyvende “due” på en anden mere respektabel blog – forhåbentlig sættes der en stopper for det! 😉

 18. Af Jan Petersen

  -

  Ellers enig Kim. 🙂 Godt at se dig retur! Kaffe i morgen?

  Nyeste info bevidner at ingen fly fløj ind i tårnene. Da det var umuligt teknisk at kunne overtage et fly. Læs RT og se Donalds seneste tweet herom! Jeg har allerede selv bevist det, 🙂

 19. Af Jan Petersen

  -

  Jeg gider ikke lige Google det, men ret sikker på man kan finde efternavnet “Kaule” – et eller andet sted i Berlingske fake news analer – over ansatte. Hvordan skulle ellers en cand. psych. Lillian tiltuske sig lidt lommepenge – som udstationeret i Singapore – og lege håbløs blogger? 😉

 20. Af Jan Petersen

  -

  Læs i øvrigt Kaule blog indlæg – hun hader, hvad hun er gået ind til . . . og drømmer kun om Danmark og ordnede arbejdsmarkedsforhold:

  “Jeg arbejder med anbragte børn og unge i Singapore. Det er et arbejde, som er lige så spændende og livsbekræftende, som det kan være opslidende og frustrerende. Jeg arbejder sammen med ildsjæle, som brænder så meget for deres arbejde, at det ikke er unormalt, at de til sidst selv brænder ud. Så sent som i dag måtte en kollega smide håndklædet i ringen, drønærgerligt, men ikke overraskende.”

  Jeg har set det utallige gange – med danskere der prøver lykken – under udenlandske himmelstrøg! 😉

 21. Af Jan Petersen

  -

  Forresten.. Seneste nye vidner om at fuhr. Trump blev uretfærdigt behandlet. Hans svigersøn er nu clearet. Alt det russerhalløj var blot Clinton propaganda.

 22. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt kan “fake Jan Petersen” forhåbentlig skelnes fra “real Jan Petersen” . . . . 😉

 23. Af Jan Petersen

  -

  Her i Thailand har vi et frit marked. Kødet koster kun det det koster at producere. 30 sekunder altså. 🙂

  Og manden betaler intet! 🙂

 24. Af Jan Petersen

  -

  Jeg ved godt, at Berlingske fake news har lidt svært ved at skille “snot fra skæg” – men jeg klarer det stadig. 🙂

 25. Af Jan Petersen

  -

  Fjern venligst den vanlige trold 3.06 Berlingske har i hørt om wordpress?

 26. Af Jan Petersen

  -

  Jeg gider ikke lige sove, så tager en tur med “Maria Due” – eller hvad den fake klaphat ellers bruger af alias navne. 😉

 27. Af Jan Petersen

  -

  3.11 er også den vanlige fake. Hvorfor har i ikke wordpress? Fuldstændigt forældet IT i Berlingske. I kunne formentlig ikke finde ud af at lyne lynlåsen? 🙂

  Slå wordpress op!

 28. Af Jan Petersen

  -

  Maria Due du er tæt på 100 år gammel – burde sove nu. 🙂

 29. Af Jan Petersen

  -

  Fjern 3.23. Skrevet af den vanlige trold. En simpel wordprocess, og det kan i ikke finde ud af? 🙁

 30. Af Jan Petersen

  -

  Mainstream media – inkl Berlingske Tidende – er 100% plantet fake news . . . . inkluderer i øvrigt blog a la “Kaule”, der bare er helt ude i fake news hegnet! 🙁
  Men OK stadig et godt lommepenge tilskud for et “eventyr i Singapore” ! 😉

 31. Af Jan Petersen

  -

  Månelandning er nu bevist aldrig at have eksisteret. Det var umuligt teknisk, da og nu!

  Samme om 9.11. Det hele iscenesat main stream fake news. Skete aldrig.

 32. Af Jan Petersen

  -

  “Duen” sover stadig ikke – dog snart 100 år gammel. 😉

 33. Af Jan Petersen

  -

  Faken 4.03 kan ikke fjernes? 🙁

  Et simpelt wordprocess program er alt der behøves. Skal da gerne møde op selv gratis , og installere det? 🙂

 34. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt meget enig – lidt kendskab til WordPress blog settings – og bloghaver er fri for diverse net trolls og andre fakes . . . . 😉

 35. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt også enig med faken ovenover. WordPress, formentligt windows 98 også, ville være fantastisk! 🙂

  Hvis faken mener han har bidraget til debatten, tager han fejl. Se så ellers at få wordpress-windows 98 sat på, så han kan fjernes. 🙂

 36. Af Jan Petersen

  -

  Bortset fra det, så hedder nyeste Windows 10 version 1803. Gider ikke lege mere i dag med fakes, der end ikke kan bruge eget navn. Lidt for underlødigt! 🙁

 37. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Luk bloggen nu – hvis den ikke er led i et forskningsprojekt om dumheder på tryk.

 38. Af Finn Bjerrehave

  -

  Co2 er det grundstof som gør vi trækker vejret, derfor kun 410 milliontedele i Atmosfærisk luft, og det sjove med dette grundstof det udvider sig efter hvor mange personer som bor på kloden, nemlig co2 nok til alle.
  Nu lyder det konstant, vi i vores livsførelse producerer co2 og den er nu skadelig og skal bekæmpes, og sidste bud i fjernsynet i går, 15,000-trillioner , og vi skulle værre reddet, og det gode ved oplysningen lød, vi har pengene.
  Gud sidder nu i sit høje og kan ikke forstå vi bekæmper vores glæde ved at kunne trække vejret, men rigtigt vi er reddet hvis vi kan fjerne al co2 fra Atmosfærisk luft, og vi er alle kvalt.
  Som i Uffes blok: Er der ikke en voksen til stede.
  Pas godt på Co2. Finn Vig

 39. Af michael jensen

  -

  Igen og igen fjerner man fornuftige og saglige indlæg, mens “trolde” får lov til at brede sig. Redigeringen på alle blogs er helt eller halvt forrykt og en hån mod demokratiet og danskerne. De mest kritiske, dansksindede, saglige og dybdeborende bloggere er næsten
  alle fordrevet eller sortlistet. Selv hos støv ring blokeres de. Disse debatter er 100% c en s u rerede, manipulerede og kun spild af tid. Og der er vel kun ganske få læsere tilbage. Se den kor te av is og sna p ha nen.

 40. Af jesper andersen

  -

  Ja, ka sper st øv ring som ellers virker ret fornuftig, har også en underlig og udansk måde at redigere på. Be nt jen sen og lignende er sortlistet, og derfor er det nu l em che, j. ha n sen, nør ager, lund, harald og lignende radikale typer plus et par debat trolde under opdigtede navne som dominerer.

 41. Af Niels Lemche

  -

  Jan og Kim

  Jeg vil gerne med til Thailand.
  Jeg har altid moret mig over Kim`s pædofile indlæg.
  Jeg er jo både til små drenge og er nazist.
  Så Thailand er lige noget for mig.

Kommentarer er lukket.